Ambasada Republike Turske u posjeti VTK/STK BiH

Predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić primio je u posjetu ekonomskog ...

Predstavnici KJP Centar Skenderija d.o.o. u posjeti Komori

Predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić primio je u posjetu predstavnik ...

Poziv na webinar „Kako pripremiti uspješan projektni prijedlog za EU fondove“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine Vas poziva na webinar „Kako pripremiti uspješan projek ...

Poziv na webinar: „Šta treba da znaš prije nego uložiš novac“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine Vas poziva na webinar: „Šta treba da znaš prije nego ...

Poziv na besplatnu online radionicu

Ambasada Republike Srbije u Sarajevu obavještava o besplatnoj online radionici koja će se održati 18. januara na srps ...

Poziv na webinar „Incoterms 2020“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira dvodnevni webinar na temu „Incoterms 2020“ ...

COVID-19 Ažuriranje – primenljiva pravila u Italiji, teretni , putnički

Vanredno stanje je produženo do 31. marta 2022. godine. Od 15. februara 2022. godine, radnici u privatnom i javnom sekt ...

Ažuriranje Covid-19 – Nova 3G šema na radnom mjestu od 15. januara 2022. tereti, putnički

Luksemburg će 15. januara 2022. uvesti novo pravilo za borbu protiv širenja korona virusa: „3G“ na radnom mjestu. ...

Poziv na webinar „Koristi za organizacije od uvođenja sistema upravljanja okolišem ISO 14001:2015“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine Vas poziva na webinar „Koristi za organizacije od uvođ ...

Ambasada Republike Turske u posjeti VTK/STK BiH

Predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić primio je u posjetu ekonomskog ...

Predstavnici KJP Centar Skenderija d.o.o. u posjeti Komori

Predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić primio je u posjetu predstavnik ...

Poziv na webinar „Kako pripremiti uspješan projektni prijedlog za EU fondove“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine Vas poziva na webinar „Kako pripremiti uspješan projek ...

Poziv na webinar: „Šta treba da znaš prije nego uložiš novac“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine Vas poziva na webinar: „Šta treba da znaš prije nego ...

Poziv na besplatnu online radionicu

Ambasada Republike Srbije u Sarajevu obavještava o besplatnoj online radionici koja će se održati 18. januara na srps ...

Poziv na webinar „Incoterms 2020“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira dvodnevni webinar na temu „Incoterms 2020“ ...

COVID-19 Ažuriranje – primenljiva pravila u Italiji, teretni , putnički

Vanredno stanje je produženo do 31. marta 2022. godine. Od 15. februara 2022. godine, radnici u privatnom i javnom sekt ...

Ažuriranje Covid-19 – Nova 3G šema na radnom mjestu od 15. januara 2022. tereti, putnički

Luksemburg će 15. januara 2022. uvesti novo pravilo za borbu protiv širenja korona virusa: „3G“ na radnom mjestu. ...

Poziv na webinar „Koristi za organizacije od uvođenja sistema upravljanja okolišem ISO 14001:2015“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine Vas poziva na webinar „Koristi za organizacije od uvođ ...