Održana konferencija na temu zeleni lanci vrijednosti i cirkularna ekonomija u Bosni i Hercegovini

Povodom inicijative privrednika reciklažne industrije i proizvođača ekološki prihvatljivih izvora energije, Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je pokrenula određene aktivnosti sa ciljem unaprjeđenja cirkularne ekonomije i jačanja zelenih lanaca vrijednosti. Sa druge strane, potreba za inteziviranjem svih aktivnosti u ovoj oblasti je dodatno važna jer je nova trgovinska strategija EU  jasna – održivost, klimatski neutralno gospodarstvo i zelena transformacija su njeni temelji. Svjesni smo činjenice da će Bosna i Hercegovina svoje  ekonomske interese moći braniti samo ako postupi po istim principima.

S tim u vezi, prva aktivnost Vanjskotrgovinske komore BiH je bila konferencija na ovu temu koja je okupila sve zainteresovane strane sa ciljem podizanja svijesti o važnosti uspostavljanja i jačanja zelenih lanaca vrijednosti, te cirkularne ekonomije u punom kapacitetu. Na održanoj konferenciji, učesnici su imali priliku da čuju predstavnike državnih i entitetskih nadležnih ministarstava i drugih relevantnih institucija o tome šta je uloga i koje su trenutne aktivnosti u oblasti cirkularne ekonomije, te kakvi su budući planovi u toj oblasti. Posebna pažnja u razgovorima je skrenuta na važnost dekarbonizacije i uspostavljanje boljih sistema upravljanja otpadom koji ujedno generišu veću zaposlenost i istovremeno čist okoliš kroz otkup sirovina.

Pored već poznatih inicijativa koje se odnose na ispunjavanje preduslova za predpristupne EU fondove, usklađivanje međuentitetske legislative i sihnhronizovano donošenje usklađenih podzakonskih akata za posebne kategorije otpada pokrenute su i nove inicijative koje se odnose prije svega na poboljšanje komunikacije nadležnih institucija sa privatnim sektorom, tj. reciklažnom industrijom koja ima neiskorištene kapacitete i koje je neophodno što prije angažovati u svrhu jačanja ekonomije, zaposlenosti i čistog okoliša.