Danska

Službeni naziv zemlje: Kraljevina Danska
Položaj: sjeverozapad Europe
Glavni grad: Kopenhagen
Službeni jezik: danski
Političko uređenje: unitarna parlamentarna ustavna monarhija
Površina: 2.220.930 km2 – (Danska, Farsko otočje i Grenland)
Stanovništvo: 5.818.553 (2019.godina)
Valuta: danska kruna (DKK)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990.-2019.)

POKAZATELJ1990.2000.2010.2016.2017.2018.2019.
Stanovništvo, ukupno5.140.939,005.339.616,005.547.683,005.728.010,005.764.980,005.793.636,005.818.553
BND, PPP (mlrd.USD)90,45149,56242,45297,79320,31327,06361,27
BND po glavi stan. PPP (USD)17.590,0028.010,0043.700,0051.990,0055.560,0056.410,0062.089,9
BDP (mlrd.USD)138,25164,16322,00313,12329,42355,68350,10
BDP po glavi stan. (USD)26.891,4530.743,5558.041,4054.664,0057.141,0661.350,3560.170,3
Rast realnog BDP (% promjene)1,483,751,873,252,042,392,8
Bilans tekućeg računa (mlrd.USD)1,372,2621,0524,3125,6824,7830,94
Bilans tekućeg računa (% BDP)0,991,386,547,767,806,978,8
Izvoz (% BDP)36,4244,8550,5253,4355,1455,6458,3
Uvoz (% BDP)30,8738,1443,5846,7448,1449,5951,0
Inflacija,  (% promjene)2,642,902,310,251,150,810,8
SDI (mil.USD)1.132,1536.013,30-11.767,867.804,023.376,911.166,217.725,46
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani)....6,003,503,503,503,50

Najznačajnije industrijske grane

Sektor poljoprivrede
Industrijski sektor
Sektor usluga

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Danske, 2019.godine:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Danske iznosila je (1,3%);
 • Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Danske iznosila je (21,1%);
 • Tercijarni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Danske iznosila je (64,8%).

Glavne grane primarnog sektora: stočarstvo (uzgoj svinja) i ribarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora:farmaceutska industrija,energetika, elektroindustrija, mašinska industrija, drvna industrija, prehrambena industrija (mesoprerađivačka industrija,  industrija mliječnih prerađevina – maslac, sir, krem namazi, i sl.)

Glavne grane tercijarnog (uslužnog) sektora: financije,transport, trgovina.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Danske, u 2020.godini, iznosio je: 108,27 milijardiUSD.
Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom izvozu Danske sa svijetom, su: farmaceutski proizvodi (15,34%), meso i klonički proizvodi (2,88%), Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za terapijsku, profilaktičnu ili dijagnostičku upotrebu (2,06%); Električni generatorski agregati i rotacijski pretvarači (konvertori) (2%); sir (1,49%); Ostali namještaj i njegovi dijelovi (1,42%); Hormoni, prostaglandini, tromboksani i leukotrieni, prirodni ili dobiveni sintezom (1,3%); Enzimi; pripremljeni enzimi, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu (1,28%); Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih (1,26%); Mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice (1,21%)

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Danske, u 2020.godini, iznosio je:97,561 milijardi USD.
Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom uvozu Danske iz svijeta, su: Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (4,89%); farmaceutski proizvodi (3,89%), Mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice (2,9%); Električni aparati za žičnu telefoniju i telegrafiju (2,54%); Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih (1,59%); Nafta i ulja dobivena od bitumenskih minerala, sirova (1,55%); Ribe, svježe ili rashlađene, osim ribljih fileta (1,45%); Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za terapijsku, profilaktičnu ili dijagnostičku upotrebu (1,11%); Putnički brodovi, izletnički brodovi, trajekti, teretni brodovi, teglenice i slična plovila za prijevoz osoba ili robe (1,08%); Ostali namještaj i njegovi dijelovi (1,06%)

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Kraljevina Danska  je članica mnogih multilateralnim organizacija, kao što su: UN, OSCE, OECD, NATO, EU, Nordijsko Vijeće i druge.

