VTK/STK BiH pripremila Ediciju Digitalna transformacija BiH

Prepoznajući važnost uvođenja digitalnih tehnologija u cjelokupno bh. društvo, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je pripremila Ediciju Digitalna transformacija Bosne i Hercegovine. Ediciju čine 13 studija koje pokrivaju sve bitne sfere društvenog života. To su:

• Benčmarking indikatori informacionog društva BiH- BI.ba,
• Prehrambena i agroindustrija,
• Transport, promet i logistika,
• Mikro, mala i srednja preduzeća,
• Finansije,
• Medicina i zdravstveni servisi,
• Ekologija, okolina, energija i energetika,
• Rad, nova radna mjesta i uloga sindikata,
• Edukacija, dualno i strukovno obrazovanje i eInfrastruktura,
• Sigurnost i bezbjednost,
• Tužilaštvo, sudstvo, advokature i pravni okvir informacionog društva,
• Javna uprava i
• Kulturno nasljeđe.

Narudžba edicije ili pojedinačnih studija vrši se pozivom na broj 033 566-165 ili na e-mail nijaza.avdic@komorabih.ba.

Komplet edicija (13 studija)                 350 KM
Studija/separat po Vašem izboru          30 KM

U cijeni su uračunati PDV i troškovi dostave.

Kupovinom edicije/studije podržavate proces digitalizacije Bosne i Hercegovine i dajete doprinos razvoju bh. privrede i društva u cjelini.

Brošura Digitalna transformacija BiH