Poljska

Osnovi podaci:
Službeni naziv zemlje: Republika Poljska
Položaj: centralna Evropa
Glavni grad: Varšava
Službeni jezik: poljski
Političko uređenje: parlamentarna republika
Površina ukupno: 312.685 km²
Stanovništvo: 37.899.070 (podatak iz 2020.)
Valuta: poljski zlot (PLN)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2020)

POKAZATELJ1990.2000.2010.2015.2016.2017.2018.2019.2020.
Stanovništvo, ukupno38.110.782,0038.258.629,0038.042.794,0037.986.412,0037.970.087,0037.974.826,0037.974.750,0037.965.475,0037.899.070,00
BND, PPP (mlrd. USD)223,51406,57773,08983,211.033,051.094,321.163,261.230,541.252,32
BND po glavi stanovnika, PPP (USD)5.860,0010.630,0020.320,0025.880,0027.210,0028.820,0030.630,0032.410,0033.040,00
BDP (mlrd.USD)65,98172,22479,83477,81472,63526,51587,41597,28596,62
BDP po glavi stanovnika, PPP (USD)1.731,214.501,4512.613,0112.578,5012.447,4413.864,6815.468,4815.732,2015.742,45
Rast BDP (godišnji) %..4,563,744,243,144,835,354,74-2,54
Bilans tekućeg računa (mlrd. USD)3,07-10,34-26,66-4,35-3,72-2,07-7,542,8317,32
Bilans tekućeg računa (% BDP)4,65-6,01-5,56-0,91-0,79-0,39-1,280,472,90
Izvoz (% BDP)..27,1939,8849,0951,9254,1655,2455,4056,18
Uvoz (% BDP)..33,6842,0546,3448,1650,3952,1850,6449,39
Inflacija (godišnja) %567,889,902,58-0,87-0,662,081,812,233,37
SDI (mil. USD)89,009.335,0018.395,0015.065,0018.321,0011.762,0017.624,0016.845,0017.388,00
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani)....39,0037,0037,0037,0037,0037,00..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajniji privredni sektori

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Poljske, 2020. godina:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Poljske (2,5 %);
 • Sekundarni (industrija, uključujući građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Poljske (27,68 %);
 • Tercijarni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Poljske iznosi (57,84 %).

Glavne grane primarnog sektora: ratarstvo, voćarstvo, stočarstvo, šumarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: rudarstvo, energetika, metalna, elektro i mašinaska industrija, auto – industrija, drvna i papirna industrija, kemijska industrija, proizvodnja i obrada srebra.

Glavne grane tercijarnog sektora: turizam, financije, trgovina, transport, građevinarstvo, telekomunikacije.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 317,83 mlrd. USD (2021.)
Glavne grupe proizvoda u izvozu Republike Poljske: mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (12,74 %); el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (12,39 %); vozila – osim tračnih (8,6 %); namještaj, nosači madraca, madraci ... (5,56 %); plastika i dijelovi od plastike (4,98 %); proizvodi od željeza i čelika (3,39 %); željezo i čelik (2,33 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (2,22 %); meso i klaonički proizvodi (2 %); te guma i proizvodi od gume (1,99 %).
Ostali proizvodi čine (43,8 %) ukupnog izvoza Republike Poljske u spomenutoj godini.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 335,45 mlrd. USD. (2021.)
Glavne grupe proizvoda u uvozu Republike Poljske: el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (13,35 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (12,09 %); vozila – osim tračnih (8,17 %); plastika i proizvodi od plastike (6,32 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (6,25 %); željezo i čelik (4,54 %); farmaceutski proizvodi (2,47 %); proizvodi od željeza i čelika (2,36 %); mješoviti proizvodi – neklasificirani (2,29 %); te optički, fotografski, kinematografski i precizni mjerni uređaji (2,05 %).
Ostali proizvodi čine (40,11 %) ukupnog uvoza Republike Poljske u spomenutoj godini.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Poljska članica je mnogobrojnih organizacija / institucija / asocijacija od kojih navodimo samo neke od njih, u tekstu ispod, a kako slijedi:

CE, CEI, EBRD, EIB, EU, FAO, IAEA, IBRD, ICC (nacionalni komitet), IDA, IFC, ILO, IMF, NATO, OECD, OSCE, Schengen Convention, UN, UNESCO, UNHCR, WCO, WHO, WTO.

