Poljska

Osnovi podaci:
Službeni naziv zemlje: Republika Poljska
Položaj: centralna Evropa
Glavni grad: Varšava
Službeni jezik: poljski
Političko uređenje: parlamentarna republika
Površina ukupno: 312.685 km²
Stanovništvo: 37.965.475 (podatak iz 2019.)
Valuta: poljski zlot (PLN)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2019)

POKAZATELJ1990.2000.2010.2016.2017.2018.2019.
Stanovništvo, ukupno38.110.782,0038.258.629,0038.042.794,0037.970.087,0037.974.826,0037.974.750,0037.965.475,00
BND, PPP (mlrd. USD)223,08406,75773,671.033,051.094,621.164,091.244,98
BND po glavi stanovnika, PPP (USD)5.850,0010.630,0020.340,0027.210,0028.820,0030.650,0032.790,00
BDP (mlrd.USD)65,98172,22479,83472,63526,51587,41595,86
BDP po glavi stanovnika, PPP (USD)1.731,214.501,4512.613,0112.447,4413.864,6815.468,4815.694,74
Rast BDP (godišnji) %..4,563,743,144,835,354,54
Bilans tekućeg računa (mlrd. USD)3,07-10,34-26,66-3,72-1,96-7,532,93
Bilans tekućeg računa (% BDP)4,65-6,01-5,56-0,79-0,37-1,280,49
Izvoz (% BDP)..27,1939,8851,9254,1655,2455,54
Uvoz (% BDP)..33,6842,0548,1650,3952,1850,83
Inflation (annual %)567,889,902,58-0,662,081,812,23
SDI (mil. USD)89,009.335,0018.395,0018.321,0011.762,0017.624,0014.399,00
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani)....39,0037,0037,0037,0037,00

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane

Sektor usluga
Industrijski sektor
Sektor poljoprivrede

Glavne grane primarnog sektora: ratarstvo, voćarstvo, stočarstvo, šumarstvo.
Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: rudarstvo, energetika, metalna, elektro i mašinaska industrija, auto – industrija, drvna i papirna industrija, građevinarstvo, kemijska industrija, proizvodnja i obrada srebra.
Glavne grane tercijarnog sektora:  turizam, financije, trgovina, transport, telekomunikacije.

Izvor:       World bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 254,17 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u izvozu Poljske: mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (13,37 %); el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (11,57 %); vozila – osim tračnih (9,74 %); namještaj, nosači madraca, madraci ... (5,66 %); plastika i dijelovi od plastike (4,68 %); proizvodi od željeza i čelika (3,28 %); meso i klaonički proizvodi (2,17 %); guma i proizvodi od gume (2,01 %); papir, karton, proizvodi od kartona i papira (1,98 %); te optički, fotografski, kinematografski i precizni mjerni uređaji (1,94 %).;

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 254,66 mlrd.USD.
Glavne grupe proizvoda u uvozu Poljske: el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (13,68 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (13,25 %); vozila – osim tračnih (8,31 %); plastika i proizvodi od plastike (5,79 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (5,29 %); željezo i čelik (3,37 %); farmaceutski proizvodi (3,34 %); optički, fotografski, kinematografski i precizni mjerni uređaji (2,26 %); proizvodi od željeza i čelika (2,23 %); odjevni predmeti – pleteni ili heklani (2,09 %).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Arctic Council (promatrač), Australia Group, BIS, BSEC (promatrač), CBSS, CD, CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, ECB, EIB, ESA, EU, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (nacionalni komitet), ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, MONUSCO, NATO, NEA, NSG, OAS (promatrač), OECD, OIF (promatrač), OPCW, OSCE, PCA, Schengen Convention, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIL, UNMISS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NVO), WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC.

Internet domain: .pl
Telefonski kod: +48

Glavni izvozni partneri / 2020 / %
 • Njemačka
 • Češka Republika
 • Velika Britanija
 • Francuska
 • Holandija
 • Italija
 • Rusija
 • SAD
 • Švedska
 • Španija

Bosna i Hercegovina se nalazi na 58.mjestu na listi zemalja – poljskih partnera u izvozu u 2020.godini.

Izvor:       Intracen (Trade Map)

Glavni uvozni partneri / 2020 / %
 • Njemačka
 • Kina
 • Italija
 • Rusija
 • Holandija
 • Francuska
 • Češka republika
 • SAD
 • Republika Koreja
 • Belgija

Bosna i Hercegovina se nalazi na 77.mjestu na listi zemalja – poljskih partnera u uvozu u 2020.godini.

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Standardna stopa PDV – a u Poljskoj iznosi 23 %.

Snižena stopa navedenog poreza kreće se u rasponu od 5 % – 8 % ovisno o vrsti proizvoda i usluga koje su predmet oporezivanja.

Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2019.)

Prosječna tarifa vezana za sve proizvode (MFN): 6,16 %;

Prosječna tarifa vezana za poljoprivredne proizvode (MFN): 12,26 %;

Prosječna tarifa vezana za industrijske proizvode (MFN): 4,10 %.

Dokumenti potrebni za izvoz

Komercijalana faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti (dokument koji se carinskim organima treba predočiti kada vrijednost robe prelazi 20.000 EUR), specifikacija robe, certifikat kvaliteta, certifikat o porijeklu robe, otpremnica, pakirana lista, transportna dokumentacija, polica osiguranja, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarno i fito-patološka uvjerenja.

