Hrvatska

Osnovi podaci

Službeni naziv zemlje: Republika Hrvatska
Glavni grad:  Zagreb
Službeni jezik:  hrvatski
Političko uređenje:  Parlamentarna republika
Površina ukupno:  56.594 km²
Stanovništvo: 4.065.253 (podatak iz 2019.)
Valuta: hrvatska kuna (HRK)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

POKAZATELJ1990.2000.2010.2015.2016.2017.2018.2019.
Stanovništvo, ukupno4.777.3684.468.3024.295.4274.203.6044.174.3494.124.5314.087.8434.065.253
BND, PPP (mlrd.USD)..46,4382,2296,10100,74109,26118,65124,70
BND po glavi stanovnika, PPP (USD)..39.330,0174.085,1280.297,5981.616,1787.794,1792.894,9897.466,78
BDP (mlrd.USD)..21,6359,9249,5351,6055,4861,3860,75
BDP po glavi stanovnika (USD)..4.841,5913.949,3311.781,7312.361,4813.451,6215.014,0914.944,36
Rast BDP (godišnji)  %..2,86-1,322,433,503,442,812,86
Bilans tekućeg računa (mlrd.USD)..-0,34-1,491,591,142,101,031,46
Bilans tekućeg računa (% of BDP)..-1,56-2,483,222,213,791,672,40
Izvoz roba i usluga (% BDP)..35,3136,1146,3847,6249,8850,2051,96
Uvoz roba i usluga (% BDP)..39,8437,7946,1646,5049,2751,0552,21
Inflacija (godišnja)  %500,004,611,03-0,46-1,131,131,500,77
SDI (mil.USD)..1.015,071.545,0552,28418,51476,821.212,761.170,05
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani)....20,5022,5022,5022,5022,5019,50

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane

Sektor poljoprivrede
Industrijski sektor
Sektor usluga

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Hrvatske, 2019.godine:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Hrvatske iznosi (2,92%);
 • Sekundarni (industrija uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Hrvatske iznosi (20,26%);
 • Tercijalni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Hrvatske iznosi (58,76%).

Glavne grane primarnog sektora: ratarstvo, vinogradarstvo, šumarstvo, stočarstvo, ribarstvo. (pšenica, kukuruz, voće, vino, piletina, svinjetina, govedina, mlijeko i mliječni proizvodi/sirevi i maslac, riba…).

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: energetika (obnovljivi izvori energije), kemijska industrija, farmaceutska industrija, brodogradnja, metalna industrija, mašinska i elektro industrija, auto industrija, prehrambena industrija, drvna industrija, kozmetička industrija, tekstilna/modna (dizajn) industrija, industrija građevinskih materijala,  i dr.

Glavne grane tercijarnog sektora: turizam, trgovina, transport, telekomunikacije, financijske usluge, građevinarstvo, osiguranje i sl.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Izvoz Republike Hrvatske po grupama proizvoda
Ukupno: 17,17 mlrd. USD (2020.)
Glavni izvozne grupe proizvoda: el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (9,34 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (9,02 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (7,93 %); farmaceutski proizvodi (6,77 %); drvo i proizvodi od drveta (5,26 %); vozila – osim tračnih (4,56 %); proizvodi od željeza i čelika (3,23 %); aluminij i proizvodi od aluminija (3,22 %); namještaj, nosači, madraci (3,05 %); te odjevni predmeti - pleteni ili heklani (2,99 %).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Uvoz Republike Hrvatske po grupama proizvoda
Ukupno: 26,72 mlrd. USD (2020.)
Glavne uvozne grupe proizvoda: mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (10,2 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (9,49 %); el.mašine i oprema, njihovi dijelovi (8,66 %); farmaceutski proizvodi (6,65 %); vozila – osim tračnih (6,62 %); plastika i proizvodi od plastike (4,35 %); odjevni predmeti - pleteni ili heklani (2,85 %); proizvodi od željeza i čelika (2,81 %); željezo i čelik (2,38 %); te namještaj, nosači, madraci ... (2,19 %).
Izvor: Intracen (Trade Map)

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Hrvatska je članica globalnih multilateralnim organizacija, kao što su: UN, NATO, Vijeće Europe, OESS.

Pregled članstva u ostalim organizacijama može se naći na stranici Ministarstva za vanjske i europske poslove Republike Hrvatske.

Glavni izvozni partneri / 2020 / %
 • Njemačka
 • Italija
 • Slovenija
 • Bosna i Hercegovina
 • Mađarska
 • Austrija
 • Srbija
 • SAD
 • Francuska
 • Rumunija
 • Ostale zemlje
Glavni uvozni partneri / 2020 / %
 • Njemačka
 • Italija
 • Slovenija
 • Mađarska
 • Austrija
 • Kina
 • Poljska
 • Holandija
 • Bosna i Hercegovina
 • Belgija
 • Ostale države

Bosna i Hercegovina nalazi se na 4 .mjestu na listi zemalja – hrvatskih partnera u 2020.godini.

