Španija

Službeni naziv zemlje: Kraljevina Španija
Položaj: jugozapad Europe
Glavni grad: Madrid
Službeni jezik: španski
Političko uređenje: unitarna parlamentarna ustavna monarhija
Površina ukupno: 505.990 km2
Stanovništvo: 47.076.781 (podatak iz 2019.)
Valuta: Euro (EUR, €)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990.-2019.)

POKAZATELJ1990.2000.2010.2016.2017.2018.2019.
Stanovništvo, ukupno38.867.322,0040.567.864,0046.576.897,0046.484.062,0046.593.236,0046.796.540,0047.076.781,00
BND, PPP (mlrd.USD)525,12869,491.454,061.703,401.811,531.859,822.050,71
BND po glavi stan. PPP (USD)13.510,0021.430,0031.220,0036.650,0038.880,0039.800,0043.560,00
BDP (mlrd.USD)536,56596,881.420,721.232,081.309,311.419,041.393,49
BDP po glavi stan. (USD)13.804,8814.713,0730.502,7226.505,6228.100,8530.370,8929.600,4
Rast realnog BDP (% promjene)3,785,250,163,032,892,352,0
Bilans tekućeg računa (mlrd. USD)-18,01-25,93-52,2539,3035,6127,3126,61
Bilans tekućeg računa (% BDP)-3,36-4,34-3,683,192,721,922,1
Izvoz (% BDP)15,7228,5625,9533,8835,1835,1234,9
Uvoz (% BDP)19,8931,5226,9829,8931,6032,4031,9
Inflacija (% promjene)6,723,431,80-0,201,961,680,7
SDI (mil., milijarde*USD)13.983,6140.509,7536.609,3444.253,3424.978,6049.074,3011.097,74
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani)....52,0013,0013,0012,5012,50

Najznačajnije industrijske grane

Sektor poljoprivrede
Industrijski sektor
Sektor usluga

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Španije, 2019.godine:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Španije (2,6%);
 • Sekundarni (industrija uključujući i građevinarstvo):dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Španije iznosi (20,5%);
 • Tercijarni (usluge):dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Španije iznosi (67,6%).

Glavne grane primarnog sektora:šumarstvo, ratarstvo (žitarice), voćarstvo (grožđe, mango, dinje, jagode, citrusi i sl.), povrtlarstvo (paradajz, mahunarke, te ostalo svježe povrće),uzgoj industrijskog bilja (pamuk, šećerna repa, suncokret, masline),kao istočarstvo iperadarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora:autoindustrija, prehrambena industrija (mesoprerada,proizvodnja mliječnih proizvoda, prerada voća i povrća, proizvodnja ulja, proizvodnja vina i sl.),energetika(obnovljivi izvori enrgije, kao i plin, ugaljinuklerana energija),tekstilna industrijai sl.

Glavne grane tercijarnog (uslužnog)  sektora:turizam,trgovina, transport, telekomunikacije.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Španije, u 2020.godini, iznosio je: 306,99 milijardeUSD.
Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom izvozu Španije sa svijetom, su: Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (10,31%); Lijekovi (3,34%); Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih (3,13%); Dijelovi i pribor motornih vozila (2,98%); Svinjsko meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto (2,11%); Motorna vozila za prijevoz robe (1,47%); Agrumi, svježi ili suhi (1,36%); Neglazirane keramičke pločice za popločavanje i oblaganje (1,1%); Maslinovo ulje i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali hemijski nemodificirani (1,05%); Vino od svježeg grožđa (1%).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Španije, u 2020.godini, iznosio je: 324,99 milijardiUSD.
Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom uvozu Španije iz svijeta, su: Nafta i ulja dobivena od bitumenskih minerala, sirova (5,59%); Dijelovi i pribor motornih vozila (4,49%); Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (4,27%); Lijekovi (3,38%); Električni aparati za žičnu telefoniju i telegrafiju (1,96%); Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljenvodonici (1,75%); Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih (1,43%); Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za terapijsku, profilaktičnu ili dijagnostičku upotrebu (1,4%); Mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice (1,35%); Heterociklička jedinjenja samo sa jednim ili više azotnih heteroatoma (1,09%).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Kraljevina Španija je članica mnogih multilateralnim organizacija, kao što su: EBRD, EU, FAO, ICC, IMF, NATO, OECD, OSCE, UN, UNESCO, WCO, WTO i sl.

Telefonski kod zemlje: (+34)

Internet domena: .es

Glavni izvozni partneri / 2020 / %
 • Francuska
 • Njemačka
 • Italija
 • Portugal
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • SAD
 • Holandija
 • Kina
 • Belgija
 • Maroko

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gornje skupine zemalja: 114.mjesto.

Izvor podataka: Intracen.org (Trade Map)

Glavni uvozni partneri / 2020 / %
 • Njemačka
 • Francuska
 • Kina
 • Italija
 • Holandija
 • SAD
 • Portugal
 • Belgija
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Poljska

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gornje skupine zemalja: 128.mjesto.

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Standardna stopa PDV-a u Španiji iznosi 21% i primjenjuje se na sve robe i usluge koje nisu predmet snižene ili ekstra snižene stope PDV-a u Španiji.

