Austrija

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Republika Austrija
Položaj: Centralna Evropa, sjeverno od Italije i Slovenije
Glavni grad: Beč
Službeni jezik: Njemački
Političko uređenje: Federalna republika
Površina ukupno: 83.871 km²
Stanovništvo: 8.877.067 (2019.)
Valuta: Euro (EUR)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990 - 2019)

POKAZATELJ1990.2000.2010.2016.2017.2018.2019.
Stanovništvo, ukupno7.677.850,008.011.566,008.363.404,008.736.668,008.797.566,008.840.521,008.877.067,00
BND, PPP (mlrd. USD)149,82233,40354,55460,25473,60515,54539,01
BND, PPP po glavi stan. (USD)19.510,0029.130,0042.390,0052.680,0053.830,0058.320,0060.720,00
BDP (mlrd. USD)166,46196,80391,89395,57417,24455,09445,08
BDP po glavi stan. (USD)21.680,9924.564,4646.858,0445.276,8347.426,5151.478,2950.137,66
Rast BDP (godišnji) %4,353,381,841,992,402,581,42
Bilans tekućeg računa (mlrd.USD)....11,4710,775,655,9912,67
Bilans tekućeg računa (% BDP)....2,932,721,351,322,85
Izvoz roba i usluga (% BDP)35,7043,3551,2652,4154,0555,6955,58
Uvoz roba i usluga (% BDP)35,7942,0147,7648,5850,8952,4252,20
Inflacija (godišnja) %3,262,341,810,892,082,001,53
SDI (mil.USD)653,008.501,01-22.007,33-28.939,3413.518,86-28.555,24-8.100,28
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani)....25,0021,0021,0021,0021,00

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane 2019.

Sektor usluga
Industrijski sektor
Sektor poljoprivrede

Glavne grane primarnog sektora: šumarstvo, ratarstvo i stočarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: energetika, rudarstvo, metalna industrija, mašinska i elektro industrija, drvna industrija, kemijska industrija, farmaceutska industrija, prehrambena industrija.

Glavne grane tercijarnog sektora: transport, telekomunikacije, trgovina, turizam, financijske usluge i sl.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 168,54 mlrd.USD (2020.) Glavne izvozne grupe proizvoda: mašine, mehanički uređaji, bojleri I dijelovi (17,16%); el.mašine aparati I njihovi dijelovi (11,2%); vozila – osim tračnih (9,74%); farmaceutski proiizvodi (6,99%); plastika I njeni dijelovi (4,45%); željezo I čelik (3,45%); drvo I proizvodi od drveta (3,12%); proizvodi od željeza I čelika (3,09%); optički, fotografski, kinematografski I drugi mjerni instrumenti (2,86%); te papir , karton I proizvodi od papira I kartona (2,65%).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 172,2 mlrd.USD (2020.) Glavne uvozne grupe proizvoda: mašine, mehanički uređaji, bojleri I njihovi dijelovi (13,26%); el.mašine I oprema I njihovi dijelovi (11,71%); vozila – osim tračnih (10,33%); mineralna goriva, ulja I proizvodi njihove destilacije (5,49%); farmaceutski proizvodi (4,62%); plastika I proizvodi od plastike (4,23%); proizvodi od željeza I čelika (2,92%); optički, fotografski, kinematografski, mjerni uređaji (2,85%); organske kemikalije (2,7%); te namještaj, madraci I sl. (2,23%).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

ADB (ne-regionalni član), AfDB (ne-regionalni član), Australia Group, BIS, BSEC (posmatrač), CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, FATF, G-9, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURSO, NEA, NSG, OAS (posmatrač), OECD, OIF (posmatrač), OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PFP, Schengen Convention, SECI (posmatrač), UN, UNCTAD, UNDOF, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC.

Internet domain: .at
Telefonski kod: +43

Glavni izvozni partneri top 10 / 2020 / %
 • Njemačka
 • SAD
 • Italjja
 • Švajcarska
 • Francuska
 • Slovačka
 • Poljska
 • Češka Republika
 • Mađarska
 • Velika Britanija

Bosna i Hercegovina nalazi se na 39. mjestu na listi zemalja – austrijskih partnera u izvozu u 2020. godini.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Glavni uvozni partneri top 10 / 2020 / %
 • Njemačka
 • Italija
 • Švajcarska
 • Holandija
 • Češka Republika
 • Kina
 • Poljska
 • Mađarska
 • Slovačka
 • Francuska

Bosna i Hercegovina nalazi se na 26. mjestu na listi zemalja – austrijskih partnera u uvozu u  2020.godini.

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porezna struktura

PDV se primjenjuje na prodaju roba i pružanje usluga. Standardna stopa PDV-a je 20%. Niže stopa od 13% i 10% primjenjuje se na određene transakcije.

Dodatne informacije možete naći OVDJE .

Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2019.)

