Sektor privrede

O Sektoru

Sektor privrede Spoljnotrgovinske komore BiH organizuje rad i aktivnosti članova preko strukovnih udruženja, grupacija, sekcija i drugih oblika udruživanja, zavisno od privredne grane i djelatnosti naših članova. Sektor pokriva kompletnu metalurgiju, metalnu, mašinsku, elektro, auto, namjensku, hemijsku, energetsku, drvnu, grafičku, farmaceutsku, tekstilnu i kožarsku industriju, prehrambenu industriju uključujući proizvodnju proizvoda životinjskog i biljnog porijekla, pitkih voda, bezalkoholnih i alkoholnih pića, vina, piva, sokova, preradu kafe, duvana, ljekobilja i šumskih plodova, turizam itd.

Sektor privrede obavlja slijedeće poslove :

 • Prati zakonsku regulativu i pokreće inicijative za donošenje i promjenu zakonskih propisa i mjera od interesa za privredu i sarađuje sa nadležnim ministarstvima i institucijama;
 • Podstiče aktivnosti i predlaže mjere za unapređenje industrijske kooperacije u zemlji i sa partnerima iz drugih zemalja;
 • Učestvuje u izradi izvoznih strategija po granama privrede na nivou BiH;
 • Prati primjenu odgovarajućih tehničkih standarda i drugih potrebnih certifikata za izvoz proizvoda i usluga;
 • Izrađuje promotivne publikacije, analize, ekonomska istraživanja po privrednim granama; prati problematiku preduzeća –članova Komore;
 • Vodi stručne i administrativne poslove komorskih strukovnih asocijacija i ostvaruje saradnju sa odgovarajućim udruženjima entitetskih komora;
 • Organizuje tematske rasprave i okrugle stolove privrede u cilju poboljšanja uslova poslovanja pojedinih grana privrede;
 • Učestvuje u radu ekspertnih timova, tehničkih komiteta i radnih grupa u nadležnim ministarstvima i institucijama u procesu preuzimanja EU direktiva;
 • Sarađuje sa istim ili sličnim asocijacijama, kao i naučno-istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu;
 • Sarađuje sa međunarodnim organizacijama u Bosni i Hercegovini.

Korisni linkovi

bhprivreda
Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Privrednici iz svijeta lakše u Srbiju uz najavu Privrednoj komori

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještena je od strane Privredne komore Srbije da poslovni ljudi iz čitavog svijeta, koji u zemlju dolaze zbog posla, granicu Republike Srbije mogu da pređu po pojednostavljenoj proceduri, drugačijoj od pravila koja važe za ostale putnike. Na inicijativu Privredne komore Srbije, Vlada Srbije je stranim i domaćim državljanima koji iz

  2021-01-21
 • Predsjednik Vuković u posjeti Vitezu

  U današnjoj posjeti Vitezu, predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković i direktor Sektora za javna dokumenta Mirko Bošković, održali su odvojene sastanke sa predstavnicima kompanije Ecos, te  predstavnicima Udruženja poslodavaca u Vitezu. Obilazeći kompaniju Ecos, predsjednik Vuković upoznao je menadžment sa aktivnostima i ulogom Komore posebno ističući njen angažman i mjere koje

  2021-01-20
 • Predsjednik Vuković i ambasador Arapske Republike Egipat razgovarali …

  Nakon prve posjete novoimenovanog ambasadora Arapske Republike Egipat NJ.E. Yassera Abdelrahmana Alija Soroura Komori  u novembru mjesecu prošle godine, organizovan je i drugi sastanak s ciljem konkretizovanja mogućnosti unapređenja buduće saradnje. Predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković predložio je potpisivanje sporazuma o saradnji između dvije komore, a što je ambasador  podržao, te

  2021-01-19
 • Potpredsjednik Egrlić na sastanku s ministrom privrede USK

  Potpredsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić održao je sastanak s ministrom privrede Unsko-sanskog kantona gospodinom Nijazom Kadirićem. Na samom početku sastanka potpredsjednik Egrlić je upoznao minista Kadirića s ulogom i aktivnostima Komore, kao i s inicijativama koje je Komora upućivala nadležnim tijelima tražeći, i istovremeno nudeći, hitnu reakciju i konkretna rješenja aktualnih problema

  2021-01-14