Internet domain: .pl
Telefonski kod: +48

Glavni izvozni partneri / 2021 / %
 • Njemačka
 • Češka Republika
 • Francuska
 • Velika Britanija
 • Italija
 • Holandija
 • Rusija
 • Švedska
 • SAD
 • Slovačka
 • Ostale zemlje

Na Listi zemalja – uvoznica iz Republike Poljske, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 100 poljskih partnera u 2021. godini.

Izvor:       Intracen (Trade Map)

Glavni uvozni partneri / 2021 / %
 • Njemačka
 • Kina
 • Rusija
 • Italija
 • Holandija
 • Francuska
 • Češka republika
 • SAD
 • Republika Koreja
 • Španija
 • Ostale zemlje

Na Listi zemalja – izvoznica u Republiku Poljsku, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 100 poljskih partnera u 2021. godini.

Izvor:       Intracen (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Poreska struktura

Standardna stopa PDV – a u Republici Poljskoj iznosi 23 %.

Snižena stopa navedenog poreza kreće se u rasponu od 5 % – 8 % ovisno o vrsti proizvoda i usluga koje su predmet oporezivanja.

Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2020.)

Prosječna tarifa vezana za sve proizvode (MFN): 4,32 %;

Prosječna tarifa vezana za poljoprivredne proizvode (MFN): 5,58 %;

Prosječna tarifa vezana za industrijske proizvode (MFN): 3,96 %.

Dokumenti potrebni za izvoz

Komercijalana faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti (dokument koji se carinskim organima treba predočiti kada vrijednost robe prelazi 20.000 EUR), specifikacija robe, certifikat kvaliteta, certifikat o porijeklu robe, otpremnica, pakirana lista, transportna dokumentacija, polica osiguranja, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarno i fito-patološka uvjerenja.

(Više informacija).

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Poljskom

POKAZATELJ2017.2018.2019.2020.2021.
IZVOZ (KM)137.483.218,37164.342.417,21169.723.469,33150.170.307,25231.191.299,08
UVOZ (KM)485.446.304,01485.994.747,11519.679.976,82423.203.714,57552.929.061,40
OBIM (KM)622.929.522,38650.337.164,32689.403.446,15573.374.021,82784.120.360,48
SALDO (KM)-347.963.085,64-321.652.329,90-349.956.507,49-273.033.407,32-321.737.762,32
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)28,3233,8232,6635,4841,81

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Poljsku, 2021. godina

Tarifni brojNaziv tarifeUdio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu BIH u Poljsku, 2021.
7601Aluminij u sirovim oblicima: …11,29%
8409Dijelovi prepoznatljivi kao namijenjeni …10,92%
9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), …8,77%
2608Rude cinka i koncentarta7,50%
2804Vodonik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali …7,34%
2836Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); …4,86%
2818Umjetni korund, hemijski definiran ili ne; …4,61%
6203Odijela, kompleti, jakne, sakoi, hlače, hlače sa …3,85%
8421Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje; …2,83%
9403Ostali namještaj i njegovi dijelovi: …2,59%
Ostali35,44%

Izvor:       Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Republike Poljske, 2021. godina

Tarifni brojNaziv tarifeUdio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu BIH iz Poljske, 2021.
0201Goveđe meso, svježe ili rashlađeno: …6,05%
9403Ostali namještaj i njegovi dijelovi: …3,81%
3916Monofilamenti bilo koje dimenzije poprečnog …3,79%
2901Aciklički ugljenvodonici: …2,77%
5903Tekstilni materijali impregnirani, premazani, …2,70%
2711Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljenvodonici: …2,44%
9619Higjenski ulošci2,40%
8406Turbine na vodenu i drugu paru: …2,33%
4011Nove vanjske pneumatske gume …1,69%
8481Slavine, ventili i slični uređaji za cjevovode, …1,67%
Ostali70,37%

 

Izvor:       Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi

Bosna i Hercegovina preuzela je niz sporazuma sa Poljskom još iz vremena ex Jugoslavije. Više informacija o spomenutoj tematici možete naći na  bilateralni sporazumi .

Bosna i Hercegovina je 16. juna 2008. godine sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BiH i EU. U skladu sa SSP-om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine. 2016. godine potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, te Evropskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane. (vidi: Detaljan pregled odnosa između EU i Bosne i Hercegovine).

Izvor:       Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine

Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

 1. World Bank (OPEN DATA)
 2. Ambasada Republike Poljske u Bosni i Hercegovini (INFO-LINK)
 3. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova (LINK)
 4. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa (LINK)
 5. Bosna i Hercegovina – Agencija za promociju stranih ulaganja (LINK)
 6. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (LINK)

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.