Egipat

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Arapska Republika Egipat
Položaj: Sjeveroistočna Afrika
Glavni grad: Kairo
Službeni jezik: Standardni arapski
Političko uređenje:Unitarna republika
Površina ukupno:1.001.450 km2
Stanovništvo:
Valuta: egipatska funta

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

Aktuelni ekonomski pokazatelji:1990200020102015201620172018
Populacija 56.134.47568.831.56182.761.23592.442.54794.447.07296.442.59398.423.595
GNP ppp (milijrade, biliona*US$)203,095400,684772,3791,032*1,025*1,042*1,117*
GNP ppp po glavi stanovinika US$ 3.6205.8209.33011.16010.85010.80011.350
GDP (US$milijardi)

(tekuće cijene):

42,97999,838218,88332,698332,928235,369250,895
GDP po glavi stanovnika (US$):765,61450,52.644,83.5993.5252.440,52.549,1
Rast realnog GDP

 (% promjene)

5,75,45,14,44,34,25,3
Balans tekućeg računa (milioni*,milijarde US$):2,327-971,0*-4,504-17,243-20,494-7,939-7,698
Balans tekućeg računa

(% GDP):

5,4-1,0-2,1-5,2-6,2-3,4-3,1
Izvoz (% GDP):20,416,221,313,210,315,818,9
Uvoz(%GDP)32,622,826,621,719,929,329,4
Inflacija (% promjene)17,73,910,19,96,222,921,4
FDI ( milioni, milijarde* USD)-722,0-1,184*-5,210*-6,743*-7,900-7,209-7,818
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dana)12,516,516,516,511,5

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

 

Najznačajnije industrijske grane

Sektor poljoprivrede
Industrijski sektor
Sektor usluga

Prema procjeni iz 2018. godine: poljoprivreda čini 11,2%, industrija 35,1%, a usluge 51,4% GDP-a.

Glavni poljoprivredni proizvodi su: pamuk, riža, kukuruz, pšenica, grah, voće, povrće; goveda, vodeni bivoli, ovce, koze

Glavni industrijski proizvodi su:tekstil, prehrambena industrija, turizam, kemikalije, farmaceutski proizvodi, ugljikovodici, građevinarstvo, cement, metali, lagana proizvodnja

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

25,525 milijardeUSD (2019.) Najznačajniji izvozni proizvodi: Nafta i ulja dobivena od bitumenskih minerala, sirova (2709); Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih (2710); Azotna gnojiva, mineralna ili hemijska (3102); Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljenvodonici (2711); Agrumi, svježi ili suhi (0805); Zlato (7108); Odijela, kompleti, jakne, sakoi (6203); Izolirana žica (8544); Polimeri etilena, u primarnim oblicima (3901); Polimeri propilena i drugih olefina, u primarnim oblicima (3902).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

65,114 milijardeUSD (2019.)
Najznačajniji uvozni proizvodi:Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih (2710); Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (8703); Pšenica i suražica (1001); Električni aparati za žičnu telefoniju i telegrafiju (8517); Lijekovi (3004); Soja u zrnu, uključujući i lomljenu (1201); Kukuruz (1005); Ostale letjelice (npr. helikopteri, avioni) (8802); Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem (4407); Goveđe meso, smrznuto (0202).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

ABEDA, AfDB, AFESD, AMF, AU, BSEC (observer), CAEU, CD, CICA, COMESA, D-8, EBRD, FAO, G-15, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, LAS, MIGA, MINURSO, MINUSMA, MONUSCO, NAM, OAPEC, OAS (observer), OIC, OIF, OSCE (partner), PCA, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMISS, UNOCI, UNRWA, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO

Internet domain:.eg

Telefonski kod: +20

Glavni izvozni partneri / 2019/ %
 • SAD
 • Saudijska Arabija
 • Italija
 • Indija
 • Njemačka
 • Turska
 • Velika Britanija
 • Španija
 • Kina
 • Grčka
 • Ostale zemlje
Glavni uvozni partneri / 2019 / %
 • Kina
 • Rusija
 • SAD
 • Njemačka
 • Turska
 • Italija
 • Indija
 • Francuska
 • Holandija
 • Brazil
 • Ostale države

Bosna i Hercegovina nalazi se na 62.mjestu na listi izvoznih partnera navedene zemlje u  2019. godini.

Bosna i Hercegovina nalazi se na 47. mjestu na listi uvoznih partnera navedene zemlje u 2019. godini.

Izvor: ITC Trade Map https://www.trademap.org/Index.aspx

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porezna struktura

Standardna stopa PDV-a je 14%. Postoje snižene stope od 5%. 0% se primjenjuje na finansijske usluge, medicinski materijal, obrazovanje, osnovne namjernice. Itd.

