Poziv bh. kompanijama za učešće na sajmu ANUGA FINE FOOD 2021

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine započinje aktivnosti na pripremi izlaganja kompanija iz Bosne i Hercegovine na sajmu prehrambene industrije ANUGA FINE FOOD 2021, koji će se održati u Kelnu (Njemačka), od 09. – 13.10.2021.godine.

Sajam ANUGA je jedan od najvažnijih svjetskih sajmova prehrambene industrije. Značaj sajma ANUGA utoliko je veći što organizator (Koelnmesse) posebnu pažnju posvećuje najnovijim svjetskim trendovima u proizvodnji, ponudi i potrošnji hrane i pića, te shodno tome organizira i niz pratećih događaja.

Bosanskohercegovačke kompanije koje žele uzeti učešće u izlaganju na sajmu ANUGA FINE FOOD 2021 više informacija mogu pronaći u priloženim dokumentima.

Prijavu učešća za izlaganje na sajmu ANUGA FINE FOOD 2021, zajedno sa ostalim dokumentima, potrebno je dostaviti najkasnije do srijede, 23.09.2020. godine na e-mail adresu eldina.begovic@komorabih.ba ili fax br. 033 214 292.

Potpisana i ovjerena četiri originalna primjerka Sporazuma o reguliranju obaveza potrebno je poslati i poštom na adresu VTK/STK BiH, Branislava Đurđeva 10; 71000 Sarajevo.

Kontakt osobe za više informacija o učešću na sajmu ANUGA FINE FOOD 2021 su Eldina Begović, stručna suradnica u VTK/STK BiH (tel.033 566 232) i/ili Enes Ališković (tel.033 566 230).

PRILOG

  1. Pozivno pismo;
  2. Prijavni obrazac za učešće u izlaganju na sajmu (OB-QMS-851-61) ;
  3. Ugovor između VTK BiH i kompanije – izlagača o reguliranju obaveza između ugovornih strana;
  4. Obrazac za registraciju suizlagača na sajmu ANUGA FINE FOOD 2021 (Form 1.13) ;
  5. Lista izložbenih proizvoda – „List of Products“ (Form 1.30) ;
  6. Lista izložbenih proizvoda – „List of Products“ (Form 1.31).