Poziv za učešće na seminaru „Etika i poslovni integritet u privatnom sektoru”

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH i partnerom Unioncamere Europe iz Brisela, organizira seminar na temu: „Etika i poslovni integritet u privatnom sektoru“, koji će se održati 28.05.2019. godine sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH (ul. Branislava Đurđeva 10, Sarajevo) i besplatan je za sve zainteresirane kandidate koji blagovremeno dostave popunjen prijavni obrazac.

Cilj ovog seminara je upoznati predstavnike bh. privrede i komorskog sistema sa sljedećom tematikom: „Osnovne direktive međunarodnih dokumenata koje se odnose na etiku i integritet u privatnom sektoru“; „Cilj, svrha i osnovne mjere izrade plana integriteta“; „Primjena ISO standarda 37001 – anti bribery management system“; „Prijedlozi i diskusija za poboljšanje cjelokupnog stanja u BiH: Definiranje mjera za suzbijanje nepravilnosti i korupcije, kao prilog novog Akcijskog plana, Strategije za borbu protiv korpucije BiH 2020-2024“.

Programom su predviđene prezentacije od strane predstavnika Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH, kao i predstavnika drugih nadležnih bh. institucija. Gost predavač je gdin. Flavio Burlizzi iz „Unioncamere Europa Asbl“ sa sjedištem u Briselu. (simultani prijevod obezbijeđen)

Za učešće na predavanju potrebno je poslati popunjen prijavni obrazac (prilog) na email adresu seid.hadzibajric@komorabih.ba

Krajnji rok za dostavljanje prijava je najkasnije jedan dan prije početka održavanja edukacije. Broj mjesta je ograničen.

Sve dodatne informacije u vezi sa seminarom možete dobiti pozivom na broj telefona 033/566-206.

Poziv

Program

Prijava