Poljska

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Republika Poljska
Položaj: Srednja Evropa
Glavni grad: Varšava
Službeni jezik: Poljski
Političko uređenje: Parlamentarna republika
Površina ukupno: 312.685 km²
Stanovništvo: 37.974.750     (2018. procjena)
Valuta: Poljski zlot (PLN)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2018)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:1990200020102015201620172018
Populacija 38.110.78238.258.62938.042.79437.986.41237.970.08737.974.82637.974.750
GNP ppp (milijarde US$)….405.837772.129983.1551.011.6411.089.5811.139.817
GNP ppp po glavi stanovinika US$ …..10.61020.30025.88026.64028.69030.010
GDP (US$ milijardi)

(tekuće cijene):

65.977.748171.885479.321477.576472.028526.216585.663
GDP po glavi stanovnika (US$):1.7314.49212.59912.57212.43113.85715.420
Rast realnog GDP

 (% promjene)

….4,63,63,83,14,95,1
Balans tekućeg računa (milijarde US$):3,067-10,343-25,843-2,626-2,451100.00-5,820
Balans tekućeg računa

(% GDP):

4,6-6,0-5,4-0,5-0,50,0-1,0
Izvoz (% GDP):27,240,149,152,254,455,6
Uvoz (%GDP)….33,642,146,448,250,252,2
Inflacija (% promjene)6,11,70,80,31,81,2
FDI ( milioni USD)89,0009,33518,39515,32118,32111,76216,697
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dana)..39,037,037,037,037,0

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane

Sektor usluga
Industrijski sektor
Sektor poljoprivrede

Izvoz / vrijednost i struktura

Prema procjeni iz 2018. godine: sektor poljoprivrede čini  2,1  %, industrija 28,6  %, a usluge čini  56,8  % GDP‐a.

Glavni poljoprivredni proizvodi: krompir, voće, povrće, pšenica; meso peradi i svinja, jaja i mliječni proizvodi.

Glavni industrijski proizvodi: mašinogradnja, gvožđe i čelik, rudarsvo (ugalj), hemikalije, brodogradnja, prerada hrane, staklo, pica,

tekstil.

 Izvor: World Bank (World Development Indicators)

0

251,864,773 milijarde USD (2019.)
Glavni izvozni proizvodi: Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705 (8708); Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tarifnog broja 8702), uključujući motorna vozila za kombinirani prijevoz osoba i robe tipa "karavan", "kombi" itd. i trkaće automobile (8703); Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i njihovi dijelovi (8701); Mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, mašine za bilježenje u kodiranom obliku podataka na podloge - nosače podataka i mašine za obradu takvih podataka koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu: (8471); Ostali namještaj i njegovi dijelovi (9403);. televizijski prijemnici, uključujući sa ugrađenim prijemnikom radiodifuzije ili aparatom za pohranjivanje ili reprodukciju (8528)., Motorna vozila za prijevoz robe (8704); Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana ili zamjena duhana (2402) ; Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i druge plinske turbine (8411); Željezne ili čelične konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406) i dijelovi konstrukcija (npr. mostovi I sekcije mostova, vrata splavnica, tornjevi, rešetkasti i drugi stupovi, upornjaci, krovovi, krovišta (krovni kosturi), vrata iprozori te okviri za njih, pragovi za vrata, roloi i ograde) (7308);

Uvoz / vrijednost i struktura

0

246,653,880 milijarde USD (2019.)
Glavni uvozni proizvodi: Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih (2709); Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tarifnog broja 8702), uključujući motorna vozila za kombinirani prijevoz osoba i robe tipa "karavan", "kombi" itd. i trkaće automobile (8703); Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705 (8708); Lijekovi (osim proizvoda iz tarifnih brojeva 3002, 3005 i 3006) (3004); Električni aparati za žičnu telefoniju i telegrafiju (8517); Roba koja nije drugdje navedena (9999); Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih (2710); Mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice (8471); Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom s aparatima za prijenos i prijem za. . . (8529) , Elektronički integrirani krugovi i mikrosklopovi (8542);

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Arctic Council (promatrač), Australia Group, BIS, BSEC (promatrač), CBSS, CD, CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, ECB, EIB, ESA, EU, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (nacionalni komitet), ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, MONUSCO, NATO, NEA, NSG, OAS (promatrač), OECD, OIF (promatrač), OPCW, OSCE, PCA, Schengen Convention, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIL, UNMISS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NVO), WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC.

