Mađarska

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Mađarska
Položaj: centralna Evropa
Glavni grad: Budimpešta
Službeni jezik: mađarski
Političko uređenje: parlamentarna demokratija
Površina ukupno: 93.030 km²
Stanovništvo: 9.749.763 (podatak iz 2020.godine)
Valuta: mađarska forinta (HUF)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990 – 2020)

POKAZATELJ1990.2000.2010.2015.2016.2017.2018.2019.2020.
Stanovništvo, ukupno10.373.98810.210.97110.000.0239.843.0289.814.0239.787.9669.775.5649.771.1419.749.763
BND, PPP (mlrd. USD)..114,05207,37251,67266,98277,10299,76323,12..
BND / glavi stanovnika, PPP (USD)..11.170,0020.740,0025.570,0027.200,0028.310,0030.660,0033.070,00..
BDP (mlrd. USD)..47,22131,92125,07128,47142,96160,43163,50155,01
BDP / glavi stanovnika (USD)..4.624,2813.191,6212.706,8913.090,5114.605,8516.411,4416.733,3215.899,15
BDP rast (godišnji) %..4,481,123,822,144,325,404,64-4,96
Bilans tekućeg računa (mlrd. USD)0,38-4,170,342,935,852,770,64-0,620,17
Bilans tekućeg računa (% BDP)..-8,840,262,344,561,940,40-0,380,11
Izvoz (% BDP)..66,8681,2787,6086,5086,0183,8982,2879,66
Uvoz (% BDP)..70,5576,0079,6477,8279,1979,4879,4777,51
Inflacija, (godišnja) %28,379,804,86-0,060,392,352,853,343,33
SDI (mil. USD)553,812.747,71-20.770,28-5.266,4469.681,21-12.133,06-64.701,7492.164,56..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani)....5,007,007,007,007,007,00..

 Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane 2020.

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo)
Sekundarni (uključujući i građevinarstvo)
Tercijarni (usluge)

Glavne grane primarnog sektora: ratarstvo (pšenica i kukuruz), voćarstvo, povrtlarstvo, stočarstvo (uzgoj svinja), te peradarstvo (uzgoj piladi, patki, purana i sl.) .

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: energetika, rudarstvo, metalna, mašinska i elektro – industrija, auto – industrija, naftna industrija, kemijska industrija, farmaceutska industrija, prehrambena industrija, te drvna industrija.

Glavne grane tercijarnog sektora: trgovina, turizam, transport, telekomunikacija, građevinarstvo, te financije i osiguranje.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura/ 2020

0

Ukupno: 119,39 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom izvozu Mađarske: električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (24,52 %); vozila – osim tračnih (16,39 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (15,8 %); farmaceutski proizvodi (5,77 %); plastika i proizvodi od plastike (3,71 %); optički, fotografski, kinematografski, precizni mjerni i kontrolni uređaji ... (3,05 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (2,06 %); guma i proizvodi od gume (1,98 %); žitarice (1,53 %); te namještaj, nosači madraca, madraci ... (1,43 %).

Uvoz / vrijednost i struktura/ 2020

0

Ukupno: 112,62 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom uvozu Mađarske: električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (22,32 %); mašine, mehanički uređaji i njihovi dijelovi (15,6 %); vozila – osim tračnih (9.69 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije (5,45 %); farmaceutski proizvodi (5,39 %); plastika i proizvodi od plastike (4,61 %); optički, fotografski, kinematografski, precizni mjerni i kontrolni uređaji ... (3,43 %); proizvodi od željeza i čelika (2,36 %); željezo i čelik (1,88 %); te aluminij i proizvodi od aluminija (1,67 %).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Australia Group, BIS, CD, CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, EIB, ESA, EU, FAO, G-9, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (nacionalni komitet), ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NVO), MIGA, MINURSO, NATO, NEA, NSG, OAS (posmatrač), OECD, OIF (posmatrač), OPCW, OSCE, PCA, Schengen Convention, SELEC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NVO), WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC.

Internet domain: .hu
Telefonski kod: +36

Glavni izvozni partneri TOP 10 / 2020 / %
 • Njemačka
 • Slovačka
 • Italjja
 • Rumunija
 • Austrija
 • Francuska
 • Poljska
 • Češka Republika
 • Holandija
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Ostale zemlje
Glavni uvozni partneri TOP 10 / 2020/ %
 • Njemačka
 • Kina
 • Austrija
 • Poljska
 • Češka Republika
 • Holandija
 • Slovačka
 • Italija
 • Francuska
 • Republika Koreja
 • Ostale zemlje

Bosna i Hercegovina nalazi se na 33. mjestu na listi mađarskih partnera u izvozu 2020.godine.

Bosna i Hercegovina nalazi se na 47.mjestu na listi mađarskih partnera u uvozu 2020.godine.

Izvor:       Intracen (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Standardna stopa PDV- a u Mađarskoj iznosi 27 %. Primjenjuje se na svu robu koja nije predmet snižene stope PDV-a ili izuzeća od PDV-a.

Snižene stope PDV-a iznose 18 % i primjenjuju se na mlijeko i pekarske proizvode, te 5 % na medicinsku opremu i opremu za zaštitu zdravlja, knjige, časopise i sl. ( Više informacija ).

Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi: (6,16 %) u 2019.godini;

Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN, iznosi:  (12,26 %) u 2019.godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi: (4,10 %) u 2019.godini.

