Slovačka

Službeni naziv zemlje: Slovacka  Republika
Položaj:  Srednja Evropa
Glavni grad:  Bratislava
Službeni jezik: Slovacki
Političko uređenje: Parlamentarna demokracija
Površina ukupno: 49.037 km2
Stanovništvo:  5.446.771  (procjena 2018)
Valuta: Euro

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990 - 2018)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:1990200020102015201620172018
Populacija 5.299.1875.388.7205.391.4285.423.8015.430.7985.439.2325.446.771
GNP ppp (milijarde,biliona *US$)….60,878131,564156,995164,646172,573180,088
GNP ppp po glavi stanovinika US$ …….11.30024.40028.95030.32031.73033.060
GDP (US$ milijardi, biliona)(tekuće cijene):12,74729,16990,18388,45789,64095,241105,904
GDP po glavi stanovnika (US$):2.4055.41316.72716.30916.50617.51019.442
Rast realnog GDP

 (% promjene)

1,25,74,82,13,04,0
Balans tekućeg računa (milijarde, biliona* US$):…..-694,258-4,209-1,849-2,432-1,834-2,760
Balans tekućeg računa

(% GDP):

…..-2,4-4,7-2,1-2,7-1,9-2,6
Izvoz (% GDP):23,853,277,392,093,795,196,1
Uvoz (%GDP)33,455,677,688,990,892,994,1
Inflacija (% promjene)
FDI ( milioni USD)*milijarde-2,030-876,088-102,094-669,237-2,726-919,698
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dana)33,455,677,688,990,892,994,1

Izvor: World Bank (World Development Indicators)
https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/1ff4a498/Popular-Indicators#

Najznačajnije industrijske grane 2018.

Sektor usluga
Industrijski sektor
Sektor poljoprivrede

Prema procjeni iz 2018. godine: sektor poljoprivrede čini   2,4 %, industrija  30,1  %, a usluge čini   57,2 % GDP‐a.

Glavni poljoprivredni proizvodi: žitarice, krumpir, šećerna repa, uljana repica, suncokret, duhan i voće. U ravnici uz Dunav razvijen je i uzgoj povrća dok je na južnim padinama Malih Karpata razvijeno vinogradarstvo.

Uzgoj goveda, svinja i peradi značajan je u nizinskom području na jugu zemlje dok se ovčarstvom i govedarstvom bave ljudi na brdovitim predjelima zemlje

Glavni indutrijski proizvodi: crna i obojena metalurgija. kemijska, tekstilna, prehrambena, elektrotehnička, kožarska, staklarska i drvna industrija kao i proizvodnja obuće i papira, automobilska industrija.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)
https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/1ff4a498/Popular-Indicators#  

Izvoz / vrijednost i struktura

0

91,203,501 milijarde USD (2019.) Glavni izvozni proizvodi: Putnički automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tarifnog broja 8702), uključujući motorna vozila za kombinovani prijevoz osoba i robe tipa "karavan", "kombi" itd. i trkaće automobile (8703); Monitori i projektori, koji ne sadrže televizijski prijemnik; televizijski prijemnici, nezavisno imaju li ugrađeni prijemnik radiodifuzije ili aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike ili ne: – monitori sa katodnom cijevi (8528); Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705 (8708); Telefonski aparati, uključujući telefone za mobilne radiotelefonske mreže ili druge bežične mreže; ostali aparati za slanje ili primanje glasa, slike ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što je lokalna mreža ili mreža širokog dometa), osim predajnika ili prijemnika iz tarifnog broja 8443, 8525, 8527 ili 8528 (8517); Nove pneumatske gume (4011); Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, što sadrže 70% ili više masenog udjela naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koji čine osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja: – naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, koji sadrže 70% ili više masenog udjela naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koji čine osnovne sastojke tih proizvoda; osim onih koji sadrže biodizel i osim otpadnih ulja (2710); Izolirana žica (uključujući lakiranu žicu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) i ostali izolirani električni provodnici, sa priključnim uređajima ili bez njih; kablovi od optičkih, pojedinačno oplaštenih vlakana (svjetlovodi), čak i kada sadrže električne provodnike ili su opremljeni priključnim uređajima (8544); Električna oprema za rasvjetu i upozoravanje (osim proizvoda iz tarifnog broja 8539), brisači vjetrobrana, uređaji za odmrzavanje i uređaji za odmagljivanje, za bicikle i motorna vozila (8512); Zračne ili vakuumske pumpe, zračni ili plinski kompresori i ventilatori; ventilacijski ili recirkulacioni hvatači pare (nape) sa ugrađenim ventilatorom, sa ili bez filtera (8414); Neelektrične industrijske i laboratorijske peći, pa i peći za spaljivanje (8471);