Internet domain: .pl
Telefonski kod: +48

Glavni izvozni partneri / 2019 / %
 • Njemačka
 • Češka Republika
 • Velika Britanija
 • Francuska
 • Italija
 • Holandija
 • Rusija
 • SAD
 • Mađarska
 • Švedska
Glavni uvozni partneri / 2019 / %
 • Njemačka
 • Kina
 • Rusija
 • Italija
 • Holandija
 • Francuska
 • Češka republika
 • SAD
 • Španija
 • Belgija

Bosna i Hercegovina nalazi se na  55. mjestu na listi izvoznih partnera  Republike Poljske  u  2019. godini.

Bosna i Hercegovina nalazi se na  84.  mjestu na listi uvoznih partnera Republike  Poljske u 2019. godini.

Izvor: ITC Trade Map https://www.trademap.org/Index.aspx

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Poreska struktura

Standardna stopa PDV‐a je 23%. Postoje snižene stope od 5% i 8% koje se primjenjuju na određene proizvode i usluge. Takođe neki proizvodi i usluge su izuzeti od oporezivanja, odnosno stopa je 0%, kao npr. interno snadbijevanje robama i izvoz.

 Dodatne informacije možete naći na

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf

Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2018)

Prosječna tarifa vezana za sve proizvode (MFN): 5,2 %
Prosječna tarifa vezana za poljoprivredne proizvode (MFN): 12,0 %
Prosječna tarifa vezana za industrijske proizvode (MFN): 4,2%

Dodatne informacije možete naći na: https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/tariff_profiles_e.htm

Dokumenti potrebni za izvoz:

Komercijalna faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti (dokument koji se mora predočiti carinskim organima kada vrijednost robe prelazi 20.000 EUR), specifikacija robe, certifikat kvalitete, certifikat o porijeklu robe, otpremnica, pakirna lista, transportna dokumentacija, polisa osiguranja, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarno i fito-patološko uvjerenja

Za detaljne  informacije o dokumentaciji potrebnoj za određeni proizvod:  https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/documents-customs-clearance

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Poljskom

 (KM)20152016201720182019
Izvoz87.452.531100.203.688137.483.218164.342.417169.723.469
Uvoz       373.041.387413.302.821485.446.304485.994.747519.679.977
Obim460.493.918513.506.509622.929.522650.337.164689.403.446
Saldo-285.588.856-313.099.133-347.963.086-321.652.330-349-956.508
Pokrivenost %

(I / U)

23,44%24,24%28,32%33,82%32,66%

Izvor: UINO BiH, obrada: Vanjskotrgovinska komora BiH

Vodeći izvozni proizvodi 2019.  (top 10):

6203  Odijela, kompleti, jakne, sakoi, hlače, hlače sa plastronom i naramenicama;19,12%
8409   Dijelovi prepoznatljivi kao namijenjeni isključivo ili uglavnom za motore iz tarifnog broja 8407 ili 8408;13,96%
2818   Umjetni korund, hemijski definiran ili ne; aluminijev oksid; aluminijev hidroksid;6,37%
2836  Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); komercijalni amonijev karbonat koji sadrži                                      amonijev karbamat;5,67%
2710    Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom   mjestu, što sadrže 70% ili više masenog udjela naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koji čine osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja:                                                                                                                                            4,87%

 

