Pakistan

Službeni naziv zemlje: Islamska Republika Pakistan

Položaj:                               južna Azija         

Glavni grad:                      Islamabad            

Službeni jezik:                  urdu, engleski         

Političko uređenje:        federalna demokratska republika (polupredsjednički sistem)

Površina ukupno:           803.940 km2 

Stanovništvo:                   220.892.331 (podatak iz 2020.)

Valuta:                                pakistanska rupia

 

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

POKAZATELJ1990.2000.2010.2015.2016.2017.2018.2019.2020.2021.
Stanovništvo, ukupno107.647.918,00142.343.583,00179.424.643,00199.426.953,00203.631.356,00207.906.210,00212.228.288,00216.565.317,00220.892.331,00..
BND, PPP (mlrd.USD)203,11364,35685,08857,27880,79934,741.012,201.039,071.041,03..
BND po glavi stanovnika, PPP (USD)1.890,002.560,003.820,004.300,004.330,004.500,004.770,004.800,004.710,00..
BDP (mlrd.USD)40,0182,02177,17270,56278,65304,57314,57279,06262,61..
BDP po glavi stanovnika (USD)371,68576,20987,411.356,671.368,431.464,931.482,211.288,561.188,86..
Rast BDP (godišnji) %4,464,261,614,735,535,555,841,14-0,94..
Bilans tekućeg računa  (mlrd.USD)-1,66-0,09-1,35-2,80-7,19-16,18-18,86-8,560,25-12,19
Bilans tekućeg računa (% BDP)-4,15-0,10-0,76-1,04-2,58-5,31-6,00-3,070,09..
Izvoz (% BDP)14,7912,1213,5210,609,158,268,9710,0910,03..
Uvoz (% BDP)20,2513,2419,3517,0516,1617,6020,0720,2617,45..
Inflacija (godišnja) %9,054,3712,942,533,774,095,0810,589,749,50
SDI (mil.USD)245,26308,002.022,001.673,002.576,002.496,001.737,002.234,002.105,00..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani)......20,0020,0019,5016,5016,50....

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajniji privredni sektori

• Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija uključujući i građevinarstvo):
Tercijalni (usluge):

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Pakistana, 2020.godine:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Pakistana (23,13 %);
 • Sekundarni (industrija uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Pakistana iznosi (17,72 %);
 • Tercijalni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Pakistana iznosi (58,84 %).

Glavne grane primarnog sektora: rudarstvo, ratarstvo (pšenica, riža, kukuruz, proso), uzgoj industrijskih biljki (pamuk, šećerna trska i duhan), te stočarstvo.

 Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: tekstilna industrija, kožarska industrija,  farmaceutska industrija, kemijska industrija, prehrambena industrija, te industrije građevinskog materijala (proizvodnja cementa), metalna industrija, industrija papira i kartonaže.

Glavne grane tercijalnog (uslužnog)  sektora: trgovina, transport, financijske usluge, telekomunikacije, te građevinarstvo.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators) 

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 28,88 mlrd. USD (2021.) Glavne izvozne grupe proizvoda: ostali tekstilni proizvodi - topla odjeća i tekstilni predmeti (19,1 %); odjevni predmeti - pleteni ili kačkani asesoar (15,57 %); pamuk (11,82 %); odjevni predmeti – nepleteni i nekačkani (11,76 %); žitarice (7,85 %); bakar i proizvodi od bakra (2,83 %); proizvodi od kože i kožni predmeti – torbice i sedlarski predmeti (2,42 %); jestivo voće i orašasti plodovi (1,71 %); sol, sulfati, kamen, ... (1,68 %); te optički, fotografski, kinematografski, mjerni, precizni uređaji, ... (1,51 %).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 73,11 mlrd.USD (2021.) Glavne uvozne grupe proizvoda: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije (26,5 %); električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (8,21 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri i njihovi dijelovi (8,07 %); željezo i čelik (6,29 %); farmaceutski proizvodi (5,19 %); masnoće biljnog i životinjskog porijekla – pripremljene za konzumaciju (4,94 %); vozila – osim tračnih (4,57 %); plastika i proizvodi od plastike (4,13 %), organske kemikalije (4,12 %); te uljane sjemenke i plodovi uljarica (2,72 %).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Islamska Republika Pakistan članica je mnogobrojnih međunarodnih organizacija / institucija / asocijacija, te izdvajamo neke od njih:

ADB, ARF, ASEAN (partner za dijalog), IAEA, IBRD, ICAO, ICC (nacionalni komitet), , IDA, IDB, IFAD, IFC, ILO, IMF, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, WCO, WHO, WTO.

