Služba za pravne poslove- kontakti

BELMA ŠABIĆ- SELIMOVIĆ
Stručni saradnik za radne odnose
Tel.: 033 566 274
VESNA TOKIĆ
Stručni saradnik za praćenje pravnih propisa – sekretar Arbitraže
Tel.: 033 566 271

Pišite nam.Odgovaramo na Vaša pitanja