2608    Rude cinka i koncentarta;3,67%
9401   Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i njihovi dijelovi;3,38%
4407   Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, uključujući i     blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima, debljine veće od 6 mm;2,82%
5903   Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz  tarifnog broja 5902;2,64%

 

2842    Ostale soli anorganskih kiselina ili peroksikiselina (uključujući aluminosilikate hemijski određene ili neodređene), osim azida:2,62%

Vodeći uvozni proizvodi 2019. (top 10):

0201    Goveđe meso, svježe ili rashlađeno;7,16%
9403    Ostali namještaj i njegovi dijelovi;5,95%
2704    Koks i polukoks od kamenog ugljena, mrkog ugljena;5,35%
3916   Monofilamenti bilo koje dimenzije poprečnog presjeka većeg od 1 mm, šipke, štapovi i                                   profilni oblici od plastičnih masa, uključujući površinski obrađene ali drukčije neobrađivane2,75%
7408    Bakrena žica od rafiniranog bakra;2,74%
9619    Higjenski ulošci;2,54%
2711    Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljenvodonici;2,30%
5903     Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz  tarifnog broja 5902;2,25%
9404    Nosači madraca; oprema za krevete i slični proizvodi (npr. madraci, jorgani, perine,   jastuci i jastučići) sa oprugama ili punjeni bilo kojim materijalom ili od celularne gume    ili plastičnih masa, uključujući presvučene;2,14%
 8545   Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugalj za sijalice, ugalj za baterije i drugi proizvodi od grafita ili od drugih vrsta   ugljenika, sa metalom ili bez njega, za namjenu u elektrotehnici;2,11%

Izvor: UINO BiH, obrada: Vanjskotrgovinska komora BiH

Sporazumi:

Bosna i Hercegovina je sa  Republiom Poljskom potpisala Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.  Što se tiče trgovinskih pitanja, 2016. godine potpisan je protokol uz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i  Hercegovine, s jedne strane, i Evropskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane.

Korisne adrese

 1. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine komorabih.ba
 2. The World Bank https://www.worldbank.org/; http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/
 3. FIPA fipa.gov.ba
 4. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine mvteo.gov.ba
 5. Ambasada http://www.mfa.ba/ambasade_konzulati_misije/ambasade_u_bih/Default.aspx?template_id=16&s1=820&id=6170  

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

Pogledajte promo video o BiH privredi
bhprivreda
Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Online konferencija “Unapređenje konkurentnosti drvne industrije i …

  USAID Regionalni projekat za ekonomski razvoj, upravljanje i rast preduzeća (EDGE project), u okviru komponente ‘Wood and Furniture Activity’ organizira Online konferenciju pod nazivom “Unapređenje konkurentnosti drvne industrije i industrije namještaja u zemljama Zapadnog Balkana putem digitalizacije” koja će se održati putem Zoom platforme u četvrtak, 6. maja 2021. godine, od 10:30-12:00 sati. Događaj će

  2021-04-30
 • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

  – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

  2021-03-31
 • Poziv na radionicu “Program Ovlaštenog ekonomskog operatera (AE …

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine poziva zainteresovane na radionicu na temu “Program Ovlaštenog ekonomskog operatera (AEO) u CEFTA-i : Koristi za privatni sektor”. Radionica se organizuje u okviru projekta „Podrška regionalnoj ekonomskoj integraciji“, koji sufinansiraju Evropska komisija i Njemačko federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a koji je implementiran od strane GIZ-a i USAID

  2021-03-25
 • Poziv bh.kompanijama na Međunarodni sajam namještaja imm cologne 202 …

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira jedanaesti kolektivni nastup bh. firmi na Međunarodnom sajmu namještaja i interijera imm cologne, Köln (SR Njemačka), koji će se održati u periodu od 17-23. januara 2022. god. Paviljon Bosne i Hercegovine imat će maksimalno 210 m2, a okupit će najmanje 5, a najviše 8 bh. kompanija koje se u

  2021-03-24