Asocijacija grafičke i papirne industrije

O grafičkoj i papirnoj industriji

Papirna i grafička industrija su grane privrede koje imaju značajne kapacitete i potrebu znatno većeg izvoza. Iako su uvozno ovisne grane privrede, kontinuirano povećavaju i izvoz.Za veću konkurentnost u izvozu su neophodna velika ulaganja u nabavku savremene opreme, educiranje kadrova i promjena poslovne politike.

O Asocijaciji

Asocijacija grafičke i papirne industrije je oblik interesnog organizovanja članica Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine čija je osnovna djelatnost proizvodnja i prerada papira i štampa. Članice Asocijacije obavljaju sljedeće djelatnosti po KD BiH:

DE/21 PROIZVODNJA CELULOZE, PAPIRA I PROIZVODA OD PAPIRA

 • proizvodnja celuloze, papira i kartona
 • proizvodnja proizvoda od papira i kartona

DE/22 ŠTAMPARSKA DJELATNOST

Zadaci Asocijacije

Asocijacija grafičke i papirne industrije Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine utemeljena je na Statutu Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i Pravilniku o organizaciji i radu Asocijacije.
Zadaci Asocijacije grafičke i papirne industrije su usmjereni naročito na:

 • Pokretanje inicijativa za donošenje i promjenu zakonskih propisa i mjera koje će uticati na stvaranje povoljnijih uslova za poslovanje firmi iz oblasti grafičke i papirne industrije i saradnja sa nadležnim ministarstvima i institucijama u Bosni i Hercegovini;
 • Organiziranje tematskih rasprava i okruglih stolova iniciranih od strane članica;
 • Organiziranje i saradnja na organizaciji međunarodnih sajmova i izložbi iz oblasti grafičke i papirne industrije u inozemstvu;
 • Organiziranje poslovnih susreta sa zainteresiranim firmama iz oblasti grafičke i papirne industrije;
 • Organiziranje stručnih seminara i radionica u cilju upoznavanja članica sa najnovijim tehničko-tehnološkim dostignućima;
 • Kontinuirano obavještavanje članica Asocijacije o ostvarenim proizvodnim i izvozno-uvoznim rezultatima poslovanja;
 • Saradnja i koordinacija saradnje privrednih komora i drugih asocijacija u zemlji u cilju ujednačavanja ekonomskog položaja članica Asocijacije, te pripreme i realizacije projekata od zajedničkog interesa za vanjskotrgovinsko poslovanje;
 • Saradnja Asocijacije sa međunarodnim asocijacijama, privrednim komorama, ambasadama i privrednim subjektima drugih zemalja u cilju veće promocije grafičke i papirne industrije Bosne i Hercegovine i stvaranja poslovnih kontakata na međunarodnom planu;
 • Rad na Informativnom biltenu grafičara Bosne i Hercegovine koji se izdaje tromjesečno ( četiri broja u toku godine);
 • Promoviranje rada Asocijacije grafičke i papirne industrije publikovanjem aktuelnih informacija iz rada Asocijacije u časopisu «REG print» Zagreb, u glasilu „Balkan News“,“ časopisu Vanjskotrgovinske komore BiH „InfoKom“ i drugim sredstvima javnog informisanja;
 • Saradnja sa Fakultetom za tehničke studije u Kiseljaku, Akademijom likovnih umjetnosti u Sarajevu, Srednjom tehničkom školom grafičkih tehnologija, dizajna i multimedija u Sarajevu i drugim obrazovnim institucijama koje podržavaju razvoj grafičke i papirne industrije;
 • Učešće u radu radnih grupa, expertnih timova i tehničkih komiteta iz oblasti standardizacije i preuzimanja EU direktiva.

Statistika

bhprivreda
 • Održana IV. sjednica Skupštine Asocijacije grafičke i papirne indus …

  U prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH održana je IV. sjednica Skupštine Asocijacije grafičke i papirne industrije na kojoj su razmatrani rezultati poslovanja grafičke i papirne industrije u 2020. i 2019. godini iz koji se vidjelo da je izvoz grafičke i papirne industrije iznosio 299.560.657 KM ili 3,6% više nego 2019.godine. U okviru navedenog izvoza, papirna industrija

  2021-06-11
 • Održan sastanak Odbora Asocijacije grafičke i papirne industrije VTK …

  Sastanak Odbora Asocijacije grafičke i papirne industrije, peti po redu, održan je 20.11.2020. godine putem Zoom platforme a glavna tema sastanka bila je poslovanje kompanija iz ove industrije. Tokom prezentacije rezultata poslovanja grafičke i papirne industrije za devet mjeseci 2020. godine istaknuto je da izvoz grafičke i papirne industrije iznosio  213.821.219 KM ili 0,5% više

  2020-11-23
 • Održana sjednica Odbora Asocijacije grafičke i papirne industrije VT …

  Sjednica Odbora Asocijacije grafičke i papirne industrije Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine održana je danas, 3. jula 2020. godine putem Zoom platforme a glavna tema sjednice bila je poslovanje kompanija u vrijeme pandemije. Na sjednici su prezentirani rezultati izvoza i uvoza grafičke i papirne industrije iz kojih se vidjelo da je izvoz grafičke i papirne

  2020-07-03
 • Održana sjednica Asocijacije grafičke i papirne industrije

  U  prostorijama Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedija Ilidža održana je treća sjednica Odbora Asocijacije grafičke i papirne industrije Vanjskotrgovinske komore  Bosne i Hercegovine. Na sastanku je istaknuto da Srednja grafička škola treba sa kompanijama da usaglasi koji oblik organizacije nastave najviše  odgovara privredi, kako bi se upisivali učenici na one smjerove koji kompanijama najviše trebaju. Predstavnici Fakulteta

  2020-02-24