Inicijative

Incijativa za zaključivanje sporazuma o uspostavljanju bilateralne uzajamnosti o vraćanju PDV-a sa Republikom Hrvatskom i Republikom SlovenijomVanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
 • Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine
 • Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
 • Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
 

Akt upućen

29.04.2022.

Akt Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine sa Zaključkom Odbora Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta o zastojima na graničnim prijelazima sa Republikom HrvatskomUdruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine– Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Akt upućen 21.04.2022.godine
Akt Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u vezi sa primjenom Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2021/2285 – izvoz drveta i proizvoda od drvetaSektor za privredu i Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine– Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine,

– Uprava za zaštitu zdravlja bilja Bosne i Hercegovine,

– Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine,

– Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,

– Vlada Republike Srpske,

– Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

– Akt upućen 14.04.2022.g.

 

Akt Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine za dostavljanje informacije zašto se uplaćuje 0,01 KM/litar naftnih derivataOdbor Udruženja prijevoznika u međunarodnom  i međuentitetskom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine

– Zaključak

– Vlada Federacije Bosne i Hercegovine– Akt upućen 14.03.2022.godine

– Odgovor Federalnog ministarstva energije , rudarstva i industrije

Incijativa za hitno održavanje sastanka

Zaključci!

Odbor Udruženja međunarodnih i međuetintetskih cestovnih prijevoznika putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine
 • Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine,
 • Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine
 • Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

 

Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i HercegoviniVanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine na osnovu akta Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine– Uprava za indirektno oporezivane Bosne i HercegovineAkt upućen 08.03.2022.godine
Inicijativa Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine za privremenu suspenziju primjene člana 17. stav 1. pod a) Zakona o akcizama u Bosni i HercegoviniOdbor Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine– Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine,

– Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,

– Vlada Republike Srpske,

– Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Akt upućen 02.03.2022.godine

Odgovor UINO

InicijativaInicijatorIncijativa upućena nadležnoj instituciji/organuStatus inicijative
– za izmjenu i dopunu člana 30. Uputstva o postupku izvoza

– za razmatranje problema u primjeni člana 75. Zakona o carinskoj politici BIH

– o istovremenoj primjeni povlastice i preferencijalne stope

 

Odbor Udruženja međunarodnih špeditera

-Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovineakt upućen 22.12.2021.godine

Odgovor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, zaprimljen 28.03.2022.g.

Inicijativa da se produži odluka o mogućnosti podnošenja zahtjeva za privremenu obustavu prijevoza za određene polaske ili linije u cjelini u međunarodnom i/ili međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika, do 01.06.2022. godine

Odbor Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine

-Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovineakt upućen 09.12.2021.godine

Obavještenje MKT BIH od 09.12.2021. godine

Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine na Nacrt Pravilnika o cijeni obrazaca isprava o vozilu i cijeni obrazaca oznaka za obilježavanje vozila

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine:

 1.  Akt VTKBIH br.01-4-03-3-444-3-21 od 01.06.2021.g.,
 2. Akt VTKBIH br.01-4-03-3-444-2-21 od 12.04.2021.g.,
 3. Akt VTKBIH br.01-4-03-3-708-3-20 od 08.06.2020.g.
– Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA),

– Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

akt upućen 06.12.2021.godine
Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine na Nacrt Odluke o dopuni tarife administrativnih taksi
 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine:

 1. Akt VTKBIH br.01-4-03-3-1433-20 od 19.11.2020.g.
 2. Akt VTKBIH br.01-4-01-4-1353-2-19 od 8.10.2019.g.
– Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,

– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

akt upućen 06.12.2021.godine

Inicijativa da se obezbijedi pomoć prijevoznicima koji se bave međunarodnim i međuentitetskim cestovnim prijevozom putnika kroz smanjenje poreza i doprinosa iz plate i smanjenje poreza i doprinosa na platu, slijedom čega bi prijevoznici razliku navedenih sredstava upotrijebili za povećanje neto plata radnika

 

Odbor Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i HercegovineVlada Federacije BiH

Vlada Republike Srpske

akt upućen 27.10.2021.godine
Inicijativa da se javni gradski i prigradski prijevoz putnika trajno oslobodi plaćanja putarine za izgradnju autoputeva i za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, te da se donese privremena mjera na period od šest mjeseci da se za kompletan javni cestovni prijevoz putnika suspenduje naplata akcize na naftne derivate, putarine za puteve i putarine za izgradnju autoputeva i za izgradnju i rekonstrukciju drugih putevaOdbor  Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i HercegovineVijeće ministara Bosne i Hercegovine

