Sektor privrede_2

O Sektoru

Sektor privrede Vanjsko/Spoljnotrgovinske komore BiH organizuje rad i aktivnosti članova preko strukovnih udruženja, grupacija, sekcija i drugih asocijacija, zavisno od privredne grane i djelatnosti naših članova. Sektor pokriva kompletnu metalurgiju, metalnu, mašinsku, elektro, auto, namjensku, hemijsku, naftnu,energetsku, drvnu ,grafičku, farmaceutsku, tekstilnu i kožarsku industriju, trgovinu, primarnu poljoprivrednu proizvodnju s prehrambenom industrijom uključujući proizvodnju proizvoda životinjskog i biljnog porijekla, pitkih voda, bezalkoholnih i alkoholnih pića, vina, piva, sokova, preradu kafe, duvana, ljekobilje i šumske plodove.

Sektor privrede obavlja slijedeće poslove :

 • učestvuje u izradi strategija razvoja i izvoznih strategija po granama privrede na nivou BiH;
 • podstiče aktivnosti i predlaže mjere za unapređenje industrijske kooperacije u zemlji i sa partnerima iz drugih zemalja, primjenu odgovarajućih tehničkih standarda i drugih potrebnih certifikata za izvoz proizvoda i usluga;
 • pračenje zakonske regulative i pokretanje inicijative za donošenje i promjenu zakonskih propisa i mjera  od interesa za privredu i sarađuje sa nadležnim ministarstvima i instutucijama;
 • prati dejstvo i predlaže mjere podsticaja razvoja i zaštite domaće proizvodnje ;
 • pruža stručnu podršku BH izvoznicima,  uspostavlja kontakte sa stranim partnerima  u cilju većeg izvoza  roba i usluga;
 • prikuplja i obrađuje statističke i druge podatke koji se odnose na poslovanje sektora privrede sa  inostranstvom po djelatnostima i  pravcima plasmana izvoza i uvoza;
 • učestvuje u radu na otklanjanju i poboljšanju izvozno-uvoznih barijera svih vrsta u Projektu CEFTA 2006
 • organizovanje i sudjelovanje u organizaciji promocije  privrede na sajmovima i izložbama;
 • izrađuje promotivne publikacije,analize,ekonomska istraživanja po privrednim granama;
 • vodi stručne i administrativne poslove komorskih strukovnih asocijacija i radnih tijela;
 • prati problematiku preduzeća – članova Komore po granama i oblastima privrede;
 • organizira stručne seminare iz pojedinih grana privrede u cilju pružanja informacija članicama o   najnovijim dostignućima i tehnologijama, novim tehnikama poslovanja  sa inostranstvom u cilju  osposobljavanja članica grupacija i unapređenja izvoza  roba i usluga;
 • organizira tematske rasprave i okrugle stolove po pojedinim granama privrede u cilju poboljšanja uslova  poslovanja  pojedinih grana privrede;
 • učestvuje u radu expertnih timova, tehničkih komiteta, radnih grupa u nadležnim ministarstava u procesu   preuzimanja EU direktiva, standarda i sl…
 • sarađuje sa istim ili sličnim asocijacijama i naučno istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu;
 • sarađuje sa međunarodnim organizacijama u Bosni i Hercegovini.

Korisni linkovi

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Poziv na upis u kalendar lokalnih događaja i festivala u BiH

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u saradnji sa USAID Turizam projektom, poziva sve organizacije koje su uključene u organizaciju događaja i festivala širom zemlje, a koji se organizuju u cilju predstavljanja i promocije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (kao i eventualno lokalne turističke ponude), da dostave tražene informacije putem online ankete (https://www.surveymonkey.com/r/FBBPD7R). Svjesni smo da događaji i festivali

  2021-09-15
 • Održani info dani vinara na temu: “Usklađivanje regulativa sektora vinarstva u BiH s relevantnom regulativom Evropske Unije”.

  Dana 20.05.2021. god. u Trebinju, u organizaciji Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, uz tehničku podršku projekta EU4AGRI, upriličen je događaj Info dani vinara na temu: “Usklađivanje regulativa sektora vinarstva u BiH s relevantnom regulativom Evropske Unije”. Info dan je organizovan na inicijativu Spoljnotrgovinske komore BiH, tačnije Grupacije proizvođača vina BiH, koja djeluje u

  2021-05-20
 • Webinar “Vinska cesta Hercegovine, put ka tržištu”

  Dragi akteri Vinske ceste Hercegovine i akteri bosanskohercegovačkog turizma, pozivamo Vas da se pridružite virtuelnom događaju, Vinska cesta Hercegovine, put ka tržištu, koji će se održati 26. svibnja u 14:00 sati. Događaj organizuje USAID Turizam u partnerstvu s Vanjskotrgovinskom komorom BiH i Federacijom Iter Vitis. U pripremi razvoja najuzbudljivije nove vinske ceste na svijetu, naši

  2021-05-20
 • Konferencija o drvnoprerađivačkoj “(post)pandemiji” ispunila očekivanja: Prijeko potrebna saradnja privatnog i javnog sektora

  Online “Konferencija drvnoprerađivačkog sektora: odgovor na izazove u (post)pandemijskom vremenu” kao centralni događaj “Prvog bh. online sajma namještaja” u potpunosti je opravdala očekivanja i okupila na jednom mjestu učesnike iz privatnog i javnog sektora koji su razmijenili iskustva o mogućnostima unapređenja ovog sektora. Potvrdili su to i učesnici ovog događaja koji su jučer govorili na

  2021-05-19