( Više informacija ).

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Poljskom

POKAZATELJ2016.2017.2018.2019.2020.
IZVOZ (KM)100.203.687,88137.483.218,37164.342.417,21169.723.469,33150.170.307,25
UVOZ (KM)413.302.821,15485.446.304,01485.994.747,11519.679.976,82423.203.714,57
OBIM513.506.509,03622.929.522,38650.337.164,32689.403.446,15573.374.021,82
SALDO-313.099.133,27-347.963.085,64-321.652.329,90-349.956.507,49-273.033.407,32
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)24,2428,3233,8232,6635,48

Izvoz Bosne i Hercegovine po proizvodima u Poljsku, 2020.

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Poljsku, u 2020.godini

TarifaNaziv TarifeUdio proizvoda u ukupnom izvozu BIH u Poljsku, 2020.
8409Dijelovi prepoznatljivi kao namijenjeni isključivo …21,80%
9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), …11,77%
6203Odijela, kompleti, jakne, sakoi, hlače, hlače sa …8,63%
2836Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati)8,23%
2608Rude cinka i koncentarta7,04%
2818Umjetni korund, hemijski definiran ili ne4,68%
2842Ostale soli anorganskih kiselina ili peroksikiseli3,23%
4407Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili …2,34%
4804Kraft–papir i karton nepremazani, u rolnama ili listovima, osim onih iz tarifnih brojeva 4802 i 4803 …1,98%
9403Ostali namještaj i njegovi dijelovi …1,97%
Ostali proizvodi28,33%

Uvoz Bosne i Hercegovine po proizvodima iz Poljske, 2020.

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Poljske, u 2020.godini

TarifaNaziv TarifeUdio proizvoda u ukupnom uvozu BiH iz Poljske, 2020.
0201Goveđe meso, svježe ili rashlađeno:9,15%
9403Ostali namještaj i njegovi dijelovi:4,57%
5903Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prev3,37%
9619Higjenski ulošci3,33%
3916Monofilamenti bilo koje dimenzije poprečnog presje3,01%
2704Koks i polukoks od kamenog ugljena, mrkog ugljena,3,00%
2711Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljenvodonici:2,75%
8421Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje; ure1,83%
4011Nove vanjske pneumatske gume (uključujući i gume b1,74%
2901Aciklički ugljenvodonici:1,74%
Ostali proizvodi65,52%

Izvor:       Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi
Bosna i Hercegovina preuzela je niz sporazuma sa Poljskom još iz vremena ex Jugoslavije. Više informacija o spomenutoj tematici možete naći na  bilateralni sporazumi .
Bosna i Hercegovina je 16.juna 2008.godine sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju , koji je stupio na snagu 1.juna 2015.godine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BiH i EU. U skladu sa SSP-om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine. 2016.godine potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, te Evropskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane. (vidi: Detaljan pregled odnosa između EU i Bosne i Hercegovine ).

Korisne adrese

 1. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ( LINK );
 2. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine ( LINK );
 3. Ambasada Republike Poljske u Bosni i Hercegovini ( INFO );
 4. World Bank ( OPEN DATA );
 5. Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine ( LINK ).

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Kompanije iz BiH izlažu na sajmu A+A 2021, 26-29.10.2021, Dusseldorf, Njemačka

   Vanjskotrgovinska/Spoljnorgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa švicarskim programom za promociju uvoza SIPPO, po prvi put organizuje zajednički nastup bh. kompanija na Međunarodnom sajmu za sigurnost, bezbjednost, zaštitu zdravlja i zaštitu na radu A+A 2021, koji se održava u periodu od 26-29.10.2021. u gardu Dusseldorf, Njemačka. Bh. firme nastupit će na štandu u Hali

   2021-10-26
  • Bosanskohercegovačke kompanije na sajmu ANUGA (FINE FOOD) u Kelnu

   Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizovala je izlaganje kompanija iz Bosne i Hercegovine na ANUGA (FINE FOOD), koje se održava u Kelnu – Njemačka, u periodu od 09.10.2021. – 13.10.2021.godine. Spomenutom prilikom, posjetiocima su u ponudi različiti proizvodi / usluge prijavljenih kompanija – izlagača na ANUGA (FINE FOOD), a od kojih izdvajamo nekolicinu

   2021-10-11
  • Poziv za učešće na događaju TORINO FASHION MATCH 2021

   Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao članica Evropske preduzetničke mreže (www.een.ba) Vas poziva da uzmete učešće na događaju TORINO FASHION MATCH 2021 https://torino-fashion-match-2021.b2match.io/, koji će se održati od 15 . do 21. novembra 2021. godine, a koji uključuje online sastanke, sticanje znanja i ostvarivanje poslovnih kontakata u modnoj industriji, te okuplja kompanije, kupce, dobavljače, stručnjake

   2021-08-31
  • Organski krevet firme MALAK JANJ promoviran u brošuri imm cologne

   U susret narednom sajmu namještaja imm cologne 2022 koji će se održati od 17. do 23. januara/ siječnja 2022. godine u Kelnu, sajam nam nudi informacije o trendovima u industriji interijera koji će vladati scenom u budućnosti. Posljednje online izdanje brošure imm cologne ”trend.briefing”, posvećeno je trendovima u uređenju spavaćih soba i inovativnim proizvodima za

   2021-07-05