Portugal

Službeni naziv zemlje:  Portugal
Položaj:  Zapadna Evropa
Glavni grad:  Lisabon
Službeni jezik: portugalski
Političko uređenje: Parlamentarna  republika
Površina ukupno:  92.212 km2
Stanovništvo:  10.283.822
Valuta: EURO (Eur)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2018)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:1990200020102015201620172018
Populacija 9.983.21810.289.89810.573.10010.358.07610.325.45210.300.30010.283.822
GNP ppp (milajrade, biliona *US$)117,353191,117279,049299,068312,752329,692336,011
GNP ppp po glavi stanovinika US$ 11.76018.57026.39028.87030.29032.01032.680
GDP (US$ milijardi, biliona)(tekuće cijene):78,713118,310237,880199,313206,286220,811240,674
GDP po glavi stanovnika (US$):7.884.611.497,822.498,719.242,419.978,421.437,323.407,9
Rast realnog GDP

 (% promjene)

4,03,81,71,82,03,52,4
Balans tekućeg računa (milijarde, biliona* US$):-181,400-12,837-24,406470,6422,1542,865956,877
Balans tekućeg računa

(% GDP):

-0,2-10,9-10,30,21,11,30,4
Izvoz (% GDP):29,228,230,140,640,242,743,5
Uvoz(%GDP)35,939,237,739,939,141,743,4
Inflacija (% promjene)13,62,91,40,50,61,41,0
FDI ( milioni USD)*milijarde-2,4461,487-12,304-2,385-4,095-7,675-6,014
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dana)—-7,06,06,06,56,5

Izvor: World Bank (World Development Indicators)
https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/1ff4a498/Popular-Indicators#  

Najznačajnije industrijske grane

Sektor usluga
Industrijski sektor
Sektor poljoprivrede

Prema procjeni iz 2018. godine: poljoprivreda čini  2,1  %,  industrija   19,2 %, a usluge   65,3  % GDP-a.

Glavni poljoprivredni proizvodi su: pšenica i kukuruz,. masline, rajčice i smokve. povrće i voće, žitarice i ribu.

Glavni industrijski proizvodi su: naftna rafinerija, metalurgija, prehrambena industrija, automobilska industrija (sklapanje vozila), proizvodnja cementa, papira, tekstila, obuće, namještaja i pluta. Popularna su portugalska vina. Turizam je također razvijen, pogotovo na otočju Azori i Madeira.

 

Izvor: World Bank (World Development Indicators)
https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/1ff4a498/Popular-Indicators#  

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Izvoz (vrijednost i struktura):
67,062,097 milijarde USD (2019.)
Najznačajniji izvozni proizvodi: Putnički automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tarifnog broja 8702), uključujući motorna vozila za kombinovani prijevoz osoba i robe tipa "karavan", "kombi" itd. i trkaće automobile (8703); Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705 (8708); Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, što sadrže 70% ili više masenog udjela naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koji čine osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja: – naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, koji sadrže 70% ili više masenog udjela naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koji čine osnovne sastojke tih proizvoda; osim onih koji sadrže biodizel i osim otpadnih ulja (2710); Obuća sa vanjskim đonovima od gume, plastične mase, kože ili vještačke kože i gornjim dijelom od kože (6403); Nepremazani papir i karton, koji se koristi za pisanje, štampanje ili ostale grafičke namjene, nebušene kartice i papir za bušene kartice i trake, u rolnama ili pravougaonim listovima (uključujući kvadratne) svih veličina, osim papira iz tarifnih brojeva 4801 i 4803; ručno izrađen papir i karton (4802); Nove pneumatske gume (4011); Brojila okretaja, brojila proizvodnje, taksametri, brojila kilometara, brojila koraka i slično; mjerači brzine i tahometri, osim onih koji se svrstavaju u tarifne brojeve 9014 ili 9015; stroboskopi (9029); Motorna vozila za prijevoz robe (8704); Sjedišta (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i njihovi dijelovi (9401); T–majice, majice bez rukava i ostale potkošulje, pletene ili heklane(6109);

