Norveška

Službeni naziv zemlje: Kraljevina Norveška
Položaj: sjeverozapad Europe
Glavni grad: Oslo
Službeni jezik: norveški
Političko uređenje: unitarna parlamentarna ustavna monarhija
Površina: 385.207 km2
Stanovništvo: 5.379.475 (podatak iz 2020.)

Valuta: norveška kruna (NOK)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

POKAZATELJ19902000201020162017201820192020
Stanovništvo, ukupno4,241,473.04,490,967.04,889,252.05,234,519.05,276,968.05,311,916.05,347,896.05,379,475.0
BND, PPP (mlrd.USD)75,927,540,175163,819,062,502286,672,874,578323,757,854,589352,986,462,328383,594,769,069378,668,747,669..
BND po glavi stan. PPP (USD)17,900.036,480.058,630.061,850.066,890.072,210.070,810.0..
BDP (mlrd. USD)119,791,683,307171,247,131,268428,757,038,466368,827,142,857398,393,955,269436,999,692,591405,510,000,000362,008,956,544
BDP po glavi stan. (USD)28,242.938,131.587,693.870,460.675,496.882,267.875,826.167,294.5
Rast realnog BDP (% promjene)1.93.20.71.12.31.10.9-0.8
Bilans tekućeg računa (mlrd.USD)3,985,258,84925,078,840,85450,258,127,25514,765,907,70721,649,914,92534,961,411,60711,687,537,9787,033,229,262
Bilans tekućeg računa (% BDP)3.314.611.74.05.48.02.91.9
Izvoz (% BDP)39.445.739.835.536.338.036.332.4
Uvoz (% BDP)33.228.928.533.532.832.234.732.9
Inflacija (% promjene)4.13.12.43.61.92.82.21.3
SDI (mil.USD)1,001,987,0718,332,062,18621,634,265,662-18,668,572,8145,900,604,723-5,664,319,36117,055,995,015..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani)....6.04.04.04.04.0..

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: ribarstvo (izlov i uzgoj ribe).

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: energetika (nafta i plin), prehrambena industrija (prerada ribe), proizvodnja aluminija, proizvodnja nikla, proizvodnja cinka, elektroindustrija, mašinska industrija, brodogradnja, te drvna industrija.

Glavne grane tercijarnog (uslužnog) sektora: trgovina, transport, telekomunikacije, financije.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Norveške, u 2020.godini, iznosio je: 102,79 milijardi USD.
Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom izvozu Norveške sa svijetom, su: mineralna goriva, ulja i njihovi proizvodi (55,53%), ribe, rakovi i mekušci (11,36%), bojleri, mašine, mehanički uređaji i dijelovi (4,45%), raznovrsni proizvodi - ne klasificirani drugdje (4,26%), aluminij i proizvodi od aluminija (3,58%), električne mašine oprema i njihovi dijelovi (2,75%), optički, fotografski, kinematografski, precizni mjerni uređaji (1,65%), organske kemikalije (1,35%), nikal i proizvodi od nikla (1,23%), brodovi, plovila i plovne strukture (1,15%). Ostali proizvodi sudjeluju sa (12,69%).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Norveške, u 2020.godini, iznosio je: 81,32 milijarde USD.
Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom uvozu Norveške iz svijeta, su: bojleri, mašine i mehanički uređaji (13,9%), vozila - osim tračnih i njihovi dijelovi (11,54%), električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (9,9%), proizvodi od željeza i čelika (4,88%), mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (4,33%), namještaj, madraci i sl. (3,5%), optički, fotografski, kinematografski, precizni mjerni instrumenti (3,39%), plastika i proizvodi od plastike (3,08%), farmaceutski proizvodi (2,9%), te nikal i proizvodi od nikla (2,4%). Ostali proizvodi sudjeluju sa (39,9%).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Kraljevina Norveška je članica mnogobrojnih multilateralnim organizacija, kao što su: UN, UNESCO, NATO, OECD, OSCE, EFTA,  EBRD, FAO, ICC, IMF, IBRD, WCO, WTO i dr.