Telefonski kod zemlje: + 45 – Danska;

+ 298 – Farski otoci;

+ 299 – Grenland

Internet domena:   .dk

Glavni izvozni partneri / 2020 / %
 • Njemačka
 • Švedska
 • Holandija
 • Norveška
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • SAD
 • Kina
 • Poljska
 • Francuska
 • Italija

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gornje skupine zemalja: 97.mjesto.

Izvor: Intracen.org (Trade Map)

Glavni uvozni partneri / 2020 / %
 • Njemačka
 • Švedska
 • Holandija
 • Kina
 • Poljska
 • Norveška
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Italija
 • Belgija
 • Francuska

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gornje skupine zemalja: 80.mjesto.

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV U DANSKOJ

Standardna stopa PDV- a u Danskoj iznosi 25% i primjenjuje se na sve robe i usluge koje nisu predmet  izuzeća od PDV-a u Danskoj.

Od plaćanja PDV-a u Danskoj izuzeto je slijedeće:

 1. zubne proteze koje nabavljaju stomatolozi, zubni tehničari ili zubni laboratoriji;
 2. isporuke valute, novčanica i kovanica koje se koriste kao legalno sredstvo plaćanja, osim kolekcionarskih komada;
 3. avioni čija bruto tonaža prelazi 5 tona, a s izuzetkom sportskih aviona i aviona za razonodu, te roba namijenjena za opremanje ili opremanje takvih aviona;
 4. plovila čija bruto tonaža prelazi 5 tona i roba namijenjena za opremanje ili opremanje takvih plovila;
 5. roba koja se koristi u avionima i plovilima namijenjenim međunarodnom prijevozu ili vanjskoj trgovini, osim robe namijenjene sportskim avionima ili avionima za razonodu;
 6. zalihe novina koje se obično objavljuju najmanje jednom mjesečno;
 7. isporuke zlata CentralnojBanci Danske.

Izvor: Trade Help Desk

 

CARINE I CARINSKA DOKUMENTACIJA

 Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2020)

Prosječna tarifa vezana za sve proizvode (MFN): 5,2 %
Prosječna tarifa vezana za poljoprivredne proizvode (MFN): 11,4 %
Prosječna tarifa vezana za industrijske proizvode (MFN): 4,2%

Dodatne informacije možete naći na:

https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/tariff_profiles_e.htm

Akcize u EU primjenjuju se na alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva i ulja, energiju (prirodni gas, ugalj, struja).

Detaljna informacija o akcizama na pivo, vino, kafu, duhanske proizvode, čokoladu, ugalj, struju, prirodni plin, i druge proizvode za tržište Danskemože se naći OVDJE(Denmark).

Potrebna carinska dokumentacija je slijedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportna dokumentacija i osiguranje tereta, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).

Izvor: Trade Help Desk

TEHNIČKI ZAHTJEVI TRŽIŠTA I RESTRIKCIJE UVOZA

Spomenuti zahtjevi tržišta odnose se na:sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.

Restrikcije uvoza u EU odnose se na poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, te pojedine proizvode od aluminija.

Izvor: Trade Help Desk

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Danskom

(KM)2016.2017.2018.2019.2020
IZVOZ14.873.380,8219.863.693,4025.751.721,5439.850.896,9835.308.922
UVOZ38.037.872,3991.480.562,8658.665.689,0656.776.434,7148.790.019
OBIM52.911.253,21111.344.256,2684.417.410,6096.627.331,6984.098.941
SALDO-23.164.491,57-71.616.869,46-32.913.967,52-16.925.537,73-13.481.097
POKRIVENOST39,10%21,71%43,90%70,19%72,37%

Vodećih 10 proizvoda u izvozu  Bosne i Hercegovine u Dansku, u 2020.godini, su:

 1. namještaj i njegovi dijelovi (33,4%);
 2. konstrukcije – osim montažnih (13,65%);
 3. prikolice i poluprikolice – ostala vozila (8,98%);
 4. sjedala – osim tarifnog broja 9402 (5,57%);
 5. drvo obrađeno po dužini piljenjem i glodanjem (4,61%);
 6. izolovana žica (3,83%)
 7. mašine i uređaji – tarifni br. 8438 (4,21%);
 8. ostale soli anorganskih kiselina (3,39%);
 9. Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi (2,59%)
 10. Drvo (uključujući lamele i daščice za parket) (2,2%);