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Uvoz (vrijednost i struktura):
89,923,846 USD (2019.)
Najznačajniji uvozni proizvodi: Nafta i ulja dobivena od bitumenskih minerala, sirova (2709); Putnički automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tarifnog broja 8702), uključujući motorna vozila za kombinovani prijevoz osoba i robe tipa "karavan", "kombi" itd. i trkaće automobile (8703); Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705 (8708); Ostali zrakoplovi (npr. helikopteri, avioni); svemirske letjelice (uključujući satelite) i letjelice – nosači suborbitalnih i svemirskih letjelica (8802); Lijekovi (osim proizvoda iz tarifnih brojeva 3002, 3005 i 3006) koji se sastoje od pomiješanih ili nepomiješanih proizvoda za terapijsku ili profilaktičnu upotrebu, pripremljeni u odmjerene doze (uključujući i one u oblicima za transdermalni sistem primjene) ili u oblike ili pakovanja za pojedinačnu prodaju (3004); Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, što sadrže 70% ili više masenog udjela naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koji čine osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja: – naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, koji sadrže 70% ili više masenog udjela naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koji čine osnovne sastojke tih proizvoda; osim onih koji sadrže biodizel i osim otpadnih ulja (2710); Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici (2711); Telefonski aparati, uključujući telefone za mobilne radiotelefonske mreže ili druge bežične mreže; ostali aparati za slanje ili primanje glasa, slike ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što je lokalna mreža ili mreža širokog dometa), osim predajnika ili prijemnika iz tarifnog broja 8443, 8525, 8527 ili 8528: – telefonski aparati, uključujući telefone za mobilne radiotelefonske mreže ili druge bežične mreže (8517); Elektronički integrisani krugovi: (8542); Mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, mašine za bilježenje u kodiranom obliku podataka na podloge – nosače podataka i mašine za obradu takvih podataka koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu (8471); Inicijatori reakcije, ubrzivači reakcije i katalički preparati, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu (3815);

Članstvo u međunarodnim organizacijama

ADB (nonregional member), AfDB (nonregional member), Australia Group, BIS, CD, CE, CERN, CPLP, EAPC, EBRD, ECB, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, FATF, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), LAIA (observer), MIGA, MINUSMA, NATO, NEA, NSG, OAS (observer), OECD, OPCW, OSCE, Pacific Alliance (observer), Paris Club (associate), PCA, Schengen Convention, SELEC (observer), UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, Union Latina, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC.

Internet domain:   .pt
Telefonski kod:    +351

Glavni izvozni partneri / 2019 / %
 • Španija
 • Francuska
 • Njemačka
 • Velika Britanija
 • SAD
 • Italija
 • Holandija
 • Belgija
 • Angola
Glavni uvozni partneri / 2019 / %
 • Španija
 • Njemačka
 • Francuska
 • Italija
 • Holandija
 • Kina
 • Belgija
 • Velika Britanija
 • SAD
 • Rusija

Bosna i Hercegovina nalazi se na  142.  mjestu na listi izvoznih partnera  Portugala u  2019. godini.

Bosna i Hercegovina nalazi se na 112. mjestu na listi uvoznih partnera navedene zemlje u 2019. godini.

Izvor: ITC Trade Map https://www.trademap.org/Index.aspx

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porezna struktura

PDV se primjenjuje na prodaju roba, pružanje usluga i uvoz. Porez na dodatu vrijednost ima standardnu stopu od 23%, a umanjene stope iznose 0%, 13% i 6%.

Dodatne informacije možete naći na : https://www.avalara.com/vatlive/en/country-guides/europe/portugal/portuguese-vat-rates.html

Dodatne informacije možete naći na

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf

 Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2019)

Prosječna tarifa vezana za sve proizvode (MFN): 5,2 %
Prosječna tarifa vezana za poljoprivredne proizvode (MFN): 12,0 %
Prosječna tarifa vezana za industrijske proizvode (MFN): 4,2%

Dodatne informacije možete naći na: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles19_e.pdf

Dokumenti potrebni za izvoz:

Komercijalna faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti (dokument koji se mora predočiti carinskim organima kada vrijednost robe prelazi 20.000 EUR), specifikacija robe, certifikat kvalitete, certifikat o porijeklu robe, otpremnica, pakirna lista, transportna dokumentacija, polisa osiguranja, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarno i fito-patološko uvjerenja

Za detaljne  informacije o dokumentaciji potrebnoj za određeni proizvod:  https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/documents-customs-clearance

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Portugalom

 (KM)20152016201720182019
Izvoz2.743.8714.101.8263.034.8004.716.8499.124.621
Uvoz19.009.88516.824.86819.809.13017.438.6696.917.237
Obim21.453.70220.926.69422.843.93022.155.51816.041.858
Saldo-16.266.014-12.723.042-16.774.330-12.721.8202.207.384
Pokrivenost %

(I / U)

