Sektor za statistiku i informatiku

O Sektoru

Sektor za statistiku i informatiku   obavlja slijedeće poslove:

 • vodi i ažurira registar firmi (kompanija) za cijelu BiH;
 • priprema i štampa mjesečne, kvartalne i godišnje publikacije o vanjskotrgovinskoj razmjeni BiH;
 • u okviru programa domaćih baza podataka vodi, sistematizira i dostavlja na upit, podatke o robnoj razmjeni sa inozemstvom po robama, državama i sektorima za BiH, entitete, kantone, regije i općine;
 • kreira i ažurira WEB stranice Vanjskotrgovinske komore BiH;
 • učestvuje u pripremi analize ekonomskog položaja BiH privrede i tekućih kretanja tržišne konjunkture na domaćem i inozemnom prostoru koristeći informacije iz vlastitih baza podataka i agencija za statistiku;
 • proučava, programira razvoj i održava informacioni i telekomunikacioni sistem VTK.

Digitalni servisi

Naše baze o kompanijama preuzimamo od vanjskih oficijelnih registara ili ih sami kreiramo na osnovu podataka dobivenih od naših firmi – članica.

Ažurni podaci o firmama pomažu nam da Vam možemo pružiti kvalitetnije usluge prilagođene Vašim specifičnim potrebama. Provjerite da li su Vaši podaci uneseni i ažurni, te pronađite potencijalne partnere u Bosni i Hercegovini, pretraživanjem naših direktorija, registra i strukovnih kataloga.

Direktorij izvoznika
Vanjskotrgovinska razmjena
Registar kompanija
Online ATA

Pokrivenost uvoza izvozom

Korisni linkovi

Kako Vam možemo pomoći?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Anketa o uticaju COVID-19 na ekonomije Zapadnog Balkana

  Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine i Komorskim investicionim forumom zapadnobalkanske šestorke sprovodi anketu o uticaju pandemije COVID-19 na ekonomije Zapadnog Balkana. Rezultati istraživanja će ukazati na izazove sa kojima se suočavaju privredni subjekti u regionu i doprinijeti procjeni efikasnosti vladinih mjera podrške, kreiranih sa ciljem

  2020-05-26
 • Poziv na webinar – Dr. Isak Adižes

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine poziva na webinar Adizes Southeast Europe, koji će 27.05.2020. godine s početkom u 17:00 sati održati dr. Isak Adižes. Webinar je namijenjen generalnim direktorima, osnivačima i vlasnicima, te članovima uprava kompanija u regionu. U okviru webinara, koji će trajati 60 minuta, biće prezentiranje sljedeće teme: • Balansiranje diktatorskog i demokratskog

  2020-05-26
 • Poziv na webinar “Efikasna komunikacija sa medijima”

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine pozivaju zainteresirane uposlenike bh. kompanija na trodnevni webinar na temu „Efikasna komunikacija sa medijima“, koji će se održati od 27. – 29.05.2020. godine od 11:00 do 12:30 sati putem Adobe Connect platforme ADS BiH. Predavač na webinaru je gđa. Marina Bakić, psiholog

  2020-05-22
 • Održan webinar „Elektronske javne nabavke“

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine organizirali su od 19. do 21.05.2020. godine, putem Adobe Connect platforme ADS BiH, trodnevni webinar na temu „Elektronske javne nabavke“. U uvodnom obraćanju prisutnim učesnicima se obratio gdin. Zdravko Kujundžija, šef Odsjeka za obuku u Agenciji za državnu službu BiH, te istakao

  2020-05-22