Bosna i Hercegovina nalazi se na 9.mjestu na listi zemalja – hrvatskih partnera u 2020.godini.

Izvor: Intracen (Trade map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Poreska struktura

Standarna stopa PDV-a u Hrvatskoj iznosi 25% i primjenjuje se na sve robe i usluge koje nisu predmet snižene stope PDV- a ili izuzete od plaćanja PDV.

Snižena stopa PDV-a od 13% primjenjuje se na slijedeće robe: novine, masti biljnog i životinjskog porijekla, dječija hrana ili hrana na bazi žitarica za mlade i djecu, opskrbu vodom (osim flaširanom), bijeli šećer (od trske ili repe – kristalizirani) i umjetnine.

Ekstra snižena stopa PDV-a od 5% odnosi se na: hljeb, mlijeko (osim prerađeno i s dodatcima), medicinska oprema i uređaji vezani za invalidne osobe, naučne novine i radovi, knjige sa profesionalnim sadržajima za edukaciju, dnevne i periodične novine (do 25.000 riječi). ( Više informacija ).

 Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima u 2019.)

 Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi 6,16 %;

Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN, iznosi  12,26 %;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi 4,1%.

Akcize u EU primjenjuju se na alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva i ulja, energiju (prirodni gas, ugalj, struja).

Potrebna carinska dokumentacija je slijedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD). ( Više informacija ).

Tehnički zahtjevi tržišta i restrikcije uvoza

Spomenuti zahtjevi tržišta odnose se na sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.

Restrikcije uvoza u EU odnose se na poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, te pojedine proizvode od aluminija.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators), Trade Help Desk

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom

KM

2016.2017.2018.2019.2020.
IZVOZ1.017.701.129,751.326.885.629,781.515.373.168,041.452.695.891,691.429.103.062,74
UVOZ2.555.363.018,472.968.806.004,513.133.717.820,313.518.230.615,752.909.799.137,53
OBIM3.573.064.148,224.295.691.634,294.649.090.988,354.970.926.507,444.338.902.200,27
SALDO-1.537.661.888,72-1.641.920.374,73-1.618.344.652,27-2.065.534.724,06-1.480.696.074,79
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM39,83%44,69%48,36%41,29%49,11%

Izvoz Bosne i Hercegovine po proizvodima u Hrvatsku

Vodećih 10 proizvoda u izvozu  Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, u 2020.godini, su:

 • TarifaNaziv TarifeUdio proizvoda u ukupnom izvozu BIH u Hrvatsku, 2020.
  2716Električna energija14,82%
  6406Dijelovi obuće …4,19%
  6115Hula-hop čarape, uključujući i one bez stopala, …4,07%
  7314Tkanine (uključujući beskrajne vrpce), rešetke, …3,94%
  9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), …3,90%
  4407Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili …3,65%
  9403Ostali namještaj i njegovi dijelovi2,77%
  3923Proizvodi za prijevoz i pakovanje robe, …2,69%
  7604Šipke i profili od aluminija2,38%
  2523Portland-cement, aluminatni cement, cement troske, …2,11%
  Ostali55,48%

 

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Hrvatske, u 2020.godini, su:

 • TarifaNaziv TarifeUdio proizvoda u ukupnom uvozu BIH iz Hrvatske, 2020.
  2710Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala22,37%
  1806Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi …3,36%
  8502Električni generatorski agregati i rotacijski …2,95%
  1701Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i hemijski …1,95%
  2523Portland-cement, aluminatni cement, cement troske, …1,94%
  8517Elektricni aparati za zicnu telefoniju i telegrafiju1,75%
  6115Hula-hop čarape, uključujući i one bez stopala, …1,72%
  2716Električna energija1,72%
  7601Aluminij u sirovim oblicima:1,52%
  3004Lijekovi …1,32%
  Ostali59,40%

Izvor:  Vanjskotrgovinska komora BIH

Sporazumi:

Bosna i Hercegovina, sa Republikom Hrvatskom, potpisala je veliki broj bilateralnih sporazuma u okviru međunarodne suradnje. Informacija o potpisanim sporazumima kao i njihovom statusu dostupna je na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Kada je riječ o bilateralnim trgovinskim odnosima Bosne i Hercegovine sa Republikom Hrvatskom detaljnije informacije (sporazumi) dostupne su na stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina sa Republikom Hrvatskom potpisala je Sporazum o poticanju i uzajamnoj zaštiti investicija.

Bosna i Hercegovina je 16. juna 2008. godine sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama potpisala  Sporazum o   stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BiH i EU. U skladu sa SSP-om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine. 2016. godine potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, i Evropskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane. ( Detaljan pregled odnosa između EU I Bosne i Hercegovine ).

Korisne adrese

 • Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
 • Ambasada Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini
 • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
 • Svjetska Banka
 • Agencija za promociju stranih ulaganja Bosne i Hercegovine
 • Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.