Snižena stopa PDV-a od 10% primjenjuje se na slijedeće proizvode:

 1. prehrambene proizvode;
 2. stočnu hranu;
 3. sjemena, grmlje, korijenje i dr. za proizvodnju cvijeća i bilja;
 4. voda;
 5. medicinska oprema;
 6. zračni i morski transport putnika i prtljage;
 7. hotelijerske usluge;
 8. usluge intelektualnog vlasništva;
 9. veterinarske proizvode;
 10. stanove;
 11. renoviranje i popravke stanove

Extra snižena stopa PDV-a od 4% primjenjuje se na: hljeb, mlijeko, voće i povrće,lijekovii pomagala u medicini, knjige, novine,časopisi (uključujući i elektronske), oprema za hendikepirane osobe, te subvencije.

Izvor:Trade Help Desk

CARINE I CARINSKA DOKUMENTACIJA

Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2020)

Prosječna tarifa vezana za sve proizvode (MFN): 5,2 %
Prosječna tarifa vezana za poljoprivredne proizvode (MFN): 11,4 %
Prosječna tarifa vezana za industrijske proizvode (MFN): 4,2%

 Dodatne informacije možete naći na:

https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/tariff_profiles_e.htm

Akcize u EU primjenjuju se na alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva i ulja, energiju (prirodni gas, ugalj, struja).

U Španiji se akcize obračunavaju na:pivo, vino i druga pića, cigare, cigarete, cigarilose, rezani duhan i sl.proizvodi, mineralna goriva, prirodni plin, ugalj, te el.energija.

Detaljniju informaciju o akcizama za tržište Španije možete selektirati OVDJE(Spain)

Potrebna carinska dokumentacija je slijedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni i osiguravajući dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).

Izvor: Trade Help Desk

Tehnički zahtjevi tržišta i restrikcije uvoza

Spomenuti zahtjevi tržišta odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.

Restrikcije uvoza u EU odnose se na: poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, te pojedine proizvode od aluminija.

Izvor: Trade Help Desk

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Španijom

(KM)2016.2017.2018.2019.2020.
IZVOZ150.721.294,03133.011.725,3394.354.796,9247.106.267,0359.511.551
UVOZ140.188.344,02147.101.617,63212.254.447,62177.861.428,05146.523.780
OBIM290.909.638,05280.113.342,96306.609.244,54224.967.695,08290.909.638
SALDO10.532.950,01-14.089.892,30-117.899.650,70-130.755.161,02-87.012.229
POKRIVENOST107,51%90,42%44,45%26,48%40,62

Vodećih 10 proizvoda u izvozu  Bosne i Hercegovine u Španiju, u 2020.godini, su:

 1. sjedala, osim onih iz tarifnog broja 9402 (45,08%);
 2. Valjački stanov i pruge za metale (7,90%)
 3. listovi furnira i listovi za šperploče (6,02%);
 4. sulfidi, polisulfidi – hemijski određeni ili neodređeni (4,71%);
 5. umjetni korund, hemijski definiran ili nedefiniran (3,9%);
 6. izmjenljivi alat za rucne alatke (3,75%);
 7. ostali lijevani proizvodi od željeza ili čelika (3,4%);
 8. dijelovi i pribor motornih vozila (3,3%);
 9. centrifuge, uključujući one za sušenje (1,8%);
 10. Kraft–papir i karton nepremazani, u rolnama ili listovim (1,2%);


Uvoz Bosne i Hercegovine po proizvodima iz Španije

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Španije, u 2020.godini, su:

 1. neglazirane keramičke pločice za popločavanje i oblaganje (7,74%);
 2. kostimi, kompleti, jakne, sakoi, haljine, suknje i sl. (7,57%);
 3. ribe smrznute – osim ribljih fileta (4,02%);
 4. džemperi, puloveri, prsluci i slični proizvodi (3,32%);
 5. kaputi, ogrtači, pelerine, kratki kaputi (3,23%);
 6. kameni ugalj, briketi i slična kruta goriva (3,07%);
 7. Agrumi, svježi ili suhi (2,14%)
 8. mekušci sa ljušturom ili bez ljušture (2,11%);
 9. odijela, kompleti, jakne, sakoi, hlače (2,02%);
 10. dijelovi i pribor motornih vozila (1,98%);

SPORAZUMI

Bosna i Hercegovina, sa Kraljevinom Španijom, potpisala je veliki broj bilateralnih sporazuma u okviru međunarodne suradnje. Informacija o sporazumima kao i njihovom statusu dostupna je na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Kada je riječ o bilateralnim trgovinskim odnosima Bosne i Hercegovine sa Kraljevinom Španijom detaljnije informacije (sporazumi: bilateralni i regionalni ) dostupne su na stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije potpisan je 25.04.2002.godine, a isti je stupio na snagu 21.05.2003.godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i Hercegovine (pogledaj: SSP) stupio je na snagu 1.juna 2015.godine.

Korisne adrese

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Ambasada Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Agencija za promociju stranih ulaganja Bosne i Hercegovine

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.