14,43%24,38%15,32%27,05%131,91%

Vodeći izvozni proizvodi 2019. (top 10):

2818      Vještački korund, hemijski definisan ili ne; aluminijev oksid; aluminijev hidroksid

 

30,30%
8708       Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705;26,38%
9401      Sjedišta (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i njihovi dijelovi:16,36%
8441    Ostale mašine za preradu papirne mase, papira ili kartona, uključujući sve vrste mašina za rezanje4,40%
2811     Ostale neorganske kiseline i ostala neorganska kisikova jedinjenja nemetala4,08%
4104      Štavljene ili “crust” goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, bez dlake, cijepane ili necijepane, ali dalje neobrađivane3,42%
3926         Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tarifnih brojeva 3901 do 39142,50%
4804       Kraft–papir i karton nepremazani, u rolnama ili listovima, osim onih iz tarifnih brojeva 4802 i 4803;2,33%
6401        Nepromočiva obuća sa vanjskim đonovima i gornjim dijelom, od gume ili plastične mase, čiji gornji dio nije pričvršćen za  đon niti spojen sa njim šivanjem, zakivanjem, zabijanjem ekserima, vijcima  2,25%

 

8403      Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz tar1,63%

Vodeći uvozni proizvodi 2019. (top 10):

4202  Kovčezi, koferi, torbe za pribor za putovanje (neseseri), ataše kovčezi, torbe za spise, školske torbe, futrole za naočale19,09%
3004   Lijekovi (osim proizvoda iz tarifnih brojeva 3002, 3005 i 3006) koji se sastoje od pomiješanih ili nepomiješanih proizvoda za terapijsku ili profilaktičnu upotrebu9,63%
0307    Mekušci, u ljusci ili ne, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri;8,62%
7117    Imitacije nakita: – od prostih metala, uključujući platirane plemenitim metalima5,65%
9607    Patentni zatvarači i njihovi dijelovi4,35%
8480   Kalupnici za ljevaonice metala; modelne ploče;4,28%
0304   Riblji fileti i ostalo riblje meso (nemljeveno ili mljeveno), svježe, rashlađeno ili smrznuto:4,17%
5903    Tekstilni materijali impregnisani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902;3,07%
9102  Ručni, džepni i drugi osobni satovi,3,01%
8427    Viličari; ostala kolica sa uređajima za dizanje2,23%

Izvor: UINO BiH, obrada: Vanjskotrgovinska komora BiH

Sporazumi:

Što se tiče trgovinskih pitanja, 2016. godine potpisan je protokol uz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, i Evropskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane. Bosna i Hercegovina je sa  Portugalom potpisala Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija.

Korisne adrese

 1. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine komorabih.ba
 2. The World Bank https://www.worldbank.org/; http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/
 3. FIPA fipa.gov.ba
 4. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine mvteo.gov.ba

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

Pogledajte promo video o BiH privredi
bhprivreda
Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Online konferencija “Unapređenje konkurentnosti drvne industrije i …

  USAID Regionalni projekat za ekonomski razvoj, upravljanje i rast preduzeća (EDGE project), u okviru komponente ‘Wood and Furniture Activity’ organizira Online konferenciju pod nazivom “Unapređenje konkurentnosti drvne industrije i industrije namještaja u zemljama Zapadnog Balkana putem digitalizacije” koja će se održati putem Zoom platforme u četvrtak, 6. maja 2021. godine, od 10:30-12:00 sati. Događaj će

  2021-04-30
 • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

  – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

  2021-03-31
 • Poziv na radionicu “Program Ovlaštenog ekonomskog operatera (AE …

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine poziva zainteresovane na radionicu na temu “Program Ovlaštenog ekonomskog operatera (AEO) u CEFTA-i : Koristi za privatni sektor”. Radionica se organizuje u okviru projekta „Podrška regionalnoj ekonomskoj integraciji“, koji sufinansiraju Evropska komisija i Njemačko federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a koji je implementiran od strane GIZ-a i USAID

  2021-03-25
 • Poziv bh.kompanijama na Međunarodni sajam namještaja imm cologne 202 …

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira jedanaesti kolektivni nastup bh. firmi na Međunarodnom sajmu namještaja i interijera imm cologne, Köln (SR Njemačka), koji će se održati u periodu od 17-23. januara 2022. god. Paviljon Bosne i Hercegovine imat će maksimalno 210 m2, a okupit će najmanje 5, a najviše 8 bh. kompanija koje se u

  2021-03-24