Upravni Odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH

 

akt upućen 27.10.2021.godine

Odgovor Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine

Odgovor UINO UO

Inicijativa za održavanje sastanka sa predsjedavajućim Vijeća Ministara BiHOdbor Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i HercegovineVijeće ministara Bosne i Hercegovineakt upućen 27.10.2021.godine
Zaključak Odbora Udruženja da se nastavi sa primjenom odluke o priznavanju entitetskih licenci, sve do donošenja novog Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika, kao i da se nastavi sa radom na izmjenama i dopunama ili donošenju novog Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnikaOdbor Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine 

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

akt upućen 27.10.2021.godine
Inicijativa za hitno održavanje sastanka sa predstavnicima Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i HercegovineOdbor Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i HercegovineMinistarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovineakt upućen 22.09.2021.godine
Inicijativa za pomoć bosanskohercegovačkim prijevoznicimaOdbor  Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine 

-Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

-Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

akt upućen 22.09.2021.godine
Inicijativa Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine za hitno uspostavljanje sistema izdavanja digitalnih zelenih certifikata o vakcinaciji u Bosni i HercegoviniUdruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine – Zaključak– Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine,
– Federalno ministarstvo zdravstva,
– Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske,
– Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
akt upućen 02.09.2021.godine
Prijedlog preraspodjele bazne kvote CEMT za 2022.godinuUdruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine – Zaključak 

– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

akt upućen 02.09.2021.godine
Inicijativa Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine za hitno održavanje sastankaUdruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine – Zaključak– Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovineakt upućen 02.09.2021.godine
Inicijativa Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine za žurno reagiranje i djelovanje zbog Odluke Vlade Slovenije o uslovima ulaska stranih državljana sa primjenom od 15.07.2021.Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine– Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine,
– Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,
– Vlada Republike Srpske,
– Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
akt upućen 13.07.2021.godine
Inicijativa Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine za osiguranje prioritetnog prolaza lakokvarljivih, sezonskih roba i produženog radnog vremena fitosanitarnih službi na g/p Gradiška/Stara GradiškaUdruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine– Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine,
– Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,
– Vlada Republike Srpske,
– Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
akt upućen 13.07.2021.godine
Rješavanje zahtjeva po Zaključcima sa 11. redovne izborne Skupštine Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnikaSkupština Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i HercegovineMinistarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovineakt upućen 02.07.2021.godine
Inicijativa sa 11. redovne izborne Skupštine Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika za pomoć bosanskohercegovačkim prijevoznicimaSkupština Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i HercegovineVijeće ministara Bosne i Hercegovineakt upućen 02.07.2021.godine
Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine na prijedlog odluke za reviziju Aneksa I Ugovora o osnivanju Transportne zajednice jugoistočne EuropeMinistarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovineakt upućen 17.06.2021.godine
Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine na korigirani nacrt Pravilnika o registraciji vozila, ponovo objavljen na portalu e-konsultacije

 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovineakt upućen 01.06.2021.godine
Inicijativa za žurno reagiranje i djelovanje u cilju otklanjanja propusta u novom Pravilniku
o određivanju javnih cesta kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Repuliku Hrvatsku (Narodne novine RH br. 51/2021)
Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine– Komisija za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda PS Bosne i Hercegovine,
– Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine,
– Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine,
– Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine
akt upućen 20.05.2021.godine
Inicijativa Vanjskotrgovinske komore BiH za povrat dijela akcize prijevoznicima u drumskom transportuOdbor Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika teretaVijeće ministara BiH
Vlada Federacije BiH
Vlada Republike Srpske
Vlada Brčko distrikta BiH
Akt upućen 07.05. 2021. godine
Mišljenje Vanjskotrgovinske komore BiH na Nacrt Pravilnika o CEMT dozvolamaMinistarstvo komunikacija i transporta Bosne i HercegovineMinistarstvo komunikacija i transporta BiH
Vijeće ministara BiH
Komisija za carine, vanjskotrgovinsku politiku, saobraćaj i komunikacije
Akt upućen 06.05. 2021. godine
Inicijativa Vanjskotrgovinske komore BiH za eliminiranje zastoja prilikom izvoza proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla Odbor Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika teretaVijeće ministara BiH
Vlada Federacije BiH
Vlada Republike Srpske
Vlada Brčko distrikta BiH
Akt upućen 06.05. 2021. godine
Inicijativa Vanjskotrgovinske komore BiH za pokretanje procedura za zaključivanje Sporazuma o međusobnom povratu PDV-a u oblasti transportaOdbor Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika teretaUpravni Odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH; Uprava za indirektno oporezivanje BiHAkt upućen 06.05. 2021. godine

