Kabinet predsjednika i potpredsjednika

Kabinet predsjednika i potpredsjednika Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine obavlja stručne i administrativne poslove koji su potrebni za ostvarivanje funkcije predsjednika i potpredsjednika Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, kao i  stručne poslove bilateralne i multilateralne suradnje Komore sa privrednim komorama i međunarodnim asocijacijama drugih zemalja, uključujući i sporazume o međukomorskoj suradnji.

U okviru Kabineta predsjednika i potpredsjednika se obavljaju i poslovi informisanja poslovne zajednice i šire javnosti o aktivnostima Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i drugim pitanjima bitnim za privredu BiH.

Korisni linkovi

Kako Vam možemo pomoći?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv na edukaciju „Javne nabavke u praksi“

    Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira edukaciju „Javne nabavke u praksi“, koja će se održati 28.06.2021. godine u prostorijama VTK BiH u Sarajevu, ulica Branislava Đurđeva 10. U okviru edukacije polaznicima će biti prezentirane sljedeće teme: • kako pravilno planirati javne nabavke, istražiti tržište, primijeniti odgovarajuću vrstu postupka javne nabavke, • kako sačiniti pravilnu tendersku

    2021-06-11
  • Održana redovna Skupština VTK/STK BiH

    Redovna sjednica Skupštine Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine održana je danas, 11.06.2021. godine u Neumu. Na sjednici je razmatran i jednoglasno usvojen Izvještaj o radu VTK/STK BiH i Izvještaj o materijalno finansijskom poslovanju za 2020.godinu. U izvjestaju su istaknuti pravci djelovanja Komore, sa predloženim mjerama i aktivnostima fokusiranim na doprinos u smanjenju negativnih učinaka pandemije

    2021-06-11