Dodatne informacije možete naći na https://www.avalara.com/vatlive/en/country-guides/africa-and-middle-east/egypt-vat/egyptian-vat-rates.html

Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2018)

Prosječna tarifa vezana za sve proizvode (MFN): 19,1%
Prosječna tarifa vezana za poljoprivredne proizvode (MFN): 63 %
Prosječna tarifa vezana za industrijske proizvode (MFN): 11,8%

 https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles19_e.pdf

Dokumenti potrebni za izvoz:

Komercijalna faktura , (orginal i dvije kopije), certifikat porijeklu robe, pakirna lista, otpremnica, specifikacija robe, polisa osiguranja, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarno i fito-patološko uvjerenja

Za detaljne  informacije o dokumentaciji potrebnoj za određeni proizvod: Market Access Database

https://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=imp_lic&hscode=&countryid=KW

Sporazumi:

Bosna i Hercegovina je potpisala sa AR Egipat: Trgovinski sporazum, Sporazum o ekonomskoj, tehničkoj i naučnoj saradnji, Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija, Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Egiptom

                                                 KM

 20152016201720182019
Izvoz41.617.009

 

76.680.038

 

36.048.722

 

61.524.690

 

110.150.836

 

Uvoz4.703.398

 

3.475.032

 

5.809.794

 

10.176.162

 

8.726.387

 

Obim46.320.406

 

80.155.069

 

41.858.515

 

71.700.852

 

118.877.223

 

Saldo36.913.611

 

73.205.006

 

30.238.928

 

51.348.528

 

101.424.449

 

Pokrivenost %

(I / U)

884,83%

 

2206,60%

 

620,48%

 

604,60%

 

1262,27%

 

 

Vodeći izvozni proizvodi 2019. (top 10):

 

9306Bombe, granate, torpeda, mine, rakete52,4%
7207Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika:22,5%
2836Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati);13,4%
4804Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama ili listovima5,2%
4407Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem3,6%
8708Dijelovi i pribor motornih vozila0,5%
2811Ostale anorganske kiseline i ostali anorganski kiskovi jedinjenja nemetala0,4%
8480Kalupnici za ljevaonice metala; modelne ploče;0,4%
8408Klipni motori sa unutrašnjim sagorjevanjem na paljenje pomoću kompresije0,4%
8413Pumpe za tečnosti, pa i sa mjernim uređajima;0,3%

Vodeći uvozni proizvodi 2019. (top 10):

2501So (uključujući so za jelo i denaturisanu so)34,8%
2815Natrijev hidroksid (kaustična soda); kalijev hidroksid24,3%
0805Agrumi, svježi ili suhi:12,8%
0701Krompir, svjež ili rashlađen:6,4%
0703Crveni luk, ljutika, bijeli luk, poriluk i ostalo povrće vrste luka, svježi ili rashlađeni.5,6%
0713Osušeno mahunasto povrće, u zrnu, oljušteno ili neoljušteno ili lomljeno.4,7%
6802Obradeni kamen za spomenike i gradevine1,9%
2106Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu1,8%
1515Ostale stabilne (nehlapive) biljne masti i ulja1,0%
1806Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi0,7%

Izvor: UINO BiH, obrada: Vanjskotrgovinska komora BiH

Korisne adrese

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

Pogledajte promo video o BiH privredi
bhprivreda
Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Online konferencija “Unapređenje konkurentnosti drvne industrije i …

  USAID Regionalni projekat za ekonomski razvoj, upravljanje i rast preduzeća (EDGE project), u okviru komponente ‘Wood and Furniture Activity’ organizira Online konferenciju pod nazivom “Unapređenje konkurentnosti drvne industrije i industrije namještaja u zemljama Zapadnog Balkana putem digitalizacije” koja će se održati putem Zoom platforme u četvrtak, 6. maja 2021. godine, od 10:30-12:00 sati. Događaj će

  2021-04-30
 • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

  – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

  2021-03-31
 • Poziv na radionicu “Program Ovlaštenog ekonomskog operatera (AE …

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine poziva zainteresovane na radionicu na temu “Program Ovlaštenog ekonomskog operatera (AEO) u CEFTA-i : Koristi za privatni sektor”. Radionica se organizuje u okviru projekta „Podrška regionalnoj ekonomskoj integraciji“, koji sufinansiraju Evropska komisija i Njemačko federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a koji je implementiran od strane GIZ-a i USAID

  2021-03-25
 • Poziv bh.kompanijama na Međunarodni sajam namještaja imm cologne 202 …

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira jedanaesti kolektivni nastup bh. firmi na Međunarodnom sajmu namještaja i interijera imm cologne, Köln (SR Njemačka), koji će se održati u periodu od 17-23. januara 2022. god. Paviljon Bosne i Hercegovine imat će maksimalno 210 m2, a okupit će najmanje 5, a najviše 8 bh. kompanija koje se u

  2021-03-24