Telefonski kod zemlje: (+ 47)

Internet domena: .no

Glavni izvozni partneri / 2020. / %
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Njemačka
 • Holandija
 • Švedska
 • Kina
 • Francuska
 • Danska
 • SAD
 • Belgija
 • Poljska
 • Ostale zemlje
Glavni uvozni partneri / 2020. / %
 • Kina
 • Njemačka
 • Švedska
 • SAD
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Danska
 • Poljska
 • Holandija
 • Francuska
 • Italija
 • Ostale države

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru izvozne skupine zemalja: 108.mjesto.

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru uvozne skupine zemalja: 81.mjesto.

Izvor: Intracen.org (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV U NORVEŠKOJ

Standardna stopa PDV- a u Norveškoj iznosi  25% i primjenjuje se na sve robe i usluge koje nisu predmet snižene stope ili izuzeća od plaćanja PDV-a.

 Snižena stopa PDV-a iznosi 15% i obračunava se na prehrambene proizvode.

Izuzeće od plaćanja PDV-a moguće je kod slijedećih kategorija prilikom uvoza: avioni, oštećena roba (u transportu ili manipulaciji tereta), električna vozila, proizvodi za korištenje u prijevoznim sredstvima, proizvodi za strane predstavničke misije i međunarodne organizacije, tehnička i znanstvena oprema, roba iz posebnih  područja i roba koja se ponovno uvozi, proizvodi za korištenje u edukativne i  znanstvene svrhe, te  u svrhu širenja i razvoja kulture, uzorci proizvoda, kolekcionarske markice, kovanice i novčanice, zatim čamci i plovila, te umjetnine.

CARINE I CARINSKA DOKUMENTACIJA

 Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi 9,6% u 2019.godini;

Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN, iznosi  35,0% u 2019.godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi 0,9% u 2019.godini.

Za 2020. godinu podaci nisu dostupni.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Akcize u Norveškoj obračunavaju se na: bezalkoholna pića, alkoholna pića, čokoladu i proizvode od šećera, šećer, duhanske proizvode, vozila i sl.

 Tehnički zahtjevi tržišta i restrikcije uvoza

Uvoz određene robe na tržište Norveške može biti ograničen ili zabranjen od strane nadležnih institucija ili tijela spomenute države.

Restrikcije uvoza odnose se na slijedeće proizvode: alkohol, duhan, biljke, sjemena, životinje, pojedine živežne namirnice, ugrožene životinjske i biljne vrste, lijekove i medicinsku opremu, otpad, eksplozivna i pirotehnička sredstva, oružje, dijelove oružja i municiju, kulturno naslijeđe i antikvitete.

SPORAZUMI

Bosna i Hercegovina, sa Kraljevinom Norveškom, odnose regulira određenim  brojem sporazuma u okviru međunarodne suradnje. Informacija o sporazumima kao i njihovom statusu dostupna je na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

U okviru  trgovinskih odnosa, detaljnije informacije o regionalnim trgovinskim odnosima dostupne su na stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Sporazum o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i država Evropskog udruženja slobodne trgovine (u tekstu: EFTA) potpisan je 24. juna 2013. godine u Trondheimu (Norveška).

Sporazum je stupio na snagu 1. januara 2015. godine.

Evropsko udruženje slobodne trgovine (EFTA) ujedinjuje tržišta Švicarske, Norveške, Islanda i Lihtenštajna u oblasti trgovine, s ciljem da osigura okvir za liberalizaciju trgovine robom među njenim članicama.

Bosna i Hercegovina je sa državama EFTA-e zaključila asimetričan sporazum, što podrazumijeva da EFTA strana danom stupanja na snagu Sporazuma ukine sve carinske dadžbine na uvoz industrijskih  kao i  prerađenih poljoprivrednih proizvoda i ribe porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a da Bosna i Hercegovina u određenom prijelaznom periodu izvrši snižavanje svojih carinskih dadžbina.

Sporazumi o trgovini poljoprivrednim proizvodima između svake članice EFTA-e i BiH su sastavni dio instrumenata uspostavljanja zone slobodne trgovine.