Uvoz / vrijednost i struktura

0

91,582,119 milijarde USD (2019.)
Glavni uvozni proizvodi: Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705 (8708);
Telefonski aparati, uključujući telefone za mobilne radiotelefonske mreže ili druge bežične mreže; ostali aparati za slanje ili primanje glasa, slike ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što je lokalna mreža ili mreža širokog dometa), osim predajnika ili prijemnika iz tarifnog broja 8443, 8525, 8527 ili 8528 (8517); Putnički automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tarifnog broja 8702), uključujući motorna vozila za kombinovani prijevoz osoba i robe tipa "karavan", "kombi" itd. i trkaće automobile (8703); Nafta i ulja dobivena od bitumenskih minerala,sirova (2709); Izolirana žica (uključujući lakiranu žicu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) i ostali izolirani električni provodnici, sa priključnim uređajima ili bez njih; kablovi od optičkih, pojedinačno oplaštenih vlakana (svjetlovodi), čak i kada sadrže električne provodnike ili su opremljeni priključnim uređajima (8544); Dijelovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom za aparate iz brojeva 8525 do 8528 (8529); Sjedišta (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i njihovi dijelovi (9401); Lijekovi (osim proizvoda iz tarifnih brojeva 3002, 3005 i 3006) koji se sastoje od pomiješanih ili nepomiješanih proizvoda za terapijsku ili profilaktičnu upotrebu, pripremljeni u odmjerene doze (uključujući i one u oblicima za transdermalni sistem primjene) ili u oblike ili pakovanja za pojedinačnu prodaju (3004); Klipni motori sa unutrašnjim sagorjevanjem na paljenje pomoću svjećica sa pravolinijskim i rotacijskim kretanjem klipa (8407); Mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, mašine za bilježenje u kodiranom obliku podataka na podloge – nosače podataka i mašine za obradu takvih podataka koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu (8471);

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Australia Group, BIS, BSEC (observer), CBSS (observer), CD, CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, ECB, EIB, EMU, EU, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICRM, IDA, IEA, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, NATO, NEA, NSG, OAS (observer), OECD, OIF (observer), OPCW, OSCE, PCA, Schengen Convention, SELEC (observer), UN, UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNIDO, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC-

Internet domain: .sk
Telefonski kod: +421

Izvor: CIA World Factbook
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/317.html

Glavni izvozni partneri top 10 / 2019 / %
 • Njemačka
 • Češka Republika
 • Poljska
 • Francuska
 • Mađarska
 • Austrija
 • Velika Britanija
 • Italjja
 • SAD
 • Španija
Glavni uvozni partneri top 10 / 2019 / %
 • Njemačka
 • Češka Republika
 • Austrija
 • Poljska
 • Mađarska
 • Korea
 • Francuska
 • Rusija
 • Kina
 • Italija

Bosna i Hercegovina nalazi se na  43. mjestu na listi izvoznih partnera  Slovacke Republike  u  2019. godini.

Bosna i Hercegovina nalazi se na 48. mjestu na listi uvoznih partnera Slovacke Republike u 2019. godini.

Izvor: ITC Trade Map https://www.trademap.org/Index.aspx

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Poreska struktura

Standardna stopa PDV‐a je 20 %. Postoje snižene stope od   10 % koje se primjenjuju u određenim slučajevima.
https://www.avalara.com/vatlive/en/country-guides/europe/slovakia/slovakian-vat-rates.html

Dodatne informacije možete naći na https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf

 Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2018)

Prosječna tarifa vezana za sve proizvode (MFN): 5,2 %
Prosječna tarifa vezana za poljoprivredne proizvode (MFN): 12,0 %
Prosječna tarifa vezana za industrijske proizvode (MFN): 4,2%

Dodatne informacije možete naći na: https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/tariff_profiles_e.htm

Dokumenti potrebni za izvoz:

Komercijalna faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti (dokument koji se mora predočiti carinskim organima kada vrijednost robe prelazi 20.000 EUR), specifikacija robe, certifikat kvalitete, certifikat o porijeklu robe, otpremnica, pakirna lista, transportna dokumentacija, polisa osiguranja, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarno i fito-patološko uvjerenja

Za detaljne  informacije o dokumentaciji potrebnoj za određeni proizvod:  https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/documents-customs-clearance

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Republikom Slovačkom

 (KM)20152016201720182019
Izvoz137.704.312151.072.545155.471.552178.128.877144.269.839
Uvoz  131.936.734185.227.548231.895.905 

241.101.787

230.734.554
Obim269.641.046336.300.093387.367.457419.230.664375.004.393
Saldo5.767.578-34.155.003-76.424.353-62.972.910-86.464.715
Pokrivenost %

(I / U)

