javna dokumenta

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za dodjelu detašmana za izvođenje radova u S …

    Na osnovu člana 2.a Zakona o Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 30/01 i 72/13), a u vezi sa članom 6. stav 6. Zakona o spoljnotrgovinskoj politici BiH („Službeni glasnik BiH“ br.7/98, 35/04), člana 3. Instrukcije za raspodjelu detašmana za zapošljavanje preduzeća u SR Njemačkoj za detašmansku 2021/2022 godinu („Službeni glasnik BiH“

    2021-08-05