Prosječna tarifa vezana za sve proizvode (MFN): 6,16 %;
Prosječna tarifa vezana za poljoprivredne proizvode (MFN): 12,26 %;
Prosječna tarifa vezana za industrijske proizvode (MFN): 4,1%.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Dokumenti potrebni za izvoz

 Komercijalna faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti (dokument koji se mora predočiti carinskim organima kada vrijednost robe prelazi 20.000 EUR), specifikacija robe, certifikat kvalitete, certifikat o porijeklu robe, otpremnica, pakirna lista, transportna dokumentacija, polisa osiguranja, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarno i fito-patološko uvjerenja

Više o dokumentaciji potrebnoj za određeni proizvod pogledajte OVDJE .

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Austrijom

(KM)2016.2017.2018.2019.2020.
IZVOZ743.579.846,65908.855.950,471.032.846.516,051.098.048.667,231.014.002.986,43
UVOZ821.687.127,61906.272.148,73998.538.561,161.058.044.895,73958.846.143,52
OBIM1.565.266.974,261.815.128.099,202.031.385.077,212.156.093.562,961.972.849.129,95
SALDO-78.107.280,962.583.801,7434.307.954,8940.003.771,5055.156.842,91
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)90,49%100,29%103,44%103,78%105,75%

Izvoz Bosne i Hercegovine po proizvodima u Republiku Austriju, 2020.

TarifaNaziv TarifeUdio proizvoda u ukupnom izvozu BIH u Austriju (%), 2020.
8544Izolovana zica…12,59%
8503Dijelovi pogodni za upotrebu…8,14%
8501Električni motori i električni generatori…6,80%
7308Konstrukcije…6,76%
8482Kuglični ili valjkasti ležaji…5,67%
3925Građevinski proizvodi od plastičnih masa…4,80%
6403Obuća sa vanjskim đonovima od gume, plastične…3,72%
2836Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); …2,64%
7326Ostali proizvodi od željeza ili čelika2,56%
8708Dijelovi i pribor motornih vozila …2,45%
Ostali43,88%

 Izvor: Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH


Uvoz Bosne i Hercegovine po proizvodima iz Republike Austrije, 2020.

TarifaNaziv TarifeUdio proizvoda u ukupnom uvozu BIH iz Austrije (%), 2020.
8503Dijelovi pogodni za upotrebu…8,19%
4107Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara…4,75%
8517Elektricni aparati za zicnu telefoniju…3,02%
8544Izolovana zica (ukljucujuci emajliranu i anodiziranu)2,30%
7326Ostali proizvodi od željeza ili čelika2,20%
8007Ostali proizvodi od kalaja2,16%
8536Elektricni aparati za ukljucivanje i iskljucivanje2,08%
7307Pribor za cijevi (npr spojnice, koljena, naglavci)1,97%
7407Šipke i profili, od bakra1,69%
4410Ploče iverice, ploče sa usmjerenim vlaknima (OSB)1,32%
Ostali70,33%

Izvor: Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH

Sporazumi

 Bosna i Hercegovina je potpisala Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Republikom Austrijom, te Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija.

 Bosna i Hercegovina je 16. juna 2008. godine sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BiH i EU.

U skladu sa SSP-om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine. 2016. godine potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, te Evropskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane.

Korisne adrese

Pitajte nas

Ukoliko Vam treba više informacija, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast.

Pogledajte promo video o BiH privredi
bhprivreda
Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Online konferencija “Unapređenje konkurentnosti drvne industrije i …

  USAID Regionalni projekat za ekonomski razvoj, upravljanje i rast preduzeća (EDGE project), u okviru komponente ‘Wood and Furniture Activity’ organizira Online konferenciju pod nazivom “Unapređenje konkurentnosti drvne industrije i industrije namještaja u zemljama Zapadnog Balkana putem digitalizacije” koja će se održati putem Zoom platforme u četvrtak, 6. maja 2021. godine, od 10:30-12:00 sati. Događaj će

  2021-04-30
 • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

  – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

  2021-03-31
 • Poziv na radionicu “Program Ovlaštenog ekonomskog operatera (AE …

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine poziva zainteresovane na radionicu na temu “Program Ovlaštenog ekonomskog operatera (AEO) u CEFTA-i : Koristi za privatni sektor”. Radionica se organizuje u okviru projekta „Podrška regionalnoj ekonomskoj integraciji“, koji sufinansiraju Evropska komisija i Njemačko federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a koji je implementiran od strane GIZ-a i USAID

  2021-03-25
 • Poziv bh.kompanijama na Međunarodni sajam namještaja imm cologne 202 …

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira jedanaesti kolektivni nastup bh. firmi na Međunarodnom sajmu namještaja i interijera imm cologne, Köln (SR Njemačka), koji će se održati u periodu od 17-23. januara 2022. god. Paviljon Bosne i Hercegovine imat će maksimalno 210 m2, a okupit će najmanje 5, a najviše 8 bh. kompanija koje se u

  2021-03-24