Odgovor Uprave za indirektno oporezivanje BiH

Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Na prednacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini Akt Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i HercegovineUprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovineakt upućen 22.04.2021.godine
Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine na predloženi nacrt Pravilnika o registraciji vozilaMinistarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, objavom na e-konsultacijeMinistarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovineakt upućen Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine 12.04.2021.godine
Inicijativa Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine za nabavku vakcina i izdavanje Covid pasoša za vozačeČlanovi udruženjaMinistarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovineakt upućen Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine 02.04.2021.godine
 

Inicijativa Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine za dostavljanje informacije o najvećim dopuštenim dimenzijama drumskih vozova za prijevoz vozila u SR Njemačkoj

Član Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika teretaFederal Republic of Germany – Federal Ministry of Transportakt upućen 01.04.2021.godine
 

Inicijativa Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine za donošenje hitne mjere za sprječavanje nelegalnog prijevoza koji se vrši kombi vozilima kapaciteta 8+1 i drugim vozila u međunarodnom prijevozu putnika

Odbor Udruženja u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i HercegovineMinistarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

akt upućen 29.03.2021.godine
 

Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine
na predloženi nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu

Akt Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, od 12.02.2021.godineMinistarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovineakt upućen Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine 03.03.2021.godine
InicijativaInicijatorIncijativa upućena nadležnoj instituciji/organuStatus inicijative
-Inicijativa za Izmjenu Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila
-Dopis VTK BIH – Prednacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti i Nacrt pravilnika o homologaciji vozila
      VTK BIH

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Inicijativa upućena 08.10.2019. godine –Dopis upućen 19.11.2020. godine
 

Inicijativa za elektronsko izdavanje ZUT obrasca/Incijativa za izmjenu „ Upustva o popunjavanju carinske prijave podnijete u pisanom obliku i korištenjem tehnike obrade podataka i zbirne prijave“  

Udruženje međunarodnih špeditera STK BiH

Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH

Akt upućen 28.09.2020.
Inicijativa STK BiH za hitan sastanak sa UINO BiHUdruženje međunarodnih drumskih prevoznika tereta STK BiH

Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH

Akt upućen 18.09.2020.
Mišljenje na Pravilnik o međunarodnom vanlinijskom prevozu putnikaVTK BiH 

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Akt upućen 10.06.2020.

Mišljenje na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu VTK BiH 

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Akt upućen 10.06.2020.

Mišljenja na Prednacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o CEMT dozvolama VTK BiH 

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Akt upućen 10.06.2020.

Mišljenje na Nacrt pravilnika o registraciji vozilaVTK BiH 

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Akt upućen 08.06.2020.

Mišljenje na prednacrt Pravilnika o uvjetima za izdavanje licence i kvalifikacione karticeVTK BiH 

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Akt upućen 10.06.2020.

Mišljenje na Nacrt Pravilnika o saobraćaju u zimskim uslovimaVTK BiH 

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Akt upućen 02.06.2020.

Inicijativa VTKBiH za izmjenu Pravilnika o CEMT dozvolamaOdbor Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta VTKBiH, Zaključkom 86.sjednice Odbora Udruženja

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

– akt upućen Ministarstvu komunikacia i transporta Bosne i Hercegovine 20.01.2020.godine,

InicijativaInicijatorIncijativa upućena nadležnoj instituciji/organuStatus inicijative
Inicijativu za dopunom Pravilnika o postupku usklađivanja i registracije redova vožnje, načinu i postupku izdavanja dozvole i obrascu dozvole, u dijelu koji se odnosi na Daljinar

 VTKBiH

 

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

 

Inicijativa Upućena
22.10.2019.godine

Prijedlog izmjene Prednacrta Zakona o carinskim prekršajima BiH

VTKBiH

Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiHInicijativa upućena 15.04.2019.godine
Uspostavljanje Odbora za   olakšavanje transporta Bosne i Hercegovine

VTKBiH

 

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Inicijativa upućena 28.03.2019.godine

Inicijativa za žurno uspostavljanje Žalbenog vijeća, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

VTKBiH

 

Vijeće ministara BiHInicijativa upućena 23.01.2019.godine
InicijativaInicijatorIncijativa upućena nadležnoj instituciji/organuStatus inicijative
Rješavanje otvorenih pitanja sa UINOBIH, definiranih u Zaključcima Odbora UdruženjaZaključci Odbora Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta VTKBiH, sa 70. i 75.sjednice OdboraUprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine– Obavjestenje UINOBIH od 15.09.2017.godine

