Asocijacija drvne industrije i šumarstva

O drvnoj industriji

Preko polovine površine Bosne i Hercegovine je pokriveno šumom, što je čini jednom od najbogatijih zemalja u regiji Jugoistočne Europe, a njeni stanovnici su s pravom ponosni na dugogodišnju tradiciju proizvodnje drvnih proizvoda i njihovog izvoza.

Bosanskohercegovačke šume su većinom prirodne šume, raznovrsne po vrstama drveća, sa značajnim udjelom stabala većih prosječnih prečnika, što sve čini dobru komparativnu osnovu za razvoj drvne industrije.

Širok asortiman proizvoda koji nastaju u BiH je pretežno baziran na sirovinama: bukve, jele, smrče, bora, a znatno manje oraha, hrasta, jasena.
Glavno strateško opredjeljenje drvne industrije je što viši nivo finalizacije i što veći izvoz finalnih proizvoda od drveta. No, i pored toga, značajan udio u proizvodnji čine i proizvodi nižeg stupnja prerade, kao što su: razana građa, peleti, palete, briketi i slično.

Širok je dijapazon komfornih proizvoda koji nastaju u BiH, od namještaja od punog drveta, preko masivnih drvenih ploča, pa sve do građevinske stolarije, parketa i podova i rezane građe.

Drvna industrija je značajna grana privrede Bosne i Hercegovine. Svoj razvoj zasniva na korištenju pretežno domaćih sirovinskih resursa, a tradicionalno je izvozno orijentisana. Drvna industrija je organizovana u okviru većeg broja malih i srednjih preduzeća privatnog vlasništva i jedina je grana privrede Bosne i Hercegovine koja već duži niz godina ostvaruje suficit u međunarodnoj razmjeni. S obzirom na kvalitetan sirovinski potencijal, pretežno bukve, te izražen trend upotrebe drveta kao ekološkog i obnovljivog materijala u svijetu, realno je očekivati povećanje proizvodnje i izvoza drvne industrije Bosne I Hercegovine.

O Asocijaciji

Asocijacija drvne industrije i šumarstva je oblik interesnog organizovanja članica Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine čija je osnovna djelatnost proizvodnja i prerada proizvoda od drveta. Članice Asocijacije obavljaju sljedeće djelatnosti po KD BiH:

 • DD/20 PROIZVODNJA DRVETA I PROIZVODA OD DRVETA
  – proizvodnja rezane građe i impregnacija;
  – proizvodnja furnira i ploča;
  – proizvodnja građevinske stolarije i elemenata;
  – proizvodnja drvene ambalaže;
  – proizvodnja ostalih drvenih proizvoda.
 • DN/36 OSTALA PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
  – proizvodnja stolova i stolica;
  – proizvodnja ostalog namještaja za trgovine i poslovne prostore;
  – proizvodnja kuhinjskog namještaja
  – proizvodnja ostalog namještaja.
 • A/02 ŠUMARSTVO I ISKORIŠTAVANJE ŠUMA

Zadaci Asocijacije

Asocijacija drvne industrije i šumarstva Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine utemeljena je na Statutu Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i Pravilniku o organizaciji i radu Asocijacije.
Zadaci Asocijacije drvne industrije i šumarstva su usmjereni naročito na:

 • Iniciranje donošenja mjera sistemske podrške organizaciji, dizajnu, marketingu i drugim funkcijama u poslovanju preduzeća, te učešće u izradi strategija razvoja i izvoza drvne industrije i šumarstva;
 • Saradnja sa nadležnim ministarstvima u Bosni i Hercegovini u cilju donošenja zakonskih propisa iz domena proizvodnje i prerade drveta koji će omogućiti povoljnije poslovanje i integrirsanje drvne industrije u evropske privredne tokove;
 • Organiziranje tematskih rasprava i okruglih stolova iz oblasti drvne industrije i šumarstva;
 • Organiziranje i saradnja na organizaciji međunarodnih sajmova iz oblasti drvne industrije u inozemstvu, privrednim izložbama i sl.;
 • Organiziranje poslovnih susreta sa zainteresiranim firmama iz oblasti drvne industrije i šumarstva;
 • Unapređenje saradnje između preduzeća šumarstva i drvne industrije u cilju sigurnijeg snabdijevanja prerađivačkih kapaciteta sirovinom;
 • Organiziranje stručnih seminara iz oblasti drvne industrije i šumarstva u skladu sa interesima članica;
 • Izrada promotivnih publikacija, analiza, ekonomskih istraživanja;
 • Kontinuirano obavještavanje članica Asocijacije i drugih zainteresiranih subjekata o pokazateljima iz oblasti ekonomskih odnosa sa inozemstvom drvne industrije;
 • Saradnja i koordinacija saradnje privrednih komora i drugih asocijacija u zemlji u cilju ujednačavanja ekonomskog položaja članova Asocijacije, te pripreme i realizacije projekata od zajedničkog interesa za vanjskotrgovinsko poslovanje;
 • Saradnja Asocijacije sa međunarodnim asocijacijama, privrednim komorama, ambasadama i privrednim subjektima drugih zemalja u cilju veće promocije drvne industrije Bosne i Hercegovine i stvaranja poslovnih kontakata na međunarodnom planu;
 • Učešće u radu radnih grupa, expertnih timova i tehničkih komiteta iz oblasti standardizacije i preuzimanja EU direktiva.

Statistika

drvo
 • Poziv za sudjelovanje na Kongresu pilanara jugoistočne Europe

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da će se jubilarno deseto izdanje Kongresa pilanara jugoistočne Europe održati 26.09.2019. godine u kazališno-koncertnoj dvorani Ivana Brlić Mažuranić u Slavonskom Brodu. Skup je prilika za komercijalno umrežavanje pilana i dobivanje najsvježijih informacija o sirovini, tržišnim trendovima, cijenama, tehnologijama, inovacijama itd..  Neke od tema skupa bit će: • Mogu

  2019-07-24
 • Poziv za učešće na sajmu INTERIO 2020

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da će se u Sarajevu od 18. do 12. marta 2020. godine, u organizaciji Centra Skenderija – Sarajevskog Sajma, održati 37. međunarodni sajam namještaja, unutrašnjeg i vanjskog uređenja, te prateće industrije– INTERIO. INTERIO je dugogodišnji bosanskohercegovački specijalizovani sajam koji prezentuje proizvode i usluge za opremanje unutrašnjih i vanjskih stambenih

  2019-07-15
 • Održan poslovni forum Bosne i Hercegovine i Austrije

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u okviru Evropske preduzetničke mreže, u saradnji sa Centrom za internacionalizaciju i Drvnim klasterom Štajerske (Austrije), organizirala je Poslovni forum Bosne i Hercegovine i Austrije na temu “Drvo, arhitektura i dizajn”. Forumu, održanog 15.03.2019. godine u Sarajevu, prisustvovalo je preko 80 učesnika. U uvodnom dijelu prisutnima su se obratili Enes

  2019-03-20
 • U okviru sajma INTERIO održan seminar „ Izvoz osnovno opredjeljenje …

  Asocijacija drvne industrije i šumarstva u saradnji sa Sektorom za edukaciju Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine organizirala je stručni seminar:” Izvoz osnovno opredjeljenje drvne industrije Bosne i Hercegovine”.Već jedanaestu godinu Vanjskotrgovinska komora organizira stručne seminare u okviru sajma INTERIO sa aktuelnim temama i iskusnim predavačima, kako bi obogatila stručne manifestacije sajma.Seminar je održan u sali

  2019-03-15