Holandija

Službeni naziv zemlje: Kraljevina Nizozemska
Položaj: zapadna Evropa
Glavni grad: Amsterdam (najveći grad)
Hague (sjedište Vlade)
Službeni jezik: nizozemski
Političko uređenje: ustavna monarhija i parlamentarna demokratija
Površina ukupno: 41.543 km2
Stanovništvo: 17.441.504 (podatak iz 2020.)
Valuta: Euro (EUR)

 

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990– 2020)

POKAZATELJ1990.2000.2010.2015.2016.2017.2018.2019.2020.
Stanovništvo, ukupno14.951.510,0015.925.513,0016.615.394,0016.939.923,0017.030.314,0017.131.296,0017.231.624,0017.344.874,0017.441.500,00
BND, PPP (mlrd. USD)284,54516,66750,65852,58877,37950,911.007,861.027,691.015,73
BND po glavi stanovnika, PPP (USD)19.030,0032.440,0045.180,0050.330,0051.520,0055.510,0058.490,0059.250,0058.240,00
BDP (mlrd. USD)318,33417,48847,38765,57784,06833,87914,04910,19913,87
BDP po glavi stanovnika (USD)21.290,8626.214,5050.999,7545.193,4046.039,1148.675,2253.044,5352.476,2752.396,03
Rast BDP – a (godišnji) %4,184,201,341,962,192,912,361,96-3,80
Bilans tekućeg računa (mlrd. USD)8,097,2661,8048,5862,9790,2399,0685,2863,66
Bilans tekućeg računa (% BDP – a)2,541,747,296,358,0310,8210,849,376,97
Izvoz roba i usluga (% BDP – a)54,4166,0369,8082,6679,5483,3984,6882,5477,86
Uvoz roba i usluga (% BDP)49,6259,4961,7275,1669,3272,6474,1472,7367,45
Inflacija, potrošačke cijene (godišnja) %2,452,361,280,600,321,381,702,631,27
SDI, neto priljev (mil. USD)10.675,6563.109,73115.753,27322.579,60233.359,18213.647,72-344.707,71-169.297,60-149.321,66
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani)....8,003,503,503,503,503,50..

 Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

 

Najznačajnije industrijske grane

• Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija uključujući i građevinarstvo):
Tercijalni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: ratarstvo (voćarstvo, povrtlarstvo, uzgoj cvijeća, uzgoj sjemenskog i sadnog materijala), stočarstvo, te organski uzgoj poljoprivrednih proizvoda.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: energetika (obnovljivi izvori energije i prirodni plin), farmaceutska industrija, kemijska industrija, mašinska, elektro i elektronička industrija, brodogradnja, prehrambena industrija (mesoprerada i prerada mlijeka, proizvodnja piva).

Glavne grane tercijalnog (uslužnog)  sektora: trgovina, transport, financijske usluge, telekomunikacije, te građevinarstvo.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 691,83 mlrd. USD (2021.)
Glavne izvozne grupe proizvoda: mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (13 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (12,18 %); el.mašine i oprema, njihovi dijelovi (10,05 %); optički, fotografski, kinematografski, mjerni precizni uređaji (6,1 %); farmaceutski proizvodi (5,35 %); plastika i proizvodi od plastike (4,68 %); vozila – osim tračnih (3,77 %); organske kemikalije (3,24 %); mješoviti kemijski proizvodi (2,84 %); te željezo i čelik (2,36 %).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 620,8 mlrd.USD (2021.)
Glavne uvozne grupe proizvoda: mineralna goriva, ulja I proizvodi njihoive destilacije (15,68 %); el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (12,88 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri I njihovi dijelovi (11,56 %); optički, fotografski, kinematografski, mjerni precizni uređaji (5,05 %); vozila – osim tračnih (4,98 %); farmaceutski proizvodi (4,1 %); plastika I proizvodi od plastike (3,35 %); organske kemikalije (2,73 %); mješoviti kemijski proizvodi (2,58 %); te željezo I čelik (2,13 %). Izvor: Intracen (Trade Map)