– Obavjestenje UINOBIH od 23.07.2018.godine

Mišljenje VTKBiH

– Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu

– Obrazloženje

– Ministarstvo komunikacija i transporta BiH

– Skupština/Odbor Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu,

– Skupština/Odbor Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta VTKBiH

– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i HercegovineInicijativa upućena 24.07.2018.godine
Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o akcizama i prijedlog nacrta Pravilnika o uslovima i načinu povrata dijela akciza na naftne derivate koji se koriste kao pogonsko gorivo u obavljanju drumskog transporta, sa odgovorajućim obrascem Zahtjeva za povratSkupština Udruženja međunarodnih cetovnih prijevoznika tereta VTKBiH– Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine

– Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

– Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

– Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

– Ministarstvo finansija FBiH

– Ministarstvo finansija RS

– Vlada Brčko distrikta BiH

– Radna grupa za izradu nacrta teksta Zakona o akcizama sa podzakonskim aktima

Inicijativa upućena 24.07.2018.godine
1.Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o tehnickim pregledima vozila
2.Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine
Skupština Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta VTKBiHMinistarstvo komunikacija i transporta Bosne i HercegovineInicijativa upućena 19.07.2018.godine
1.Prijedlog izmjena i dopuna nacrta Pravilnika o registraciji vozila
2.Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine
Skupština Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta VTKBiHMinistarstvo komunikacija i transporta Bosne i HercegovineInicijativa upućena 19.07.2018.godine
1.Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o vozačkoj dozvoli
2.Mišljenje Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine
Skupština Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta VTKBiHMinistarstvo komunikacija i transporta Bosne i HercegovineInicijativa upućena 19.07.2018.godine
Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o drumskom prevozu Republike SrpskeOdbor Udruženja prevoznika u međunarodnom i međuentietetskm cestovnom prijevozuMinistarstvo saobraćaja i veza RSOdgovor Ministarstva saobraćaja i veza RS
Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o cestovnom prijevozu FBiHOdbor Udruženja prevoznika u međunarodnom i međuentietetskm cestovnom prijevozuFederalno ministarstvo prometa i komunikacijaInicijativa upućena 27.06.2018.godine
Rješavanje zahtjeva po zaključcima Odbora Udruženja

– održavanje pripremnih sastanaka prije održavanja sastanka Mješovite komisije, dostaljanje obećane informacije o broju oduzetih ili vraćenih CEMT dozvola i prolongiranje rokova za dostavljanje prijedloga i mišljenja na aktuelne izmjene propisa (sa zaključcima Odbora Udruženja)

Odbor Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta VTKBiH, na 75.sjednici OdboraMinistarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine– akt upućen Ministarstvu 25.06.2018.godine
Izmjena transportne legislativeOdbor Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika teretaUpravni odbor Vanjskotrgovinske komore Bosne i HercegovineOdluka Upravnog odbora Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercgovine
Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Primjena elektronskog provoznog postupka uz upotrebu NCTS sistema

  Dana 01.08.2022.godine započela je primjena Zakona o carinskoj politici u BiH („Službeni glasnik BiH, broj 58/15), Odluka o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u BiH („Službeni glasnik BiH, broj 13/19, 54/19, 21/20), te Zakon o carinskim prekršajima u BiH („Službeni glasnik BiH, broj 28/22). Jedna od najznačajnijih novosti propisanih Zakonom i Odlukom je primjena elektronskog

  2022-08-02
 • Sastanak predstavnika Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH i HGK o usklađivanju međunarodnih redova vožnje

  U Hrvatskoj gospodarskoj komori 22. jula održan je sastanak predstavnika Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BIH s predstavnicima HGK u vezi problematike usklađivanja međunarodnih voznih redova između RH i BIH koja je vrlo važna za prijevoznike iz obje zemlje. Sastanku su ispred Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine prisustvovali Ivica Zeleničić, član UO VTK/STK BIH, Ivan Mandić, savjetnik u

  2022-07-25
 • Održan sastanak Mješovite komisije za transport sa SR Njemačkom

  Dana 4.i 5. jula 2022.godine, u Sarajevu je održan sastanak Mješovite komisije o cestovnom prijevozu između delegacija Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke. U uvodnom dijelu sastanka razmijenjeni su podaci o realizovanoj robnoj razmjeni u prethodnim godinama, kao i u prvih pet mjeseci ove godine, gdje je obostrano konstatiran značajan porast obima robne razmjene

  2022-07-07
 • Podnošenje zahtjeva za raspodjelu bilateralnih dozvola za prijevoz tereta za treći kvartal 2022. godine

  Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je objavilo Javni oglas za raspodjelu bilateralnih dozvola za treći kvartal 2022.godine, prema kojem je krajnji rok za podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom, do 15.06.2022.godine. Javni oglas Federalnog ministarstva prometa i komunikacija dostupan je na sljedećem linku. Isto tako, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, važećom Procedurom koja je dostupna

  2022-06-07