T obrazac- kontakti

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo
Sektor za transport i komunikacije
Tel.: 033 566 178; 033 566 172; 033 566 174
Fax: 033 566 176

Pišite nam.Odgovaramo na Vaša pitanja