104,37%81,56%67,04%73,88%62,53%

Izvor: UINO BiH, obrada: Vanjskotrgovinska komora BiH

Vodeći izvozni proizvodi 2019.  (top 10):

6406   Dijelovi obuće (uključujući gornji dio koji je pri30,21%
4803   Papir vrsta koje se koriste za izradu toaletnog papira, papira za skidanje šminke, papira za peškire, ubruse ili slične proizvode13,52%
4818   Toaletni i sličan papir, celulozna vata i koprene od celuloznih vlakana, koji se koriste u

domaćinstvu ili za sanitarnu upotrebu u rolnama, širine ne veće od 36 cm ili izrezan u    određenu veličinu ili oblik

5,78%
2836  Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); komercijalni amonijev karbonat koji sadrži amonijev karbamat5,30%
2804    Vodonik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali nemetali:5,22%
8708    Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705;4,96%
7601    Aluminij u sirovim oblici4,37%
8544    Izolirana žica (uključujući lakiranu žicu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) i ostali izolirani električni provodnici, sa priključnim uređajima ili bez njih;2,52%
2208     Nedenaturisani etilni alkohol sa volumenskim sadržajem alkohola manjim od 80 % vol; rakije, likeri i ostala alkoholna pića;2,30%
2818      Vještački korund, hemijski definisan ili ne; aluminijev oksid; aluminijev hidroksid:2,17%

Vodeći uvozni proizvodi 2019. (top 10):

8703  Putnički automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba  (osim vozila iz tarifnog broja 8702), uključujući motorna vozila za kombinovani  prijevoz osoba i robe tipa “karavan”, “kombi” itd. i trkaće automobile;33,09%
4107    Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara,5,16%
8517    Elektricni aparati za zicnu telefoniju i telegrafi5,12%
8704    Motorna vozila za prijevoz robe4,18%
4703    Hemijska drvna celuloza, natronska ili sulfatna4,09%
6005    Pleteni materijali po osnovi (uključujući i dobive3,16%
4802 Nepremazana papir i karton koji se upotrebljavaju2,35%
8403 Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz tar2,34%
5903  Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prev2,33%
7208 Toplo valjani plosnati proizvodi od željeza ili ne2,27%

Izvor: UINO BiH, obrada: Vanjskotrgovinska komora BiH

Sporazumi:

Bosna i Hercegovina je potpisala Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Republikom Slovackom  i  Sporazum o  promociji i uzajamnoj zaštiti ulaganja.

Bosna i Hercegovina je 16. juna 2008. godine sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama potpisala Sporazum o  stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BiH i EU. U skladu sa SSP-om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine. 2016. godine potpisan je protokol uz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, i Evropskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane.

Korisne adrese

 1. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine komorabih.ba
 2. The World Bank https://www.worldbank.org/; http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/
 3. FIPA fipa.gov.ba
 4. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine mvteo.gov.ba
 5. Ambasada http://www.mfa.ba/ambasade_konzulati_misije/ambasade_u_bih/Default.aspx?template_id=16&s1=820&id=6170  

Pitajte nas

Ukoliko Vam treba više informacija, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast.

Pogledajte promo video o BiH privredi
bhprivreda
Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Online konferencija “Unapređenje konkurentnosti drvne industrije i …

  USAID Regionalni projekat za ekonomski razvoj, upravljanje i rast preduzeća (EDGE project), u okviru komponente ‘Wood and Furniture Activity’ organizira Online konferenciju pod nazivom “Unapređenje konkurentnosti drvne industrije i industrije namještaja u zemljama Zapadnog Balkana putem digitalizacije” koja će se održati putem Zoom platforme u četvrtak, 6. maja 2021. godine, od 10:30-12:00 sati. Događaj će

  2021-04-30
 • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

  – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

  2021-03-31
 • Poziv na radionicu “Program Ovlaštenog ekonomskog operatera (AE …

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine poziva zainteresovane na radionicu na temu “Program Ovlaštenog ekonomskog operatera (AEO) u CEFTA-i : Koristi za privatni sektor”. Radionica se organizuje u okviru projekta „Podrška regionalnoj ekonomskoj integraciji“, koji sufinansiraju Evropska komisija i Njemačko federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a koji je implementiran od strane GIZ-a i USAID

  2021-03-25
 • Poziv bh.kompanijama na Međunarodni sajam namještaja imm cologne 202 …

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira jedanaesti kolektivni nastup bh. firmi na Međunarodnom sajmu namještaja i interijera imm cologne, Köln (SR Njemačka), koji će se održati u periodu od 17-23. januara 2022. god. Paviljon Bosne i Hercegovine imat će maksimalno 210 m2, a okupit će najmanje 5, a najviše 8 bh. kompanija koje se u

  2021-03-24