Akcize u EU primjenjuju se na: alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva i ulja, energiju (prirodni gas, ugalj, struja).

Potrebna carinska dokumentacija je slijedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).

Tehnički zahtjevi tržišta odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.

Restrikcije uvoza u EU odnose se na: poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, te pojedine proizvode od aluminija.

Izvor:       www.europa.eu ;

World Bank (World Development Indicators)

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Mađarskom

POKAZATELJ2016.2017.2018.2019.2020.
IZVOZ (KM)194.866.483,00258.054.909,47292.180.543,55276.092.390,09197.765.503,67
UVOZ (KM)594.555.343,71679.068.533,87721.366.193,88752.545.920,93655.782.446,63
OBIM (KM)789.421.826,71937.123.443,341.013.546.737,431.028.638.311,02853.547.950,30
SALDO (KM)-399.688.860,71-421.013.624,40-429.185.650,33-476.453.530,84-458.016.942,96
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)32,7838,0040,5036,6930,16

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Mađarsku, u 2020.godini

TarifaNaziv TarifeUdio proizvoda u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u Mađarsku, 2020.
2818Umjetni korund, hemijski definiran ili ne; …18,28%
2836Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); …11,43%
6403Obuća sa vanjskim đonovima od gume, plastične mase …7,69%
8708Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih broj …6,75%
6406Dijelovi obuće …6,73%
8544Izolovana zica …6,20%
7314Tkanine (uključujući beskrajne vrpce), …6,09%
7213Toplo valjana žica od željeza ili nelegiranog …3,57%
7308Konstrukcije …2,76%
9406Montažne zgrade2,58%
Ostali27,92%

 Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Mađarske, u 2020.godini               

TarifaNaziv TarifeUdio proizvoda u ukupnom uvozu Bosne i Hercegovine iz Mađarske, 2020.
1001Pšenica i suražica: …10,48%
1512Ulje od sjemena suncokreta, šafranike ili pamuka …3,80%
2815Natrijev hidroksid (kaustična soda); …3,51%
3004Lijekovi …2,83%
8703Osobni automobili i druga motorna vozila …2,82%
0203Svinjsko meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto: …2,77%
7228Šipke i profili od ostalih legiranih čelika; …2,71%
8517Elektricni aparati za zicnu telefoniju i …2,56%
3002Ljudska krv; zivotinjska krv pripremljena za …2,30%
6406Dijelovi obuće …2,19%
 Ostali64,03%

 

                Izvor:       Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

 

Sporazumi:

Bosna i Hercegovina je potpisala Sporazum o unapređenju i recipročnoj zaštiti investicija sa Mađarskom.

( Više informacija na:  Pregled sporazuma između Bosne i Hercegovine i Mađarske ).

Bosna i Hercegovina je, 16. juna 2008. godine, sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BiH i EU. U skladu sa SSP-om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine.

 1. godine, potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, i Evropskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane.

(Vidi: Detaljan pregled odnosa između EU i Bosne i Hercegovine ).             

Izvor:       Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine;

                                Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

 • Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ( LINK );
 • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine ( LINK );
 • Ambasada Mađarske u Bosni i Hercegovini ( INFO );
 • World Bank ( LINK );
 • Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine ( LINK ).

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Kompanije iz BiH izlažu na sajmu A+A 2021, 26-29.10.2021, Dusseldorf, Njemačka

   Vanjskotrgovinska/Spoljnorgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa švicarskim programom za promociju uvoza SIPPO, po prvi put organizuje zajednički nastup bh. kompanija na Međunarodnom sajmu za sigurnost, bezbjednost, zaštitu zdravlja i zaštitu na radu A+A 2021, koji se održava u periodu od 26-29.10.2021. u gardu Dusseldorf, Njemačka. Bh. firme nastupit će na štandu u Hali

   2021-10-26
  • Bosanskohercegovačke kompanije na sajmu ANUGA (FINE FOOD) u Kelnu

   Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizovala je izlaganje kompanija iz Bosne i Hercegovine na ANUGA (FINE FOOD), koje se održava u Kelnu – Njemačka, u periodu od 09.10.2021. – 13.10.2021.godine. Spomenutom prilikom, posjetiocima su u ponudi različiti proizvodi / usluge prijavljenih kompanija – izlagača na ANUGA (FINE FOOD), a od kojih izdvajamo nekolicinu

   2021-10-11
  • Poziv za učešće na događaju TORINO FASHION MATCH 2021

   Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao članica Evropske preduzetničke mreže (www.een.ba) Vas poziva da uzmete učešće na događaju TORINO FASHION MATCH 2021 https://torino-fashion-match-2021.b2match.io/, koji će se održati od 15 . do 21. novembra 2021. godine, a koji uključuje online sastanke, sticanje znanja i ostvarivanje poslovnih kontakata u modnoj industriji, te okuplja kompanije, kupce, dobavljače, stručnjake

   2021-08-31
  • Organski krevet firme MALAK JANJ promoviran u brošuri imm cologne

   U susret narednom sajmu namještaja imm cologne 2022 koji će se održati od 17. do 23. januara/ siječnja 2022. godine u Kelnu, sajam nam nudi informacije o trendovima u industriji interijera koji će vladati scenom u budućnosti. Posljednje online izdanje brošure imm cologne ”trend.briefing”, posvećeno je trendovima u uređenju spavaćih soba i inovativnim proizvodima za

   2021-07-05