Članstvo u međunarodnim organizacijama

AfDB (izvan regionalni član), Arctic Council (posmatrac), ADB (izvan regionalni član), Australia Group, BIS,   Benelux Economic Union (Benelux), CE, CBSS (promatrač), EMU,EAPC, EBRD,  EIB, CERN, ESA, EU, FAO, G10, IADB, IAEA, IBRD , ICC, ICAO, ICCt , Interpol, IDA, IEA, IFRCS, IFC, IFAD, IHO, ILO, IMO, IMSO, IMF, IOC, IOM, ISO, IFRC, ITU, ITSO, ITUC, IPU, MIGA, NAM, guest (NATO), NEA, NSG,  OECD,  OSCE,  OPCW, OAS (promatrač),,Paris Club, PCA,Schengen Convention, SECI (promatrač),

UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIS, UNRWA, UNTSO, UPU, WEU, WC, WCO, WFTU,WHO, WIPO, WMO, UNWTO, WTO, ZC.

  Internet domain:   .nl

 Telefonski kod:     +31

 Izvor: CIA World Factbook 

Glavni izvozni partneri / 2021 / %
 • Njemačka
 • Belgija
 • Francuska
 • SAD
 • Italija
 • Španija
 • Poljska
 • Kina
 • Švedska
 • Taipei – kineski
 • Ostale zemlje
Glavni uvozni partneri / 2021 / %
 • Njemačka
 • Kina
 • Belgija
 • SAD
 • Francuska
 • Rusija
 • Norveška
 • Italija
 • Poljska
 • Španija
 • Ostale države

Na Listi zemalja – uvoznica iz Kraljevine Nizozemske, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih pedeset (50) nizozemskih partnera u 2021. godini.

Na Listi zemalja – izvoznica u Kraljevinu Nizozemsku, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih pedeset (50) nizozemskih partnera u 2021. godini.

Izvor: ITC Trade Map

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Poreska struktura

Standardna stopa PDV-a na robe i usluge u Nizozemskoj iznosi 21%. Pored navedene stope PDV-a, Nizozemska primjenjuje i sniženu stopu PDV-a, a ista iznosi 9%. ( Više informacija ).

Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2020.)

 Prosječna tarifa vezana za sve proizvode (MFN): 4,30%;
Prosječna tarifa vezana za poljoprivredne proizvode (MFN): 5,58%;
Prosječna tarifa vezana za industrijske proizvode (MFN): 3,96%.

 Dokumenti potrebni za izvoz

 Komercijalna faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti (dokument koji se mora predočiti carinskim organima kada vrijednost robe prelazi 20.000 EUR), specifikacija robe, certifikat kvalitete, certifikat o porijeklu robe, otpremnica, pakirna lista, transportna dokumentacija, polisa osiguranja, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarna i fito-patološka uvjerenja. ( Više informacija ).

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Holandijom

POKAZATELJ2017.2018.2019.2020.2021.
IZVOZ (KM)259.102.979,52264.856.326,47243.519.704,77242.680.082,11360.954.822,72
UVOZ (KM)424.031.399,28429.502.428,49556.495.930,66527.125.070,35710.313.800,91
OBIM (KM)683.134.378,80694.358.754,96800.015.635,43769.805.152,461.071.268.623,63
SALDO (KM)-164.928.419,76-164.646.102,02-312.976.225,89-284.444.988,24-349.358.978,19
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)61,1061,6743,7646,0450,82

 

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Nizozemsku, 2021.godina 

Tarifni brojNaziv proizvodaUdio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu BIH u Nizozemsku, 2021.godina
3925Građevinski proizvodi od plastičnih masa, …11,61%
9403Ostali namještaj i njegovi dijelovi: …11,03%
9404Nosači madraca; oprema za krevete i slični …7,09%
9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), …5,04%
9406Montažne zgrade4,93%
6402Ostala obuća sa vanjskim đonovima i gornjim …4,86%
9018Instrumenti i aparati namijenjeni upotrebi u …4,29%
4418Građevinska stolarija i ostali drvni proizvodi za …4,16%
3923Proizvodi za prijevoz i pakovanje robe, od …3,73%
8716Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, …3,18%
Ostali40,09%