Uvoz Bosne i Hercegovine po proizvodima iz Danske

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Danske, u 2020.godini, su:

 1. Papir, karton, celulozna vata (8,95%);
 2. Svinjsko meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto (8,25%);
 3. osobni automobili i druga motorna vozila (7,56%);
 4. prehrambeni proizvodi – neklasificirani drugdje (4,99%);
 5. Higjenski ulošci (4,79%);
 6. mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice (4,79%);
 7. obuća s vanjskim đonovima od gume i plastičnih masa (2,99%);
 8. Štavljene ili “crust” goveđe kože (2,69%)
 9. pumpe za tečnost i sa mjernim uređajima (2,60%);
 10. Sir i skuta (2,54%)

 Izvor:  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BIH

  SPORAZUMI

Bosna i Hercegovina, sa Kraljevinom Danskom, potpisala je određeni broj sporazuma u okviru međunarodne suradnje. Informacija o sporazumima kao i njihovom statusu dostupna je na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

U okviru  trgovinskih odnosa Bosne i Hercegovine i Kraljevine Danske, detaljnije informacije o bilateralnim i regionalnim trgovinskim odnosima dostupne su na stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina sa Kraljevinom Danskom potpisala je Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija, koji je stupio na snagu 03.06.2008.godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i Hercegovine (u tekstu: SSP) stupio je na snagu 1.juna 2015.godine.

Korisne adrese

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Ambasada Kraljevine Danske u Bosni i Hercegovini

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Agencija za promociju stranih ulaganja Bosne i Hercegovine

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv za posjetu sajmu HOLZMESSE u Klagenfurtu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Klagenfurtskim Sajmom i Ustanovom WMTA Banja Luka (partner Klagenfurtskog sajma u Bosni i Hercegovini) poziva sva zainteresovana preduzeća iz drvoprerađivačke industrije (gradnja drvetom, stolarstvo, drveni objekti, EE, Biomasa, podovi, stolarija, transport i logistika, primarna prerada) i šumarstva da posjete Međunarodni stručni sajam drvo i gradnja – HOLZMESSE

   2022-08-15
  • Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH na sajmu BIOFACH 2022.

   Danas je Nirnbergu, Savezna Republika Njemačka, svečano otvoren najveći svjetski sajam organskih proizvoda – BIOFACH 2022, koji će trajati do 29.07.2022. godine. Ove godine na sajmu izlaže 2.900 izlagača i očekuje se više od 55 hiljada posjetitelja. Osmu godinu za redom Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira kolektivni nastup bh. proizvođača iz sektora ljekovitog i

   2022-07-26
  • Kompanije iz BiH izlažu na sajmu Eurosatory’22, 13-17.06.2022., Pariz, Francuska

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira nastup bh. kompanija iz oblasti namjenske industrije na sajmu Eurosatory’22, koji se održava u periodu od 13-17.06.2022. u Parizu, Francuska. Sajam Eurosatory predstavlja jedan od vodećih svjetskih sajmova namjenske industrije. Sajam se održava još od 1967. godine, svake dvije godine. Ove godine na sajamskoj površini od 81.300 m2 predstavit

   2022-06-14
  • Poziv za učešće na Poslovnim susretima i prezentaciji poljskih ekoloških tehnologija za prečišćavanje voda, male hidroelektrane i upravljanje opasnim materijama, Sarajevo, 29.06.2022.

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u suradnji sa Ambasadom Republike Poljske u Sarajevu, organizira Poslovne susrete i prezentaciju poljskih ekoloških tehnologija za prečišćavanje voda, male hidroelektrane i upravljanje opasnim materijama, koji će se održati 29.06.2022 u VTK/STK BiH, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo, prema priloženom Programu. Na prezentaciji će biti predstavljen projekat „GreenEvo – Green Technology

   2022-06-14