 Internet domain:   .pk

 Telefonski kod:    +92                                                            

Izvor: CIA Factbook

 

Glavni izvozni partneri / 2021/ %
 • USA
 • Kina
 • Velika Britanija
 • Njemačka
 • Holandija
 • UAE
 • Španija
 • Italija
 • Afganistan
 • Bangladeš
 • Ostale zemlje

Na Listi zemalja – uvoznica iz Pakistana, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 200 pakistanskih partnera u 2021. godini.

Na Listi zemalja – izvoznica u Pakistan, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 125 pakistanskih partnera u 2021. godini.

Izvor: ITC Trade Map https://www.trademap.org/Index.aspx

 

Glavni uvozni partneri / 2021 / %
 • Kina
 • UAE
 • Indonezija
 • USA
 • Saudijska Arabija
 • Katar
 • Kuvajt
 • Japan
 • JAR
 • Tajland
 • Ostale države

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porezna struktura

PDV je u primjeni u Islamskoj Republici Pakistan.

Spomenuti porez obračunava se na robu po stopi od 17%, ukoliko nije riječ o proiozvodima i uslugama koje podliježu diferenciranim stopama PDV – a ili izuzeću od plaćanja istog.

Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2020.)

Prosječna tarifa vezana za sve proizvode (MFN): 11,44 %;
Prosječna tarifa vezana za poljoprivredne proizvode (MFN): 10,64 %;
Prosječna tarifa vezana za industrijske proizvode (MFN): 11,75 %.

Dokumenti potrebni za izvoz

Komercijalna faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti, specifikacija robe, certifikat kvalitete, certifikat o porijeklu robe, otpremnica, pakirna lista, transportna dokumentacija, polisa osiguranja, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarna i fito-patološka uvjerenja.

Sporazumi

Bosna i Hecegovina potpisala je dolje navedene sporazume sa  Islamskom  Republikom Pakistan:

Detaljnije informacije o sporazumima između dvije zemlje možete preuzeti OVDJE.

Izvor:Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine Bosne i Hercegovine

            Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Pakistanom

POKAZATELJ2017.2018.2019.2020.2021.
IZVOZ (KM)101.076,282.761.903,165.876.667,301.225.074,274.231.236,70
UVOZ (KM)3.430.260,373.667.077,864.057.840,493.742.641,342.851.138,55
OBIM (KM)3.531.336,656.428.981,029.934.507,794.967.715,617.082.375,25
SALDO (KM)-3.329.184,09-905.174,701.818.826,81-2.517.567,071.380.098,15
POKRIVENOST IZVOZA UVOZOM (%)2,9575,32144,8232,73148,41

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Pakistan, 2021. godina

Tarifni brojNaziv tarifeUdio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu BIH u Pakistan, 2021.
4407Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem …55,26%
4804Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama …31,29%
2842Ostale soli anorganskih kiselina ili peroksikiseli …11,24%
8443Mašine za štampu za štampanje pomoću ploča, …1,65%
8441Ostale mašine za preradu papirne mase, papira ili …0,19%
8479Mašine i mehanički uređaji sa vlastitom (posebnom) …0,15%
8516Električni protočni i akumulacioni grijači vode i …0,06%
8416Plamenici za ložišta na tekuće gorivo, na kruto …0,06%
6911Stolni proizvodi, kuhinjski proizvodi, ostali …0,05%
6302Posteljno, stono, toaletno i kuhinjsko rublje: …0,03%
Ostali0,01%

 Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Pakistana, 2021. godina

Tarifni brojNaziv tarifeUdio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu BIH iz Pakistana, 2021.
6302Posteljno, stono, toaletno i kuhinjsko rublje: …26,63%
4107Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, …13,14%
1207Ostalo uljano sjeme i plodovi, uključujući i …12,07%
5208Pamučne tkanine, masenog udjela pamuka 85% ili …6,64%
1006Riža: …6,28%
9506Proizvodi i oprema za sve vrste fizičkih vježbi, …6,05%
6307Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve …5,36%
4104Štavljene ili “crust” goveđe kože …3,43%
2529Glinenac (feldspat); leucit; nefelin i …2,83%
5210Pamučne tkanine, masenog udjela pamuka manjeg od 8 …2,46%
Ostali15,11%

Izvor:    Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i

Hercegovine

Korisne adrese

   1. World Bank (Open Data)
   2. Ambasada Islamske Republike Pakistan u Bosni i Hercegovini (INFO-LINK)
   3. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova (LINK)
   4. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa (LINK)
   5. Bosna i Hercegovina – Agencija za promociju stranih investicija (LINK)
   6. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (LINK)

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.