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Norveškom

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (KM)

2016.2017.2018.2019.2020.
IZVOZ17.576.814,1919.479.904,0327.011.196,4625.408.778,8825.217.186,05
UVOZ4.743.310,364.247.872,4713.281.484,4811.965.684,418.958.673,3
OBIM22.320.124,5523.727.776,5040.292.680,9437.374.463,2934.175.859,35
SALDO12.833.503,8315.232.031,5613.729.711,9813.443.094,4716.258.512,75
POKRIVENOST370,56%458,58%203,37%212,35%281,48%

Vodećih 10 proizvoda u izvozu  Bosne i Hercegovine u Norvešku, u 2019.godini, su:

 1. Premazne boje i lakovi – uključujući emajle (19,5%);
 2. Konstrukcije – osim montažnih zgrada (12,3%);
 3. Ostali namještaj i njegovi dijelovi (8,4%);
 4. Konstrukcije od aluminija osim montažnih zgrada (7,9%);
 5. Mašine i mehanički uređaji sa vlastitom (posebnom) funkcijom (7,8%)
 6. Proizvodi za prijevoz i pakovanje robe, od plastičnih masa (6,1%)
 7. Kontejneri (uključujući kontejnere za prijevoz tekućina i plinova) (5,4%)
 8. Rezervoari, tankovi, bačve i sl. kontejneri (4,2%)
 9. Ostali proizvodi od željeza ili čelika (3,8%)
 10. Tankovi, burad, bačve, limene kutije i slični kontejneri (3,6%)
 11. Ostali proizvodi (20,9%).

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Norveške, u 2020.godini, su:

 1. Aluminij u sirovim oblicima (49,3%);
 2. Osobni automobili i druga motorna vozila (9,3%);
 3. Mašine i mehanički uređaji sa vlastitom (posebnom) funkcijom (5,7%)
 4. Vučna vozila – osim onih iz tarifnog broja 8709 (4,8%);
 5. Pripremljeni eksplozivi – osim baruta (3,7%);
 6. Motorna vozila za prijevoz robe (2,5%);
 7. Slavine, ventili i slični uređaji za cjevovode (2,1%);
 8. Ferolegure (1,8%);
 9. Motorna vozila za prijevoz deset ili više osoba (1,4%);
 10. Mašine, uređaji i laboratorijska oprema (1,2%);
 11. Ostali proizvodi (18,3%).

 Izvor:  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BIH

Korisne adrese

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Ambasada Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Agencija za promociju stranih ulaganja Bosne i Hercegovine

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv za posjetu sajmu HOLZMESSE u Klagenfurtu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Klagenfurtskim Sajmom i Ustanovom WMTA Banja Luka (partner Klagenfurtskog sajma u Bosni i Hercegovini) poziva sva zainteresovana preduzeća iz drvoprerađivačke industrije (gradnja drvetom, stolarstvo, drveni objekti, EE, Biomasa, podovi, stolarija, transport i logistika, primarna prerada) i šumarstva da posjete Međunarodni stručni sajam drvo i gradnja – HOLZMESSE

   2022-08-15
  • Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH na sajmu BIOFACH 2022.

   Danas je Nirnbergu, Savezna Republika Njemačka, svečano otvoren najveći svjetski sajam organskih proizvoda – BIOFACH 2022, koji će trajati do 29.07.2022. godine. Ove godine na sajmu izlaže 2.900 izlagača i očekuje se više od 55 hiljada posjetitelja. Osmu godinu za redom Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira kolektivni nastup bh. proizvođača iz sektora ljekovitog i

   2022-07-26
  • Kompanije iz BiH izlažu na sajmu Eurosatory’22, 13-17.06.2022., Pariz, Francuska

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira nastup bh. kompanija iz oblasti namjenske industrije na sajmu Eurosatory’22, koji se održava u periodu od 13-17.06.2022. u Parizu, Francuska. Sajam Eurosatory predstavlja jedan od vodećih svjetskih sajmova namjenske industrije. Sajam se održava još od 1967. godine, svake dvije godine. Ove godine na sajamskoj površini od 81.300 m2 predstavit

   2022-06-14
  • Poziv za učešće na Poslovnim susretima i prezentaciji poljskih ekoloških tehnologija za prečišćavanje voda, male hidroelektrane i upravljanje opasnim materijama, Sarajevo, 29.06.2022.

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u suradnji sa Ambasadom Republike Poljske u Sarajevu, organizira Poslovne susrete i prezentaciju poljskih ekoloških tehnologija za prečišćavanje voda, male hidroelektrane i upravljanje opasnim materijama, koji će se održati 29.06.2022 u VTK/STK BiH, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo, prema priloženom Programu. Na prezentaciji će biti predstavljen projekat „GreenEvo – Green Technology

   2022-06-14