Uvoz Bosne i Hercegovine po proizvodima iz Nizozemske

 Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Nizozemsku, 2021.godina 

Tarifni brojNaziv proizvodaUdio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu BIH iz Nizozemske, 2021.godina
8703Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom …38,82%
0201Goveđe meso, svježe ili rashlađeno: …8,48%
3004Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, …3,13%
8704Motorna vozila za prijevoz robe: …2,09%
8517Elektricni aparati za zicnu telefoniju i telegrafi …1,91%
3002Ljudska krv; zivotinjska krv pripremljena za …1,78%
3909Amino-smole, fenolne smole i poliuretani, u …1,60%
3907Poliacetali, ostali polieteri i epoksidne smole, …1,56%
3302Smjese mirisnih tvari i smjese …1,39%
8701Vučna vozila …1,34%
Ostali28,80%

 Izvor:    Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi

Bosna i Hercegovina je sa Kraljevinom Nizozemskom potpisala Sporazum o promociji i uzajamnoj zaštiti ulaganja.

Detaljnije informacije o sporazumima između dvije zemlje možete naći na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne I Hercegovine.

Bosna i Hercegovina je 16. juna 2008. godine sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama potpisala  Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BiH i EU. U skladu sa SSP-om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine. 2016. godine potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, i Evropskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane. ( Detaljan pregled odnosa između EU I Bosne i Hercegovine ).

Korisne adrese

 1. World Bank (Open Data)
 2. Ambasada Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini (INFO-LINK)
 3. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova (LINK)
 4. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa (LINK)
 5. Bosna i Hercegovina – Agencija za promociju stranih investicija (LINK)
 6. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (LINK)

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv za posjetu sajmu HOLZMESSE u Klagenfurtu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Klagenfurtskim Sajmom i Ustanovom WMTA Banja Luka (partner Klagenfurtskog sajma u Bosni i Hercegovini) poziva sva zainteresovana preduzeća iz drvoprerađivačke industrije (gradnja drvetom, stolarstvo, drveni objekti, EE, Biomasa, podovi, stolarija, transport i logistika, primarna prerada) i šumarstva da posjete Međunarodni stručni sajam drvo i gradnja – HOLZMESSE

   2022-08-15
  • Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH na sajmu BIOFACH 2022.

   Danas je Nirnbergu, Savezna Republika Njemačka, svečano otvoren najveći svjetski sajam organskih proizvoda – BIOFACH 2022, koji će trajati do 29.07.2022. godine. Ove godine na sajmu izlaže 2.900 izlagača i očekuje se više od 55 hiljada posjetitelja. Osmu godinu za redom Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira kolektivni nastup bh. proizvođača iz sektora ljekovitog i

   2022-07-26
  • Kompanije iz BiH izlažu na sajmu Eurosatory’22, 13-17.06.2022., Pariz, Francuska

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira nastup bh. kompanija iz oblasti namjenske industrije na sajmu Eurosatory’22, koji se održava u periodu od 13-17.06.2022. u Parizu, Francuska. Sajam Eurosatory predstavlja jedan od vodećih svjetskih sajmova namjenske industrije. Sajam se održava još od 1967. godine, svake dvije godine. Ove godine na sajamskoj površini od 81.300 m2 predstavit

   2022-06-14
  • Poziv za učešće na Poslovnim susretima i prezentaciji poljskih ekoloških tehnologija za prečišćavanje voda, male hidroelektrane i upravljanje opasnim materijama, Sarajevo, 29.06.2022.

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u suradnji sa Ambasadom Republike Poljske u Sarajevu, organizira Poslovne susrete i prezentaciju poljskih ekoloških tehnologija za prečišćavanje voda, male hidroelektrane i upravljanje opasnim materijama, koji će se održati 29.06.2022 u VTK/STK BiH, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo, prema priloženom Programu. Na prezentaciji će biti predstavljen projekat „GreenEvo – Green Technology

   2022-06-14